Rząd „wymusi” na szpitalach lepszą jakość leczenia pacjentów? Adam Niedzielski zapowiada zmiany w systemie ochrony zdrowia

Rząd „wymusi” na szpitalach lepszą jakość leczenia pacjentów? Adam Niedzielski zapowiada zmiany w systemie ochrony zdrowia

Dodano: 
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski Źródło: Newspix.pl
Najlepsi będą premiowani, a oceniać będą sami pacjenci. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił dziś planowane zmiany, które mają poprawić jakość leczenia w Polsce.

Konferencja prasowa zorganizowana 9 maja 2023 roku przez ministra Adama Niedzielskiego dotyczyła nowych projektów ustaw w zakresie jakości leczenia pacjentów. W konferencji prasowej – poza ministrem zdrowia – uczestniczyli również posłowie Józefa Szczurek-Żelazko i Czesław Hoc, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów ksiądz Arkadiusz Nowak, a także Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Pacjent oceni system opieki zdrowotnej

Rząd chce wprowadzić trzy nowe rozwiązania ustawowe w zakresie jakości leczenia. Mają one zagwarantować pacjentom lepsze standardy opieki zdrowotnej. Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez ministerstwo zdrowia jest ustawa dotycząca jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów.

„Będziemy mierzyli tę jakość w systemie opieki zdrowotnej i będzie ona podstawą premiowania tych podmiotów, które są lepsze. Ale w gruncie rzeczy najważniejszym rozwiązaniem w tej ustawie jest to, że pacjent będzie miał prawo oceniania systemu opieki zdrowotnej w bardzo różnych dziedzinach. [...] Pacjent będzie mógł ocenić usługi medyczne [...] przede wszystkim pod kątem tego, czy były realizowane w warunkach zapewniających godność pacjenta, dających mu możliwość zrozumienia sytuacji choroby, która go dotyka” – podkreślał Adam Niedzielski.

Ocena jakości odbywać się będzie na trzech płaszczyznach: klinicznej (uwzględniającej proces i efekt leczenia), konsumenckiej (zadowolenie pacjenta) i zarządczej.

Pacjenci szybciej otrzymają należne odszkodowanie

Drugie rozwiązania, wzorowane na tych stosowanych w krajach skandynawskich, to powstanie – na drodze nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta – Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Procedura dochodzenia odszkodowania ma zostać uproszczona. Wnioski pacjentów mają być docelowo rozpatrywane w ciągu 2-3 miesięcy. O rekompensatę będą mogli ubiegać się również bliscy osoby, która zmarła w wyniku danego zdarzenia medycznego. Fundusz zastąpi komisje działające przy urzędach wojewódzkich.

Klauzula no-fault w odrębnej ustawie

Trzecia rozwiązanie dotyczy klauzuli no-fault. Nie zostanie ona umieszczona w proponowanych projektach. Minister Zdrowia powołał zespół, który ma zająć się kwestią zwolnienia z odpowiedzialności karnej za popełnienie błędu medycznego. W jego skład wejdą eksperci i przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych powstaniem wspomnianego systemu. Wnioski z prowadzonych dyskusji zostaną zawarte w odrębnej ustawie.

Czytaj też:
Wizjonerzy Zdrowia 2023
Czytaj też:
Lekarze uratowali dwuletnie dziecko. Pierwsza taka operacja w Polsce

Źródło: Zdrowie WPROST.pl