Weber Shandwick z działaniami pro bono dla projektu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Weber Shandwick z działaniami pro bono dla projektu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Dodano: 
Dzieci na wakacjach
Dzieci na wakacjach Źródło: Shutterstock
Agencja Weber Shandwick w ramach działań pro bono prowadzi działania komunikacyjne dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie standardów ochrony dzieci.

W lipcu 2023 roku została przyjęta nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, dzięki której zwiększyła się w Polsce ochrona dzieci przed przemocą. Standardy ochrony małoletnich, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 15 lutego 2024 r., nakładają na każdy podmiot, którego działalność w jakimkolwiek stopniu wiąże się z pracą z dziećmi albo w którym przebywają dzieci, obowiązek przygotowania i wprowadzenia jasnych zapisów dotyczących rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, zasad reagowania w przypadku podejrzenia jego krzywdzenia, regulacji bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi, a także określających sposób ewaluacji tych rozwiązań.

Dodatkowo, obowiązkowe są szkolenia dla personelu oraz weryfikacja w rejestrach karnych niekaralności swoich pracowników i współpracowników. Wszystkie podmioty (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze), których dotyczy znowelizowana ustawa mają czas do 15 sierpnia br. na wdrożenie procedur, a za ich brak grozi nałożenie kary.

- Wierzymy, że każda instytucja powinna priorytetowo traktować dobro dzieci. Wdrażanie standardów ochrony małoletnich zapobiega krzywdzeniu dzieci i pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia przemocy, dlatego edukujemy o ich znaczeniu i zachęcamy rodziców do pytania o nie w placówkach, gdzie przebywają ich dzieci. Cieszymy się, że agencja Weber Shandwick zdecydowała się wspierać nas przy komunikacji tego projektu, ponieważ wierzymy, że dzięki temu zdołamy dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców.- powiedziała Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przebieg współpracy

Od połowy kwietnia, w ramach działań pro bono, Weber Shandwick odpowiada za kompleksową obsługę komunikacyjną w zakresie standardów ochrony dzieci, obejmującą strategię komunikacji oraz działania media i Influencer relations. Współpraca obejmuje także wsparcie działań w mediach społecznościowych oraz rekomendację dodatkowych aktywności. Z ramienia agencji projekt prowadzą Irena Sękal, Director, Healthcare & Consumer PR oraz Małgorzata Staruch, Senior PR Manager. Umowa została podpisana do końca 2024 roku.

- Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę otwiera przed nami nowe możliwości pomocy dzieciom w Polsce. Działanie u boku takiego partnera sprawia, że inicjatywy wspierane od strony komunikacyjnej przez Weber Shandwick realnie wpływają na poprawę życia dzieci i ich rodzin, przyczyniając się do tworzenia lepszej przyszłości dla najmłodszych. Doceniamy szansę uczestnictwa w tych ważnych działaniach. – powiedziała Irena Sękal, dyrektor działu Healthcare & Consumer PR w Weber Shandwick, podkreślając korzyści płynące ze współpracy.

Weber Shandwick, działając pro bono, wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w promowaniu i wdrażaniu standardów ochrony dzieci, co przyczynia się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla najmłodszych. Szeroko zakrojone działania komunikacyjne mają na celu edukację i podnoszenie świadomości na temat ochrony dzieci w różnych aspektach ich życia.

Weber Shandwick działa w Polsce od 2006 roku. Agencja specjalizuje się w takich obszarach jak doradztwo strategiczne i opracowanie strategii komunikacji, zarządzanie reputacją, media relations, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, PR konsumencki, komunikacja finansowa, komunikacja w sektorze ochrony zdrowia, komunikacja w szeroko pojętej branży technologicznej i telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej czy market intelligence.

Specjalizacja branżowa agencji obejmuje takie sektory jak technologie, ochrona zdrowia, energetyka ze źródeł odnawialnych, bankowość, telekomunikacja, motoryzacja, transport i logistyka, FMCG, przemysł, branża spożywcza, detaliczna i e-commerce.

Źródło: Wprost