Innowator Wprost za lek na białaczkę. „Przywraca zdolność komórek do zaprogramowanej śmierci”

Innowator Wprost za lek na białaczkę. „Przywraca zdolność komórek do zaprogramowanej śmierci”

Dodano: 
Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny firmy AbbVie
Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny firmy AbbVie Źródło:Wprost
To lek, który stanowi przełom: jest skuteczny i ma unikalny sposób działania. O wenetoklaksie, leku stosowanym w przewlekłej białaczce limfocytowej i ostrej białaczce szpikowej mówi Aleksander Kwieciński, General Manager firmy AbbVie, laureata nagrody Innowatory 2022 w kategorii Farmacja.

Nagroda Innowator Wprost w Kategorii Farmacja dla firmy AbbVie za terapię wenetoklaskem. To lek, który okazał się przełomem w dwóch chorobach hematoonkologicznych – bardzo trudnych do leczenia.

Aleksander Kwieciński, AbbVie: Tak; po pierwsze w przewlekłej białaczce limfocytowej, czyli chorobie, która dotyka wielu Polaków, a po drugie – w bardzo trudnej do leczenia ostrej białaczce szpikowej. To lek, który stanowi przełom: jest skuteczny i ma unikalny sposób działania. Jest przełomem w standardzie opieki nad pacjentami.

W jaki sposób działa lek?

Najprościej mówiąc: przywraca zdolność komórek do zaprogramowanej śmierci: dzięki tej terapii komórki nowotworowe odzyskują zdolność do naturalnej śmierci w tzw. procesie apoptozy, a postęp choroby może być skutecznie zahamowany na długi czas. To szansa nie tylko na terapię, które przedłuża życie pacjenta o wiele lat, ale również daje pacjentom i ich rodzinom komfort skutecznego leczenia.

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: jest to jedyna terapia innowacyjna w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, która jest ograniczona w czasie: w zależności od schematu leczenia pacjent jest leczony 12 lub 24 miesiące. Później leczenie się kończy, a więc przez to pacjent nie jest narażony na ryzyko działań niepożądanych, nieodłącznie związane z każdą terapią. To innowacja dla pacjenta, ale też innowacja z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, gdyż zapewnia przewidywalność: czasu leczenia, kosztów finansowania samej terapii.

Ten sam lek jest też wykorzystywany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w dodatku w grupie pacjentów starszych, którzy do tej pory nie mieli możliwości innowacyjnego leczenia. To dla nich szansa?

Dzięki staraniom firmy, ale też decyzjom Ministerstwa Zdrowia, mamy bardzo dobrą wiadomość dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową – od 1 września tego roku będą oni mieć dostęp do leczenia wenetoklaksem w ramach programu lekowego. Terapia w połączeniu z innym z leków stosowanych dotychczas w leczeniu ostrej białaczki szpikowej pozwala istotnie wydłużyć czas przeżycia chorych w stosunku do dotychczasowego leczenia. Wenetoklaks już dziś rewolucjonizuje standardy opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi i wprowadza nas do światowej czołówki, jeśli chodzi o leczenie nowoczesnymi terapiami.

To ważne: ten innowacyjny lek jest już dostępny dla chorych w Polsce?

Tak, jest dostępny w Polsce. Już od kilku lat hematoonkologia jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Dzięki decyzjom Ministerstwa Zdrowia terapia wenetoklaksem jest już dostępna dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową we wszystkich liniach leczenia, a także chorych na ostrą białaczkę szpikową. To ogromna korzyść dla pacjentów, którzy dziś są leczeni na zgodnie ze światowymi standardami.