Czy polskie szpitale wdrażają innowacje? Przegląd rynku medycznego
Artykuł sponsorowany

Czy polskie szpitale wdrażają innowacje? Przegląd rynku medycznego

Dodano: 
Innowacje na rynku medycznym
Innowacje na rynku medycznym / Źródło: Adobe Stock
Polskie placówki medyczne cechuje pewna dychotomia. Część z nich chętnie implementuje niestandardowe rozwiązania i stara się usprawniać pracę swojego zespołu medycznego, a druga część niestety napotyka na tej drodze przeszkody. Pojęcie innowacji jest wyjątkowo rozległe i dotyka wielu dziedzin oraz czynności. Jak więc postrzegają je przedstawiciele naszego polskiego rynku medycznego?

Innowacje prowadzą do optymalizacji nie tylko pracy szpitala, ale również zarządzania strukturą medyczną czy procesami administracyjnymi. Lideo, czyli firma technologiczna wspierająca cyfryzację w polskich szpitalach, postanowiła zapytać kadry zarządzające polskimi szpitalami o to jak zapatrują się one na procesy implementacji innowacji oraz jak w ogóle są one postrzegane. Wywiady jakościowe zostały przeprowadzone z wieloma przedstawicielami jednostek publicznych i niepublicznych służby zdrowia w całej Polsce. W wyniku tych badań powstał raport „Innowacja po polsku. Dwa oblicza polskich szpitali”, który jest zbiorem wniosków na temat wdrażania innowacji, ale ich istoty w ogóle. Dlaczego więc implementacja niestandardowych rozwiązań może aż tyle zmienić i jak generalnie działania takie zdefiniować? Podczas badań wysnuto trzy tezy, które mówią odpowiadają na powyższe pytania.

Teza I Innowacje prowadzą do optymalizacji kosztów podmiotów leczniczych

Teza II Dzięki innowacyjności szpitale mogą leczyć szybciej, bezpieczniej i sprawniej

Teza III Innowacyjność to nie nowoczesność

Czym są innowacje na rynku medycznym?

Innowacyjność nie zawsze musi być tożsama z nowoczesnością, a jednak większość z nas tak ją postrzega. Znaczna część respondentów (91%) odpowiada, że są to działania wewnętrzne w służbie zdrowia, które nie obejmują pacjentów. Inni natomiast za innowację uznają transformację cyfrową, czyli wdrożenie systemu zarządzania danymi lub systemu informatycznego związanego najczęściej z HIS (wskazało tak 62% ankietowanych). Przedstawiciele polskich służb medycznych innowacje tłumaczą przez konkretne przykłady np. jako nowe komputery, różnego rodzaju systemy do obsługi dokumentów medycznych i obiegu leków, przeniesienie danych do chmury, nowoczesną aparaturę szpitalną, czy np. jako system nadzoru sali operacyjnej.

Przeszkody wdrażania innowacji na polskim oddziale szpitalnym

Jednak innowacje nie są zjawiskiem powszednim. Według raportu Lideo jednym z głównych problemów, które są wymieniane przez respondentów, jeśli chodzi o przeszkody implementacji innowacji, jest brak osoby dedykowanej wdrażaniu innowacji. Kim więc jest lub mógłby być specjalista ds. wdrażania innowacji? To właśnie osoba, która powinna zostać powołana, aby wdrażanie innowacji przebiegało sprawniej, lub w ogóle zaistniało. Zarząd szpitala nierzadko obciążony jest innymi zadaniami, a także, mając szerszy obraz sytuacji finansowej danej placówki, często rezygnuje z inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Tutaj pojawia się paradoks, który należy wyraźnie nakreślić. Otóż raport dowodzi, że innowacje wcale nie muszą być kosztowne, a wręcz przeciwnie! – mogą przyczynić się do lepszego gospodarowania budżetem i zoptymalizować koszty. Należy postrzegać je jako długofalowe inwestycje, które poprawią funkcjonowanie placówki, jak i płynność finansową. Zarówno małe, jak i duże innowacje mają znaczenie, mogą przynosić oszczędności oraz korzyści dla personelu i pacjentów. Nawet niewielkie i niewymagające dużego nakładu kapitału innowacje w zakresie planowania, zarządzania czy administracji mogą okazać się rozwiązaniem wnoszącym zmiany na plus.

Innowacje prowadzą do optymalizacji wielu obszarów pracy na polskim oddziale. Mogą sprawić, że zapracowana kadra medyczna zostanie odciążona w niektórych płaszczyznach np. w administracji, na rzecz pomocy osobom chorym. Optymalizacja pracy na oddziale szpitalnym stawia w centrum pacjenta, czyli osobę w tym przypadku najważniejszą. Podmioty lecznicze widzą potrzebę innowacji, jednak brakuje im wsparcia oraz holistycznego i zespołowego podejścia do jej wdrażania. Dlatego edukatorzy, partnerzy oraz inne podmioty rynku medycznego, posiadając odpowiednie ku temu narzędzia, mogą wspierać placówki w tych procesach. O korzyściach wdrażania innowacji, przeszkodach i o tym, jak wyglądają innowacje po polsku, zapraszamy do lektury całego raportu Lideo dostępnego tutaj.

Źródło: Lideo
 0

Czytaj także