Medycyna przyszłości

Medycyna przyszłości

Dodano: 
Rozwiązania telemedyczne nie zastąpią kontaktu pacjenta z lekarzem, ale pozwolą usprawnić i przyspieszyć diagnostykę.

Jednym z niezaprzeczalnych osiągnięć technicznych XX w. jest opracowanie możliwości przekazywania na odległość informacji w formie obrazu i dźwięku. Udoskonalenie stosowanej technologii spowodowało, że jakość przekazywanych treści staje się coraz lepsza. Dzięki temu możliwe było powstanie nowej gałęzi biomedycznej – telemedycyny. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Telemedycyny termin ten oznacza wykorzystanie wymiany informacji medycznych między jednym punktem a drugim. Telemedycyna to także rosnąca liczba aplikacji oraz usług wykorzystujących połączenia wideo, e-mail, telefony komórkowe, narzędzia bezprzewodowe oraz inne formy zdalnej komunikacji.

Z KOSMOSU NA ZIEMIĘ

Początki współczesnej telemedycyny sięgają jednak okresu rewolucji przemysłowej XIX w., podczas której pojawiły się przełomowe w tamtych czasach narzędzia do zdalnego komunikowania się – telegraf oraz telefon. Telegraf oprócz wiadomości mógł też przesyłać obrazy rentgenowskie. Były to więc początki klasycznej teleradiologii. Telefon z kolei umożliwił udzielanie porad medycznych w razie pojawienia się problemów zdrowotnych u ludzi, którzy nie mieli bezpośredniego dostępu do lekarza, np. podczas dłuższych rejsów statkiem.

Więcej możesz przeczytać w 45/2014 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0