Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów. Sprawdź, jakie preparaty znalazły się na liście

Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów. Sprawdź, jakie preparaty znalazły się na liście

Dodano:   /  Zmieniono: 
Leki dla seniorów
Leki dla seniorów / Źródło: Fotolia / Printemps
Od czwartku 1 września osoby, które ukończyły 75. rok życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, które znalazły się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Co trzeba zrobić, by skorzystać z darmowych leków i jakie preparaty znalazły się w wykazie? Wyjaśniamy poniżej.

Bezpłatne leki dla seniorów przysługują osobom, które najwcześniej w dniu swoich 75. urodzin otrzymają receptę. Tę wystawić będzie mógł jedynie lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. Pod jego nieobecność, do wypisania recepty upoważniony będzie zastępujący go lekarz zatrudniony w tej samej przychodni. Podobne zasady dotyczą samodzielnej indywidualnej praktyki lekarskiej.

Kto przepisze darmowe leki?

Do wystawienia recepty na darmowe leki upoważnione będą też niektóre pielęgniarki POZ a także lekarze, którzy wprawdzie zaprzestali już wykonywania zawodu, ale wciąż mają takie prawo. Będą oni mogli wypisać receptę dla siebie bądź członkom najbliższej rodziny.

Recepty nie będą natomiast mogli wystawić m.in. lekarze POZ w ramach świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, lekarze bez specjalizacji wspomagający działalność przychodni. Takie prawo nie przysługuje również lekarzom POZ, na których listę nie jest wpisany dany pacjent oraz lekarzom specjalistom, m.in. onkologom. Specjalista, który leczy pacjenta środkami wymienionymi na liście bezpłatnych leków, musi przekazać informację na ten temat lekarzowi POZ. Dzięki temu będzie on mógł wystawić specjalnie oznaczoną receptę, która dla pacjenta stanie się przepustką do otrzymania w aptece darmowych specyfików.

23 sierpnia resort zdrowia przypomniał, że wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Jak będzie wyglądać recepta?

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz wpisze symbol S. W przypadku zbiegu uprawnienia S z innym uprawnieniem dodatkowym konieczne będzie wpisanie obu kodów uprawnień. W polu „odpłatność” lekarz będzie musiał wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

Jakie są zasady realizacji recept na bezpłatne leki?

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli:

  • leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie
  • w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Lista bezpłatnych leków

Ministerstwo Zdrowia informuje, że leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. Na pierwszą wersję listy trafiło 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. Wśród nich znalazły się głównie środki związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Poniżej pełna lista darmowych leków:

Lista bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia


Czytaj także