Oficjalnie: jest nowy wiceminister od leków. Minister Leszczyna: „Cieszę się, że to on będzie odpowiedzialny za politykę lekową”

Oficjalnie: jest nowy wiceminister od leków. Minister Leszczyna: „Cieszę się, że to on będzie odpowiedzialny za politykę lekową”

Dodano: 
Wiceminister Marek Kos prezentuje lipcową listę leków refundowanych
Wiceminister Marek Kos prezentuje lipcową listę leków refundowanych 
Skończyły się spekulacje, kto obejmie po wiceministrze Macieju Miłkowskim tekę wiceministra ds. leków. Podczas konferencji prasowej minister Izabela Leszczyna zapowiedziała, że Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji pokieruje wiceminister Marek Kos. – Poprzeczka jest wysoko zawieszona, ale lubię trudne zadania – mówił wiceminister Kos pytany o swoje priorytety na najbliższy czas.

Tuż przed oficjalną prezentacją nowej listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, minister Izabela Leszczyna oficjalnie przedstawiła wiceministra Marka Kosa jako osobę odpowiedzialną obecnie za politykę lekową i sprawującą nadzór nad Departamentem Polityki Lekowej. – Bardzo się cieszę, że to właśnie wiceminister Marek Kos pokieruje Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji. Cieszę się na tę współpracę w nowym obszarze – mówiła minister Izabela Leszczyna.

Podczas konferencji wiceminister Marek Kos prezentował nową listę leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Pytany przez „Wprost” o priorytety, jakie stawia sobie i kierowanym przez siebie Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz o kierunki, w jakim Departament będzie zmierzał, odpowiedział, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że poprzeczka jest wysoko zawieszona, ale on bardzo lubi podejmować się trudnych wyzwań.

– Chcę podziękować ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu, bo powiem, że utrzymać na tym poziomie prace departamentu błędzie mi trudno, poprzeczka jest wysoko ustawiona. Ale ja lubię ciężkie zadania, chciałbym kontynuować tę misję, którą minister Miłkowski rozpoczął. Przed nami trudne zadania, dużo pracy, jednak chciałbym, żeby efekty naszej pracy były takie, jak przed chwilą prezentowała Pani Minister. Lista leków refundowanych zwiększa się, lista zwiększa się systematycznie i mam nadzieję, że nadal tak będzie – zapowiedział wiceminister Marek Kos.

Wiceminister Marek Kos jest lekarzem, kształcił się podyplomowo na studiach MBA na Politechnice Lubelskiej oraz MBA z zarządzania w służbie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest specjalistą chirurgii ogólnej oraz zdrowia publicznego. Pracował m.in. w pogotowiu ratunkowym w Lublinie, a także jako lekarz rzeczoznawca w kraśnickim oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczeń Społecznych i biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Był również dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz Adiunktem Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego UM w Lublinie. Jest wykładowcą z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego. Wchodził również w skład prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie oraz był wiceprzewodniczącym wojewódzkim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

4 stycznia 2024 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego m.in. za kwestie bezpieczeństwa i ratownictwo medyczne. Od 14 czerwca 2024 r. odpowiada za politykę lekową.