Styl życia a choroby serca. Mity, w które każdy wierzy

Styl życia a choroby serca. Mity, w które każdy wierzy

Dodano: 

Mit: palenie papierosów nie ma wpływu na choroby serca.

Prawda: Palenie tytoniu odpowiada za połowę wszystkich, możliwych do uniknięcia, zgonów u palaczy, z których 50 proc. stanowią zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Ryzyko choroby sercowo-naczyniowej zakończonej zgonem w ciągu 10 lat:

  • jest szacunkowo 2-krotnie wyższe u palaczy tytoniu
  • a u palaczy < 50. rż. jest 5-krotnie wyższe niż u osób niepalących.
Aleksandra Cichocka dla zdrowie.pap.pl
Piśmiennictwo:
– Cichocka A. Dieta DASH w zastosowaniu. Warszawa: Wyd. Medyk; 2018.
– Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L et al. Association between alcohol
and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis
based on individual participant data. BMJ, 2014; 349: g4164.
– Mach F., Baigent C., CatapanoA. L. i wsp.: Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych zmniejszyć ryzyko sercowo naczyniowe (2019). Grupa Robocza do spraw leczenia dyslipidemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS).
Zeszyty edukacyjne. Kardiologia Polska 3/2020, tłumaczenie polskie.
– Piepoli F., Hoes A.W., Agewall S. i wsp.: Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku Szósta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych towarzystw naukowych ds. prewencji sercowo-naczyniowej w praktyce klinicznej (złożona z przedstawicieli 10 towarzystw i zaproszonych ekspertów). Dokument opracowano przy szczególnym udziale European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR). Kardiologia Polska 2016; 74, 9: 821–936, tłumaczenie polskie.
Mgr inż. Aleksandra Cichocka – wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Od lat popularyzuje wiedzę na temat roli zdrowego żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych (m.in. chorób sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2). Prowadzi wykłady dla lekarzy, dietetyków, pielęgniarek i nauczycieli. W dorobku ma kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset artykułów popularno-naukowych z dziedziny dietetyki. Jest też autorką lub współautorką wielu książek, w tym m.in. opublikowanych przez Instytut Żywności i Żywienia monografii pt. „Normy żywienia dla populacji Polski” czy „Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu”, a także książki „Dieta DASH w zastosowaniu” (Wydawnictwo Medyk).

Czytaj też:
Jak zachować zdrowie w starszym wieku? Te dwa czynniki mają znaczenie

Źródło: Serwis Zdrowie PAP