Boehringer Ingelheim zakończył pomyślnie rok finansowy 2016

Boehringer Ingelheim zakończył pomyślnie rok finansowy 2016

Dodano: 
badania nauka medycyna fot. Tyler Olson/fotolia.pl

  • Wzrost poziomu sprzedaży netto do ok. 15,9 mld euro (w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy: +7,3%; w euro: +7,1%)
  • Wzrost zysku operacyjnego do ok. 2,9 mld euro

Skuteczne wdrożenie strategii firmy

Ingelheim/ Niemcy, kwiecień 2017 r. – Boehringer Ingelheim, firma farmaceutyczna skoncentrowana na badaniach naukowych, podczas corocznej Konferencji Prasowej, która odbyła się w dniu 5 kwietnia br. dokonała analizy pełnego sukcesów roku finansowego. Odnotowano wzrost poziomu sprzedaży netto we wszystkich segmentach działalności. Jednocześnie firma, zgodnie z planem z 2016 r., zakończyła proces transformacji. W przyszłości Boehringer Ingelheim zamierza skoncentrować swoją działalność na lekach i terapiach przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii oraz na produkcji biofarmaceutyków na zlecenie. „Zarówno segment leków przeznaczonych do stosowania u ludzi, jak i segment zdrowia zwierząt przyczyniły się do uzyskania przez firmę dobrych wyników dzięki wysokim stopom wzrostu” — wyjaśnił Hubertus von Baumbach, Prezes Zarządu. „Pewnie patrzymy w przyszłość, szczególnie po pomyślnym zakończeniu procesu transformacji prowadzonej przez nas działalności”. 

W 2016 r. firma Boehringer Ingelheim osiągnęła sprzedaż netto na poziomie ok. 15,9 mld euro, co stanowi wzrost o 7,3% w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy (+7,1% w euro). Biorąc pod uwagę, że zysk operacyjny wzrósł o 27%, do ok. 2,9 mld euro, to wskaźnik rentowności sprzedaży netto zwiększył się do 18,1%. Firma Boehringer Ingelheim zatrudniała w 2016 r. średnio prawie 45 700 osób na świecie. Przejęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. spółki Merial, segmentu zdrowia zwierząt firmy Sanofi w ramach transakcji wymiany, przyczyniło się do wzrostu liczby zatrudnionych pracowników do ok. 50 000. 

Finalizacja długiego procesu transformacji 

Przez ponad dwa lata firma Boehringer Ingelheim prowadziła intensywne prace nad przeprowadzeniem kompleksowej transformacji firmy. Integracja spółki Merial stanowiła ważny kamień milowy w tym procesie. Połączony segment zdrowia zwierząt jest jedyną spółką tej wielkości w Europie, działającą w konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. „Naszym celem jest zachowanie tego, co najlepsze w obu organizacjach, a jednocześnie korzystanie ze wspólnych atutów, doświadczeń i wykorzystywanie wspólnego potencjału” — powiedział von Baumbach. Nowy segment działalności firmy Boehringer Ingelheim — zdrowie zwierząt, jest liderem na rynku leków przeciwpasożytniczych i szczepionek dla zwierząt gospodarskich i domowych. 

Leki przeznaczone do stosowania u ludzi: nowe produkty na rynku i wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój (R&D)

W segmencie leków przeznaczonych do stosowania u ludzi firma będzie pracować nad rozwojem kolejnych istotnych innowacji w obszarach terapeutycznych chorób układu oddechowego, chorób kardiometabolicznych, onkologii, a także chorób ośrodkowego układu nerwowego i immunologii. Jednym z przykładów są nowe badania, których celem jest sprawdzenie czy stosowana w leczeniu cukrzycy empagliflozyna, może być również wykorzystywana w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z cukrzycą lub bez cukrzycy. Badania te rozpoczęto w tym roku. W dziedzinie onkologii firma skupia się na badaniach skuteczności nintedanibu w leczeniu międzybłoniaka, agresywnego nowotworu opłucnej wywołanego przez azbest. 

W dłuższej perspektywie firma Boehringer Ingelheim będzie w coraz większym stopniu rozwijać współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi i firmami biotechnologicznymi. „Zaangażowanie w badania i rozwój jest istotnym filarem realizowanej przez nas strategii” — zapewnił von Baumbach. W 2016 r. firma po raz kolejny zwiększyła wydatki na badania i rozwój o 4%, do ok. 3,1 mld euro. 

Wzrost poziomu sprzedaży netto we wszystkich segmentach działalności

W ubiegłym roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała wzrosty we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. „Wzrost poziomu sprzedaży netto w 2016 r. przekroczył nasze oczekiwania” — podkreśliła Simone Menne, Członek Zarządu ds. Finansów. „Wynikał on z udanego wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów oraz dobrej pozycji uznanych leków”. 

Ostatecznie poziom sprzedaży netto leków wydawanych na receptę - największego segmentu działalności firmy - wzrósł o 7,4% w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy do ok. 12 mld euro (+7,5% w euro). Tiotropium stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, pozostaje liderem na rynku z poziomem sprzedaży netto sięgającym niemal 3 mld euro. 

Wypracowany w Boehringer Ingelheim poziom całkowitej sprzedaży netto w 2016 r. nie uwzględnia sprzedaży netto segmentu zdrowie zwierząt firmy Sanofi, ponieważ został on zintegrowany dopiero 1 stycznia 2017 r. Firma Boehringer Ingelheim odnotowała w segmencie zdrowie zwierząt z 2016 r., w oparciu o swoją tradycyjną ofertę, sprzedaż netto na poziomie ok. 1,5 mld euro, co stanowi ponad 9% jej całkowitej sprzedaży netto. Produktem, który osiągnął najlepsze wyniki, po raz kolejny okazała się szczepionka dla świń. 

W ubiegłym roku działalność w segmencie produkcji biofarmaceutyków na zlecenie przyniosła firmie Boehringer Ingelheim sprzedaż netto na poziomie 613 mln euro. Osiągnięto wzrost rzędu 6,4%. 

W 2016 r. segment leków dostępnych bez recepty przyczynił się do wzrostu poziomu sprzedaży netto firmy po raz ostatni, ponieważ z dniem 1 stycznia 2017 r. stał się częścią firmy Sanofi. W ubiegłym roku firma Boehringer Ingelheim osiągnęła w tym segmencie sprzedaż netto na poziomie ok. 1,6 mld euro, co stanowi prawie 10% jej całkowitej sprzedaży netto. 

Perspektywy na rok 2017

W bieżącym roku firma Boehringer Ingelheim oczekuje znacznego wzrostu rok do roku w poziomie sprzedaży netto w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy. Integracja nowego segmentu zdrowia zwierząt będzie odgrywała kluczową rolę w tym zakresie. 

Szczegółowe informacje dotyczące roku finansowego 2016 są dostępne do pobrania ze strony internetowej Boehringer Ingelheim pod adresem: https://www.boehringer-ingelheim.com/news/annual_press_conference.

Raport Roczny 2016:

http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

Wystąpienia programowe i prezentacje z Dorocznej Konferencji Prasowej 2017: 

https://www.boehringer-ingelheim.com/news/annual_press_conference

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie i do dziś pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny. Od ponad 130 lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych leków o wysokiej wartości terapeutycznej. „Do nowych wartości poprzez innowacje“ to wizja, która na codzień wyznacza kierunek 50.000 pracowników, działających w trzech obszarach biznesowych: medycynie, weterynarii oraz produkcji leków biologicznych. 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Firma angażuje się w projekty społeczne (m.in. globalną inicjatywę Making More Health), aktywnie promuje różnorodność pracowników i korzysta z ich różnych doświadczeń i umiejętności. Współpraca i wzajemny szacunek, ale także ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć Grupy.

W 2016 r. firma Boehringer Ingelheim osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 15,9 mld euro. 19,6% wartości przychodów netto (ponad 3 mld euro) zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.

Więcej informacji o Boehringer Ingelheim można znaleźć na stronie 

www.boehringer-ingelheim.com lub w naszym raporcie rocznym: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 0

Czytaj także