Dyskryminacja w opiece zdrowotnej. Jakie prawa przysługują pacjentom?

Dyskryminacja w opiece zdrowotnej. Jakie prawa przysługują pacjentom?

Dodano: 
Pacjent u lekarza
Pacjent u lekarza Źródło: Shutterstock / Andrei_R
W opiece zdrowotnej, zgodnie z prawem, nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji: niezależnie od wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej. Sprawdź, jakie prawa ci przysługują

O prawach pacjenta przypomina rządowy portal pacjent.gov.pl, który powołuje się m.in. na publikację „Prawa pacjenta LGBTI”. Prawa pacjenta przysługują wszystkim ubezpieczonym tak samo. We wrażliwych kwestiach zdrowotnych są szczególnie istotne. Jak mówi konstytucja RP, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To oznacza, że lekarz nie ma prawa odmówić leczenia, pielęgniarka ma obowiązek uszanować intymność pacjenta, a nikt z rejestracji nie może podważać tego, kogo pacjent upoważnia do swojej dokumentacji medycznej.

Jakie prawa przysługują każdemu pacjentowi?

Jeśli spotykasz się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, warto wiedzieć, jakie prawa przysługują każdemu pacjentowi, aby móc się na nie powołać.

Jak przypomina pacjent.gov.pl, masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych – nie można odmówić pacjentowi leczenia i odwrotnie: nie można narzucać mu jakiegoś leczenia lub badań bez przesłanek medycznych, jedynie w oparciu o uprzedzenia;
 • poszanowania intymności i godności – nikt z personelu medycznego nie ma prawa obrażać pacjenta, wygłaszać komentarzy lub w jakikolwiek sposób traktować poniżająco;
 • tajemnicy informacji – personel medyczny nie może przekazywać nikomu, nawet innym osobom z personelu, informacji związanych z leczeniem pacjenta, jego danymi i innymi informacjami, np. dotyczącymi jego życia osobistego;
 • dokumentacji medycznej – można upoważnić do wglądu dowolną osobę. Jeśli np. pacjentka chce, żeby dostęp do jej dokumentów medycznych miała jej dziewczyna, to nikt nie ma prawa tego podważyć;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – jeśli pacjent jest np. w szpitalu lub w całodobowej placówce zdrowotnej, ma prawo do kontaktu z innymi osobami – osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego. Może też odmówić takiego kontaktu. To pacjent decyduje, z kim chce mieć kontakt;
 • obecności osoby bliskiej – jeśli tylko pacjent chce, przy jego badaniach lub np. podczas konsultacji lekarskiej może być przy nim osoba bliska – dowolnej płci. Można odmówić tego prawa jedynie ze względu na zagrożenie epidemiczne lub ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. Taką odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej;
 • tajemnicy informacji – jeśli pacjent jest osobą pełnoletnią i przytomną, o jego stanie zdrowia może być poinformowana dowolna upoważniona przez niego osoba – i tylko ona. Dopóki zachowuje przytomność i nie chce, by np. ktoś z jego rodziny miał dostęp do takich informacji, lekarz nie ma prawa ich udzielić. A jeśli pacjent nie jest przytomny albo nie może zrozumieć znaczenia informacji, lekarz udzieli informacji jego osobie bliskiej.

Gdzie pacjent może się poskarżyć?

Jeżeli prawa pacjenta zostały naruszone, jest wiele możliwości złożenia skargi. Wiele zależy od charakteru uchybienia i na tego, na co dokładnie chcesz się poskarżyć. Jak wylicza portal pacjent.gov.pl, możesz taką skargę złożyć do:

 • dyrektora placówki, w której to się wydarzyło – złóż ją tu w pierwszej kolejności;
 • Narodowego Funduszu Zdrowia – złóż ją w oddziale wojewódzkim, w którym odmówiono ci wykonania świadczenia. Nie składaj tu skarg na sam przebieg leczenia, NFZ nie ma prawa oceniać decyzji medycznych;
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych – złóż ją, jeśli masz zastrzeżenia do tego, jak potraktowały cię osoby z personelu medycznego;
 • Rzecznika Praw Pacjenta – złóż ją, jeśli zostały naruszone twoje prawa pacjenta;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich – złóż ją, gdy jesteś ofiarą dyskryminacji.

Czytaj też:
Proste badanie, które mało kto wykonuje. Może wykryć śmiertelną chorobę

Źródło: pacjent.gov.pl
 0

Czytaj także