Koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19, stał się na początku 2020 roku, kiedy pojawiły się o nim pierwsze informacje, prawdziwym postrachem wśród mieszkańców wszystkich regionów świata. Czym objawia się ten wirus, dlaczego jest taki groźny, skąd wziął się na świecie? Jak się przed nim ustrzec, a jeśli już zachorujemy – jakie są szanse wyleczenia?

Koronawirus – co to jest?

Koronawirusy to nazwa ogólna wirusów z podrodziny Coronavirinae, występujących w czterech rodzajach: alfa-, beta-, delta- i gamma-. Nosicielami tych wirusów są z reguły ssaki lub ptaki. Trudno wyhodować je w warunkach laboratoryjnych. W historii medycyny źródłem koronawirusów okazał się także człowiek, zwłaszcza w przypadku głośnej przed kilkunastoma laty epidemii wyjątkowo groźnego SARS. Niewiele lat później świat obiegła wieść o wirusie MERS. Koronawirusy występują często i mają tendencję do mutowania na poziomie genomu w różne formy.

Koronawirus – objawy

Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy nagle pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

Koronawirus – jak się przed nim chronić?

Zalecenia organizacji rządowych, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego podają, że główną formą ochrony przed infekcją koronawirusem jest zachowywanie podstawowych zasad higieny osobistej. W przypadku, gdy pojawia się odruch kichania, należy kichnąć w chusteczkę lub w zgięcie ręki w łokciu, a następnie dokładnie umyć ręce wodą z mydłem bądź z wykorzystaniem środka dezynfekującego na bazie alkoholu. Wskazane jest również stosowanie ręczników jednorazowych. Należy ponadto unikać kontaktu z osobami, które przejawiają objawy grypopodobne lub inne wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem. Ważne jest również noszenie maseczki i zachowywanie dystansu od innych osób, wynoszącego około 2,5 m. W przypadku profilaktyki koronawirusowej ma więc zastosowanie zasada DDM: dystans-dezynfekcja-maseczka.

Koronawirus – leczenie

Jak dotychczas nie powstał opatentowany, skuteczny lek na zakażenie koronawirusem. W Chinach jednak podjęto próby leczenia zakażenia z użyciem leków antyretrowirusowych przeciwko zakażeniu HIV. Mowa tutaj o stosowaniu dwóch tabletek lopinawiru/rytonawiru i wdychaniu pojedynczej dawki nebulizowanego interferonu alfa dwa razy dziennie. Obecnie trwają prace nad szczepionką, a także badania nad skutecznością leku – remdesiviru, prowadzone przez University of Alberta. Na COVID-19 nie ma szczepionki i jednego konkretnego leku. Obecnie prowadzone są badania kliniczne nad terapią, a ponad 20 szczepionek jest w trakcie opracowywania.

 

Aktualności

Bądź na bieżąco...