Michał Opuchlik: Polska zrobiła ogromny postęp. Pacjenci będą mieć dostęp do innowacyjnych leków

Michał Opuchlik: Polska zrobiła ogromny postęp. Pacjenci będą mieć dostęp do innowacyjnych leków

Dodano: 
MICHAŁ OPUCHLIK, dyrektor generalny firmy Swixx BioPharma
MICHAŁ OPUCHLIK, dyrektor generalny firmy Swixx BioPharma Źródło:Materiały prasowe
Reprezentujemy 15 partnerów w Polsce. Nasze portfolio jest zróżnicowane, jednak Swixx ogólnie reprezentuje nowoczesne, zaawansowane technologicznie leki – mówi MICHAŁ OPUCHLIK, dyrektor generalny firmy Swixx BioPharma.

Jakie usługi konkretnie świadczy Swixx BioPharma?

Firma została założona przez grupę profesjonalistów, którzy dobrze znają branżę farmaceutyczną, mają bogate doświadczenie w tej materii. Koncepcja od początku zakładała, że Swixx będzie zastępować filie międzynarodowych firm farmaceutycznych. Działamy tak jak każdy inny koncern farmaceutyczny – z jedną różnicą, że nie mamy działu rozwoju leków ani badań klinicznych. Nasza organizacja odzwierciedla organizacje korporacji międzynarodowych, a także nasze funkcje i możliwości. Krótko mówiąc, w Swixx mamy sposób myślenia, standardy i kulturę międzynarodowej firmy farmaceutycznej.

Na czym polega w praktyce zastępowanie filii?

W grę wchodzą dwie opcje. Pierwsza polega na tym, że duża międzynarodowa firma farmaceutyczna decyduje się na zmianę swojej obecności w danym kraju z bezpośredniej na pośrednią. W takim przypadku nasza firma przejmuje operacje i zapewnia ciągłość dostaw produktów w danym kraju. Jednym z ostatnich przykładów jest partnerstwo z Sanofi na kilku rynkach Europy Środkowo-Wschodniej poza Polską. Natomiast drugi wariant dotyczy sytuacji, w której np. firma biotechnologiczna od początku nie decyduje się na to, aby być obecna bezpośrednio, wybierając działalność ze wsparciem zaufanego partnera, jakim jest Swixx Biopharma.

Zatrudniacie ponad 1200 pracowników w całej organizacji. Kto tworzy wasz zespół?

Głównie współpracujemy z osobami, które przeszły drogę przez jedną lub kilka innowacyjnych firm farmaceutycznych, mają rozległą wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy dumni z naszej kultury organizacyjnej, możemy zapewnić konkurencyjne warunki pracy. Bazujemy na ogromnym zaufaniu w relacji pracodawca – pracownicy. Sama specyfika produktów, które promujemy np. w obszarze chorób rzadkich, wymaga od nas ogromnego zrozumienia oraz szczegółowej wiedzy medycznej, zatem nasi pracownicy po prostu muszą być ekspertami i wyróżniać się innowacyjnym sposobem myślenia.

Portfolio Swixx obejmuje nowoczesne, zaawansowane technologicznie leki na choroby rzadkie, ale nie tylko. Jakie są kluczowe obszary terapeutyczne waszej działalności w Polsce?

Obecnie portfolio, które reprezentujemy w Polsce, jest zróżnicowane, jednak Swixx ogólnie reprezentuje nowoczesne, zaawansowane technologicznie leki z pozycjonowaniem opartym na dowodach i wyjątkowymi korzyściami dla pacjentów. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy reprezentować innowacyjne portfolio naszych partnerów.

Reprezentujemy 15 partnerów w Polsce. W niedalekiej przyszłości spodziewamy się poszerzenia naszego portfolio o nowych partnerów i produkty, które mogą pomóc w dalszym zaspokajaniu potrzeb polskich pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Rozwijamy się w trzech obszarach: chorób rzadkich, leków onkohematologicznych i wysokospecjalistycznych. Specjalne znaczenie ma dla nas to, że reprezentując nieduże, rozpoczynające działalność podmioty biotechnologiczne, sprawiamy, że w Polsce dostęp do innowacyjnych produktów jest bardzo szybki. W ten sposób nasi pacjenci mają dostęp do innowacyjnego leczenia wszystkich firm, nawet jeśli niektóre nie decydują się na bezpośrednią obecność w Polsce.

Mimo poprawy polscy pacjenci wciąż mają gorszy dostęp do innowacji w porównaniu z Zachodem, są problemy z refundacją niektórych leków. Czy to się w przyszłości zmieni?

Polska nie jest w czołówce krajów, które refundują innowacyjne terapie, ale jest dużo lepiej niż kiedyś. W ostatnich latach zrobiliśmy krok milowy, refunduje się coraz więcej nowoczesnych leków zarówno w onkohematologii, jak i chorobach rzadkich. Dzięki utworzeniu Funduszu Medycznego, który dysponuje budżetem na tego typu terapie, oraz ustanowieniu szybkiej procedury refundacyjnej wiele nowych leków naprawdę szybko jest dostępnych dla chorych w Polsce. Wracając do naszej firmy, to mamy do czynienia z synergią – ścieżka prawna istnieje, jest również obecny w Polsce podmiot, Swixx Biopharma, który proces refundacji może szybko zainicjować.

Zatrzymajmy się na chwilę przy lekach na choroby rzadkie. Jakich konkretnie schorzeń dotyczy obszar waszej działalności?

Na przykład krzywicy hipofosfatemicznej, lekoopornych padaczek czy wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek. W przypadku hematoonkologii są to: mastocytoza czy różne podtypy chłoniaków. Większość leków dotyczących tych chorób, które Swixx Biopharma oferuje w Polsce, zaspokaja istniejące potrzeby zdrowotne. Stanowią one albo uzupełnienie stosowanych już terapii, albo są jedynymi opcjami terapeutycznymi.

Na jakich chorobach skupicie się w dalszej kolejności? O jakie leki chcecie wzbogacić swoją ofertę?

Chcemy reprezentować większą liczbę partnerów, umożliwiając tym samym dostęp do coraz nowszych generacji leków w Polsce. Z chorobami rzadkimi jest tak, że wcale nie są rzadkie, jest ponad 6 tys. chorób, które są zidentyfikowane jako takie, ale tylko dla 5 proc. z nich jest dostępne leczenie. Jak mówiłem, przed Polską jeszcze wysiłek, aby ten dostęp do leków refundowanych był taki, jak w krajach zachodniej Europy. Chcę jednak podkreślić, że wiele w tej kwestii zmieniło się na plus i dostęp do innowacyjnych leków bardzo się poprawił. A ustawa o Funduszu Medycznym jest czymś unikatowym na tle Europy i wiele krajów chciałoby mieć tego typu procedurę, trwającą według ustawy 60 dni.

Niezwykle ważne jest wsłuchiwanie się w głos pacjentów, podążanie za ich oczekiwaniami w kwestii refundacji leków. Co jeszcze można poprawić, aby im to życie ułatwić?

Dopuszczenie do obrotu każdego nowego leku stosowanego w chorobach rzadkich to ogromny postęp. Są obszary, które wymagają szczególnej troski płatnika, wiele ostatnio dzieje się w leczeniu lekoopornych padaczek, jak zespół Dravet czy zespół Lennox-Gastaut. To jest jeden z obszarów, gdzie pojawiają się nowe leki, co jest niezwykle cenne dla pacjentów i ich rodzin. Podobnie jak ze wspomnianą krzywicą hipofosfatemiczną związaną z chromosomem X, gdzie wprowadzono leczenie celowane.

W chorobach rzadkich niezwykle ważny jest dostęp do diagnostyki i terapii, który zapobiegnie rozwojowi powikłań i opóźni progresję choroby.

To prawda, tym bardziej że wiele chorób rzadkich nie ma ukierunkowanego na nie leczenia, co jest ogromnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej. To wyzwanie również dla firm, które zajmują się rozwijaniem tych terapii.

Czy w przyszłości chcecie rozwinąć się też na płaszczyźnie badań klinicznych nowych leków? Pytam, ponieważ to w przypadku chorób rzadkich nie jest takie proste. Nie są znane patomechanizmy wielu ze schorzeń, a z drugiej strony są bardzo małe populacje pacjentów, które mogłyby brać w udział w badaniach klinicznych.

Badanie nowych leków w obszarze chorób rzadkich to trudne zadanie, które trwa bardzo długo i musi być prowadzone w wielu ośrodkach. Co do Swixx, w tym momencie nie świadczymy usługi prowadzenia badań klinicznych.

Rozmawiała Anna Tokarska