Strategia sukcesu

Strategia sukcesu

Dodano: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w branży produkcji leków generycznych.

Strategia rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce na najbliższe kilkanaście lat mówi, że branża ta powinna stać się czołowym krajowym przemysłem o kluczowym znaczeniu dla całej gospodarki. Żeby tak się stało, przedsiębiorstwa farmaceutyczne powinny spełnić m.in. trzy warunki: mieć własne nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe, zatrudniać wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz utrzymywać wysoki poziom rentowności pozwalający skutecznie konkurować na światowych rynkach. LEK-AM już dziś spełnia wszystkie te wymagania.

INWESTYCE I INNOWACJE

Ta istniejąca od 15 lat firma zatrudnia dziś ponad 440 osób, a liczba ta sukcesywnie się zwiększa wraz z rozbudową poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Obecnie dzięki inwestycjom w zakładzie produkcyjnym (o powierzchni 8 tys. mkw.), zlokalizowanym w Zakroczymiu pod Warszawą, mieści się rozbudowana cześć socjalna oraz dwie nowoczesne strefy produkcyjne. W jednej z nich produkowane będą preparaty wziewne, w drugiej – preparaty steroidowe. Co ważne, cały zrestrukturyzowany zakład wyposażono w urządzenia pochodzące od najlepszych światowych producentów. LEK-AM zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem leków generycznych, czyli będących zamiennikami preparatów oryginalnych, dla których wygasł czas ochrony patentowej. Lek odtwórczy, aby mógł być wprowadzony na rynek, musi zawierać m.in. ten sam typ oraz dawkę substancji czynnej oraz mieć to samo działanie terapeutyczne.

Istotną zaletą leków odtwórczych jest to, że zawierają przebadaną i sprawdzoną przez lata wytwarzania substancję czynną w nowej, atrakcyjniejszej postaci. Przy czym opracowanie takich leków i wdrożenie na rynek trwa relatywnie krótko (w porównaniu do 10-15-letniego okresu przygotowania leku innowacyjnego), bo trzy-cztery lata. To m.in. ten czynnik wpływa na atrakcyjność tzw. zamienników dla pacjentów, które są blisko trzykrotnie tańsze niż leki wcześniej opatentowane.

I tak, z jednej strony specjaliści opracowujący lek generyczny muszą odtworzyć go zgodnie z jego pierwowzorem. Z drugiej – podlegają ścisłej kontroli sposobu wytwarzania tych tzw. zamienników. Odpowiednie instytucje, nadzorując proces, dają pacjentom pewność, że lek generyczny, stosowany właściwie, będzie dla nich bezpieczny. I choć terapeutycznie generyk ma działać tak samo jak lek oryginalny, wytwarzając go w sposób nowoczesny, można udoskonalać jego dodatkowe cechy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort stosowania przez pacjenta. Tym m.in. zajmuje się dział badawczo-rozwojowy firmy LEK-AM. Nowoczesna forma, smak, rozpoznawalność dawki, bezpieczeństwo przechowywania oraz przyjazna aplikacja to ważne dla pacjentów cechy wyróżniające i niejednokrotnie decydujące o sukcesie rynkowym leku odtwórczego. – Największą satysfakcję w naszej pracy daje nam znalezienie rozwiązania, na które pomimo dostępnych danych nikt wcześniej nie wpadł – mówi Arkadiusz Hejduk, kierujący zespołem specjalistów działu badawczo-rozwojowego w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym LEK-AM.

BADANIA I INNOWACJE

Obecnie LEK-AM realizuje ponad 20 projektów badawczych podzielonych na kilka ważnych dla pacjentów obszarów terapeutycznych. Część z nich weszła lub wkrótce wejdzie w fazę rejestracji. Prowadzone są także badania nad lekami z grupy OTC, czyli wydawanymi bez recepty, oraz wieloma innowacyjnymi suplementami diety.

Ogromny potencjał badawczy, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i nowoczesne zaplecze sprzętowe umożliwiają współpracą firmy LEK-AM z ośrodkami naukowymi i wspólnym prowadzeniem szeregu zaawansowanych projektów. Innowacyjność, inwestycje – elementy przemyślanego pomysłu na rozwój – przekładają się na sukces rynkowy firmy. – Dzięki właściwie skonstruowanej strategii i wprowadzaniu na rynek nowych produktów nawet na niesprzyjającym rynku odnotowujemy wzrost sprzedaży szybszy niż rozwój branży – mówi Krzysztof Smolik, dyrektor zarządzający sprzedażą i marketingiem. – Teraz naszym celem jest rozszerzenie działalności o nowe obszary terapeutyczne i zagraniczne rynki zbytu – dodaje dyr. Smolik. ■

Okładka tygodnika WPROST: 18/2015
Więcej możesz przeczytać w 18/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0