Szczepienia ochronne dla podróżujących
Materiał partnera

Szczepienia ochronne dla podróżujących

Dodano: 
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Człowiek, wyjeżdżając do tropikalnych krajów, jest bardziej narażony na choroby zakaźne niż podróżując po zamieszkałej przez niego strefie klimatycznej. Skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania niebezpiecznym infekcjom są szczepienia ochronne.

Szczepienia przed podróżą – dlaczego należy je wykonać?

Planując podróż w tropikalne regiony świata, należy zdobyć informacje o tym, jak należy przygotować się do wyjazdu. Niektóre państwa nakładają na turystów obowiązek wykonania szczepień przeciwko określonym chorobom. Lekarz medycyny może zalecić również inne szczepienia, w zależności od miejsca docelowego podróży oraz stanu zdrowia podróżującego. Szczepienia ochronne są jedną z najlepszych i najskuteczniejszych form zapobiegania chorobom zakaźnym, na które narażeni są turyści. Zaszczepienie zapewnia odporność na długi czas – na kilka, kilkanaście lat, a nawet na całe życie, co zależne jest od rodzaju szczepionki. Osoby udające się w podróż zagraniczną, na 4-8 tygodni przed planowanym wyjazdem powinny zgłosić się na konsultację z lekarzem medycyny podróży lub chorób tropikalnych w celu uzyskania specjalistycznych informacji na temat wykonania koniecznych szczepień ochronnych. W podróż należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający zaszczepienie, którym jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień, określana również „żółtą książeczką”.

Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących

Jedynym obowiązkowym szczepieniem dla podróżujących – zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi – jest szczepienie przeciwko żółtej febrze, nazywanej również żółtą gorączką. Należy je wykonać, planując wyjazd do niektórych państw tropikalnych, zwłaszcza do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji. Poszczególne kraje mogą wymagać dodatkowych szczepień na podstawie własnego prawa wizowego. Dotyczy to Arabii Saudyjskiej, która na turystów nakłada obowiązek zaszczepienia się przeciwko zakażeniom meningokokowym. Niewykonanie szczepienia lub brak dokumentu potwierdzającego może spowodować odmowę pozwolenia na wjazd do kraju lub przymusowe szczepienie.

Zalecane szczepienia ochronne dla podróżujących

Zakres szczepień ochronnych, które powinna wykonać określona osoba, ustalany jest w trakcie specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Dobór szczepień jest zależny od:

  • sytuacji epidemiologicznej danego kraju,
  • miejsca docelowego podróży,
  • czasu trwania podróży,
  • celu podróży,
  • ogólnego stanu zdrowia i wieku podróżującego.

Lekarz może zlecić szczepienia przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i/lub B, tężcowi, durowi brzusznemu, błonicy, wściekliźnie, meningokowemu zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowych oraz poliomyelitis. Jedną z niebezpieczniejszych chorób zakaźnych, która jest najczęstszą przyczyną zgonów osób podróżujących jest malaria. Przeciwko chorobie nie ma szczepionki. W zakresie profilaktyki lekarz dobiera odpowiedni lek, który nie chroni całkowicie przed zachorowaniem, ale zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu malarii. Przyjmowanie leku należy rozpocząć przed wyjazdem oraz kontynuować po powrocie do kraju stale zamieszkiwanego.

Artykuł opracowany we współpracy z serwisem MedMe.pl

 0

Czytaj także