E-PAPIEROSY: Naukowy coming out?
Materiał partnera

E-PAPIEROSY: Naukowy coming out?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają, że nawet wysoka ekspozycja na aerozol wytwarzany przez e-papierosy ma zdecydowanie mniejszy wpływ na organizm w porównaniu do szkód wywoływanych przez dym tytoniowy. E-papierosy nie stwarzają zagrożenia biernym paleniem.
Jak wynika z badań, których wyniki opublikowano w magazynie In Vitro Toxicology, para z e-papierosa nie wpływa cytotoksycznie na komórki tkanek układu oddechowego.  Komórki układu oddechowego reagują na parę z e-papierosów podobnie jak… na powietrze. Eksperci odkryli, że dym z papierosów tradycyjnych zmniejsza żywotności komórek aż o 12% (co oznacza prawie całkowitą śmierć komórki) po sześciu godzinach. Natomiast aerozol z e-papierosa nie wpłynął na żywotność komórek - pomimo 6 godzin ciągłego kontaktu z parą, nawet w przypadku agresywnej ekspozycji. Analizy cytotoksyczne komórek poddanych na działanie e-papierosa były podobne do wyników z próbek kontrolnych, w których monitorowano komórki wystawione na działanie powietrza. Badanie przeprowadzone przez British American Tobacco było pierwszym realizowanym na modelach in vitro, które precyzyjnie naśladują strukturę i funkcje ludzkiej tkanki dróg oddechowych.

Podobne wnioski przedstawił niezależny zespół naukowców z American University of Beirut Medical Center, który porównał wpływu aerozolu z e-papierosów oraz dymu tytoniowego na komórki zwierzęce.  Stwierdzono, że nawet wysoka ekspozycja na aerozol wytwarzany przez e-papierosy ma zdecydowanie mniejszy wpływ na płuca zwierząt doświadczalnych w porównaniu do szkód wywoływanych przez dym tytoniowy.  W badaniu oceniano wpływ różnych stężeń aerozolu z papierosów elektronicznych oraz dymu tytoniowego na proliferację  komórek pęcherzykowych. Wyniki doświadczeń naukowców American University of Beirut Medical Center  opublikowane zostały w najnowszym numerze Nicotine & Tobacco  Research.

Interesujące wyniki przynoszą również badania dotyczące zagrożeń osób postronnych na ekspozycję pary z e-papierosów. Zdaniem ekspertów w odniesieniu do tego typu urządzeń trudno jest mówić o biernym paleniu. Elektroniczne papierosy  w bardzo niskim stopniu wpływają na jakość powietrza wewnątrz danego pomieszczenia, a co za tym idzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia osób postronnych – wynika z badań, których wyniki zostały przedstawione w Inhalation Toxicology. Z kolei badania niemieckich naukowców z Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, wykazują, że e-papierosy są źródłem biernego narażenia wyłącznie na działanie nikotyny. W otoczeniu użytkowników e-papierosów nie stwierdzono natomiast substancji toksycznych powstających w wyniku spalania tytoniu, w tym m.in blisko 100 substancji kancerogennych obecnych w dymie tradycyjnych papierosów.  Badania wykazały, że średnie stężenie nikotyny w dymie pochodzącym z papierosów tradycyjnych jest 10 razy większe, niż w przypadku pary z e-papierosów. 

- Wyniki wszystkich światowych badań porównujących szkodliwość e-papierosów w porównaniu do papierosów tradycyjnych i dymu tytoniowego nie pozostawiają żadnych wątpliwości: papierosy elektroniczne są wielokrotnie mniej szkodliwą używką nikotynową. Dlatego są szansą dla milionów palaczy, którzy nie potrafią rzucić palenia i ogromnym postępem w obszarze zdrowia publicznego. – mówi Jerzy Jurczyński ze stowarzyszenia eSmoking Association.  

Czytaj także