Temat: Medycyna

Medycyna

Lekarz, zdjęcie ilustracyjne
Lekarz, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / ronstik
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Obejmuje zbiór wiedzy o zdrowiu i chorobach w aspekcie fizycznym oraz psychicznym.

Za twórcę tej dziedziny nauki uważa się Hipokratesa. Medycyna wywodzi się od łacińskiego słowa medicina, jako zawód. Ten z kolei pochodzi od łacińskiego medicus, czyli lekarz. Współczesna medycyna dzieli się na kilka ważnych działów, do których należą m.in. anatomia, biochemia, embriologia, farmakologia, fizjologia, genetyka, patologia, radiologia, toksykologia. Etyczne kwestie medycyny są badane przez naukę zwaną bioetyką. W Polsce medycyna klasyfikowana jest jako jedna z trzech dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk medycznych, obok biologii medycznej i stomatologii.

Studia medyczne w naszym kraju trwają 6 lat, po których lekarz musi odbyć obowiązkowy, roczny stać. Aby zostać specjalistą w wybranej dziedzinie medycyny, musi następnie odbyć kilkuletnią specjalizację i zdać egzamin. Mimo to medycyna jest jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Jako przyczyny wskazuje się opłacalność zawodu, jego misyjność i prestiż.

Powiązane teksty