Sandoz otwiera nowy zakład produkcji antybiotyków w Austrii
Artykuł sponsorowany

Sandoz otwiera nowy zakład produkcji antybiotyków w Austrii

Dodano: 
Sandoz otwiera nowy zakład produkcji antybiotyków w Austrii, mając na celu znaczne zwiększenie zdolności do wytwarzania ratujących życie leków
Sandoz otwiera nowy zakład produkcji antybiotyków w Austrii, mając na celu znaczne zwiększenie zdolności do wytwarzania ratujących życie leków Źródło: Sandoz
Sandoz, światowy lider w dziedzinie leków generycznych i biologicznych biorównoważnych, otworzył nowy zakład produkcyjny w Kundl w Austrii, aby móc służyć większej liczbie pacjentów przystępnymi cenowo i ratującymi życie lekami w pełni wytworzonymi w Europie.

Nowy zakład i zautomatyzowane linie produkcyjne pozwolą na podniesienie zdolności wytwórczych o 20% w porównaniu z wcześniejszymi możliwościami przemysłowymi wynoszącymi 200 milionów opakowań leków rocznie. Dzięki takiemu zwiększeniu mocy wykonawczych w obszarze form gotowych leków zakład w Kundl dysponuje teraz potencjałem do wytworzenia 240 milionów opakowań rocznie, co przedstawia ponad dwukrotne podniesienie poziomu produkcji z 2021 r.

„Antybiotyki stanowią podstawę nowoczesnej medycyny, a zakład w Kundl jest dowodem na odporność europejskich zdolności wytwórczych. Jesteśmy dumni, że możemy dalej rozwijać nasze moce produkcyjne w Austrii. Pozwala nam to zaspokajać rosnące potrzeby lekowe pacjentów oraz wzmacnia siłę zaangażowania w prowadzenie unikalnej, europejskiej sieci produkcji antybiotyków” – mówi Gilbert Ghostine, Przewodniczący Rady Dyrektorów Sandoz.

Nowy zakład produkcji antybiotyków w Austrii

Nowe leki i innowacje

Innowacyjne technologie umieszczone w obszarze wytwórczym o powierzchni 3000 m2 pozwalają na wytworzenie dodatkowego miliarda tabletek penicyliny oraz na uzyskanie dwa razy większej ilości proszku do sporządzania zawiesiny doustnej (POS), który stanowi podstawę produktów służących leczeniu dzieci.

Projekt jest kolejnym krokiem wskazującym na fakt, że Sandoz traktuje działalność produkcyjną w Austrii jako integralną część swojej zrównoważonej i wysokojakościowej sieci wytwórczej prowadzonej w Europie.

Sandoz dysponuje jedyną w Europie znaczącą, zintegrowaną pionowo siecią produkcji penicyliny. Od czynnych składników farmaceutycznych (API) do formy gotowej leku (FDF) – Sandoz przeprowadza w Austrii kompletny proces wytwarzania penicyliny, czyli czołowego antybiotyku stosowanego na całym świecie.

Inwestycje dla pacjentów

Otwarcie nowego zakładu jest elementem wynoszącej 200 milionów euro inwestycji prowadzonej w Kundl. Jej celem jest istotne udoskonalenie procesu wytwórczego API penicyliny oraz zwiększenie wydajności w dziedzinie produktu gotowego. Wszystkie te działania podejmowane są z myślą o lepszym służeniu pacjentom w ponad 100 krajach całego świata.

„Kundl jako hub i centrum naszej produkcji antybiotyków jest prawdziwym projektem wzorcowym pod względem zapewniania bezpieczeństwa dostaw antybiotyków. Inwestycja jest naszym wkładem w walkę z niedoborami leków oraz w zwiększanie dostępu pacjentów do terapii. Aby osiągać sukces w przyszłości, musimy połączyć siły systemów opieki zdrowotnej i budować zrównoważone otoczenie rynkowe dla leków generycznych, skupiając się na tym, co najlepsze dla pacjenta” – mówi Richard Saynor, Prezes Sandoz.

Zastrzeżenie

W niniejszym komunikacie dla mediów zawarto stwierdzenia wybiegające w przyszłość, które nie wiążą się z żadną gwarancją osiągnięcia w przyszłości określonych wyników. Stwierdzenia te zostały wydane na podstawie opinii i założeń przyjętych przez kierownictwo firmy w chwili ich wydawania względem przyszłych zdarzeń i efektów działalności biznesowej. Stwierdzenia są obciążone ryzykiem i niepewnością, w tym m.in. tymi dotyczącymi spraw przyszłych globalnych warunków ekonomicznych, kursów wymiany walut, przepisów prawa, warunków rynkowych, działań podejmowanych przez konkurentów oraz innych czynników, na które Sandoz nie ma wpływu. Jeżeli co najmniej jeden z tych czynników ryzyka lub niepewności wystąpi w rzeczywistości lub jeżeli założenia leżące u podstaw stwierdzeń okażą sią błędne, faktycznie osiągnięte wyniki mogą być znacząco różne od tych przewidywanych czy oczekiwanych. Każde ze stwierdzeń wybiegających w przyszłość jest aktualne wyłącznie na datę określonego stwierdzenia, a Sandoz nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji czy weryfikacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, z wyjątkiem przypadków, w których aktualizacja jest wymagana prawnie.

Informacje o Sandoz

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) jest globalnym liderem w dziedzinie leków generycznych i biologicznych biorównoważnych realizującym strategię wzrostu nastawioną na osiągnięcie celu działania firmy, jakim jest wprowadzanie pionierskich rozwiązań zwiększających dostęp pacjentów do leczenia. Liczący ponad 20 000 osób zespół Pracowników Sandoz reprezentujących ponad 100 narodowości działa razem, aby zapewniać pacjentom 800 milionów kuracji, a jednocześnie umożliwia uzyskiwanie znacznych oszczędności dla ogólnoświatowej opieki zdrowotnej i jeszcze większego wpływu społecznego. Czołowe portfolio leków firmy obejmuje około 1500 produktów i pozwala leczyć choroby od przeziębienia, do nowotworów.
Siedziba Sandoz znajduje się w Bazylei w Szwajcarii, a początki firmy sięgają roku 1886. Historia przełomowych osiągnięć Sandoz obejmuje udostępnienie Calcium Sandoz w 1929 r., opracowanie pierwszej na świecie doustnej penicyliny w 1951 r. i wprowadzenie pierwszego na świecie leku biologicznego biorównoważnego w 2006 r. W 2023 r. Sandoz osiągnął sprzedaż na poziomie 9,6 miliarda USD.

Źródło: Sandoz