GLOBALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES

GLOBALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES

Dodano:   /  Zmieniono: 
Podnoszenie konkurencyjności oraz wsparcie ze strony państwa w procesie globalizacji to czynniki, dzięki którym Polska stale zyskuje na atrakcyjności inwestycyjnej, a krajowe przedsiębiorstwa mogą rozwijać innowacyjne ramię działalności. Przykładem firmy, która dzięki innowacyjności od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku, jest Grupa Adamed, obecna dziś w ponad 40 krajach na świecie, posiadająca w swoim portfolio blisko 250 produktów nowej generacji.

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz: „Siła innowacji sprawia, że Grupa Adamed rozwija się dynamicznie już ponad 27 lat”

Już z początkiem lat 80. proces globalizacji zaczął zyskiwać na znaczeniu, stając się odpowiedzią na potrzebę rozwoju branży farmaceutycznej i nurtujący problem spadku innowacyjności w zakresie opracowywania nowych leków, zmniejszonego zapotrzebowania na antybiotyki oraz realizowanej w wielu krajach polityki oszczędności na refundacjach leków. Zaostrzająca się konkurencja między firmami farmaceutycznymi wymusiła ich integrację, a następnie poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz możliwości swobodnej międzynarodowej wymiany towarowej. – Dzięki postępującej globalizacji przyspieszeniu uległ przede wszystkim postęp techniczny, który jest szczególnie istotny dla branży farmaceutycznej, będącej swoistym spoiwem świata nauki i technologii. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to właśnie przemysł farmaceutyczny jest jedną z trzech najważniejszych gałęzi gospodarki,zajmującą czołowe miejsca w światowych rankingach pod względem inwestycji w działalność badawczo-rozwojową – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed.

Więcej możesz przeczytać w 18/2014 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także