Czy grozi nam epidemia chorób zakaźnych? Wiele dzieci z Ukrainy nie zostało jeszcze zaszczepionych

Czy grozi nam epidemia chorób zakaźnych? Wiele dzieci z Ukrainy nie zostało jeszcze zaszczepionych

Dodano: 
szczepienia ochronne
szczepienia ochronne Źródło:Shutterstock
Według danych resortu zdrowia, niewielu uchodźców zaszczepiło swoje dzieci. Szczepienia ochronne są obowiązkowe dla dzieci z Ukrainy. Na terytorium Polski można przebywać bez wymaganych szczepień ochronnych przez trzy miesiące.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że obywatele Ukrainy otrzymali dokładnie te same prawa w dostępie do opieki zdrowotnej, także w kwestii szczepień. Po trzech miesiącach pobytu na terenie Polski konieczne jest więc uzupełnienie szczepień ochronnych, które wymagają polskie przepisy.

„Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski, po trzech miesiącach podlegają takim samym obowiązkom, jak nasi obywatele. Jeśli nie przeszli jakiegoś szczepienia np. na odrę, czy gruźlicę, to siłą rzeczy taki obowiązek będzie ich także dotyczył” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Małe zainteresowanie szczepieniami

Jak wynika z danych resortu zdrowia, zainteresowanie szczepieniami nie jest duże. Około 3,4 tys. ukraińskich dzieci przyjęło szczepionki w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Obowiązkiem szczepień zostało objętych od 80,9 do 84,2 proc. dzieci z Ukrainy.

Problem z udokumentowaniem szczepień

Jak się okazuje, problemem pozostaje udokumentowanie szczepień. Resort zdrowia wskazuje, że osoby, które nie będą mogły przedstawić świadectwa szczepienia, będą traktowane jak niezaszczepione. W przychodniach każdy uchodźca powinien zostać zapytany nie tylko o szczepienia na COVID-19, ale także inne szczepienia, które występują w polskim kalendarzu szczepień.

W przypadku, gdy brakuje dokumentacji medycznej szczepień, należy traktować dziecko jako osoby niezaszczepioną i wykonać szczepienia zgodnie z wiekiem i aktualnym w Polsce PSO. Podanie dodatkowych dawek rutynowych szczepionek nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla pacjenta – wyjaśniła Maria Kuźniak z MZ dla „DGP”.

Resort zdrowia podkreślił, że szczepienia ochronne dzieci i młodzieży powinny być realizowanie od dnia przyjazdu do Polski według Indywidualnego Kalendarza Szczepień. Niezależnie od tego czy szczepienia ochronne dotyczą obywateli polskich, czy cudzoziemców są egzekwowane przez powiatowych inspektorów sanitarnych.

Lista obowiązkowych szczepień dla dzieci

Do szczepień obowiązkowych dla dzieci resort zdrowia zalicza szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy,
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • błonicy,
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.

Czytaj też:
Odporność u dziecka – jak się rozwija i jak ją wzmocnić?

Źródło: Rynek Zdrowia