Prof. Skarżyński zaprasza na 5 Kongres Zdrowie Polaków

Prof. Skarżyński zaprasza na 5 Kongres Zdrowie Polaków

Dodano: 
Prof. Henryk Skarżyński
Prof. Henryk Skarżyński Źródło: IFiPS/ Kajetany
„One Health – Jedno Zdrowie” to hasło 5. Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 13-14 listopada. To wyjątkowe spotkanie, które łączy naukowców i ekspertów z ośrodków uniwersyteckich, instytutów i towarzystw naukowych, decydentów i praktyków, przedstawicieli pacjentów i organizacji pozarządowych w jednym celu – promocji zdrowia i dobrostanu Polaków.

W ciągu dwóch intensywnych dni Kongresu „Zdrowie Polaków 2023” odbędzie się wiele debat, paneli i wykładów. Podczas debaty plenarnej przedstawiony zostanie raport Banku Światowego opracowany na podstawie konsultacji społecznych, dotyczący opieki długoterminowej w Polsce. Uczestnicy będą analizować wyzwania i możliwości związane z procesem starzenia oraz szukać odpowiedzi na pytania, jakie działania należy podjęć, aby zapewnić seniorom w Polsce godną jesień życia.

Debaty z wybitnymi ekspertami

W ramach debaty plenarnej „Co poszczególne środowiska mogą zrobić na rzecz idei One Health” rozmawiać będą rektorzy uczelni wyższych, którzy poszukają odpowiedzi na pytanie, jak obszary ich działalności mogą wpisywać się w realizację idei One Health. Eksperci przedstawią przykłady działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i innych uczestników społeczności, które przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska.

Podczas debaty plenarnej „Działania samorządu na rzecz środowiska w kontekście ochrony zdrowia” prezydenci miast i marszałkowie województw będą omawiać praktyki i projekty realizowane przez samorządy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego. Eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami, a także zastanowią się, jakie kroki można podjąć, aby jeszcze lepiej chronić zdrowie Polaków i środowisko naturalne Polski w skali lokalnej.

W trakcie debaty plenarnej „Jakość kształcenia kadr medycznych” rektorzy medycznych uczelni wyższych będą rozmawiać o tym, jakie wyzwania stoją przed systemem edukacji medycznej, czy tworzenie kierunków medycznych na nowych uczelniach to szansa czy zagrożenie, jak można podnieść standardy kształcenia przyszłych medyków, zapewniając jednocześnie wystarczające zasoby kadrowe. Kształcenie jest kluczowym elementem budowy zdolnej kadry medycznej, co ma bezpośredni wpływ na jakość usług medycznych i opieki zdrowotnej.

Uczestnicy debaty plenarnej „Rola instytutów w kształceniu podyplomowym kadr medycznych” skupią się na roli instytutów i ośrodków naukowych w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych po ukończeniu podstawowego szkolenia. Eksperci podzielą się swoimi perspektywami dotyczącymi znaczenia doskonalenia zawodowego medyków i innych specjalistów zasilających szeregi pracowników służby zdrowia.

Bardzo ciekawie zapowiada się debata plenarna „Medycyna i sztuczna inteligencja – wzajemny wpływ na rozwój”. Sztuczna inteligencja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która może znacznie wpłynąć na medycynę i opiekę zdrowotną. W debacie tej eksperci podzielą się swoimi wizjami i doświadczeniami związanymi z stosowaniem technologii AI w medycynie. Omówią, jakie korzyści i wyzwania wiążą się z tą współpracą oraz jakie innowacje już znalazły zastosowanie w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podczas debaty plenarnej „Rola dziennikarza jako obserwatora społecznego w kontekście One Health” dziennikarze omówią, jak mogą pomóc w propagowaniu idei One Health i znaczenia wpływu naszego otoczenia na zdrowie. Debata będzie okazją do refleksji nad rolą mediów w edukowaniu społeczeństwa.

Panele na temat zdrowia, stylu życia, środowiska

Podczas paneli i wykładów wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny, nauki, ochrony środowiska oraz decydenci i praktycy przeprowadzą analizy oraz dyskusje na tematy związane z wpływem środowiska na zdrowie człowieka. Jednym z paneli będzie "Wyzwania klimatyczne a bezpieczeństwo żywieniowe" pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Zatońskiej. Ekspertka przedstawi zagadnienia związane z "Dietą planetarną", problemem otyłości, niedożywienia i zmianami klimatycznymi, a także nowymi koncepcjami związanymi z dietą a zdrowiem psychicznym.

Kolejny panel, "Choroby cywilizacyjne czy zależne od stylu życia?", prowadzony będzie przez prof. Artura Mamcarza i dr n. med. Daniela Śliża. Obejmie on tematykę chorób wynikających z naszego stylu życia. Druga grupa paneli skupi się na zdrowiu w kontekście relacji między światem roślinnym, zwierzęcym a kryzysem klimatycznym. Podczas tego panelu dr hab. Helena Ciążela poprowadzi dyskusję na temat wpływu środowiska na egzystencję naszego gatunku, praw do żywności i ekologii. W trakcie panelu "Wpływ czynników środowiskowych na wybrane problemy neurologiczne u dzieci", pod patronatem Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, wybitni naukowcy przedstawią wpływ środowiska na różne aspekty zdrowia dzieci.

Panel "Wpływ bioaktywnych komponentów na dobrostan zdrowia człowieka", który przedstawiany będzie przez Akademię Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach, skupi się na roli diety, bioaktywnych związków roślinnych i epidemiologii chorób przewlekłych niezakaźnych.

Podczas panelu "Funkcjonowanie człowieka w środowisku gorącym", moderowanego przez dr hab. Joannę Bugajską, dowiemy się więcej na temat wpływu środowiska gorącego na organizm człowieka, technik nawodnienia pracowników i odzieży ochronnej. Panel "Zdrowe środowisko, zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się", moderowany przez prof. Romualda Zabielskiego, skoncentruje się na kwestiach związanych z jakością środowiska i zdrową żywnością. Kolejny panel: "Zdrowie rzek", prowadzony przez prof. Pawła Rowińskiego, pozwoli nam zrozumieć, jak stan rzek wpływa na zdrowie człowieka i jakie działania można podjąć na rzecz ich ochrony. Dla miłośników neurologii i zagadnień z nią związanych, panel pod patronatem Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, "Środowisko a choroby neurologiczne", przedstawi złożone zależności między środowiskiem a zdrowiem mózgu.

Z kolei panel "Natura – konieczny partner w drodze ku zdrowiu" pod przewodnictwem prof. Ryszarda Piotrowicza, prof. Michała Zasadę i prof. Grzegorza Opolskiego, skoncentruje się na współpracy człowieka z przyrodą oraz roli terapii przyrodniczej.

W panelu "Zdrowie publiczne 2.0", pod przewodnictwem prof. Bolesława Samolińskiego i prof. Tomasz Zdrojewskiego, eksperci będą omawiać najnowsze podejścia do zdrowia publicznego. Istotne jest także zrozumienie wpływu otyłości matek na programowanie otyłości u dzieci, co zostanie omówione w panelu moderowanym przez prof. Przemysława Oszukowskiego. Ponadto prof. Jerzy Woy-Wojciechowski przedstawi wykład na temat "Wpływ środowiska na zdrowie Polaków". Prof. Jerzy Szaflik podzieli się swoimi spostrzeżeniami w prelekcji zatytułowanej "Oczy w Cieniu Nowoczesności: Skutki Promieniowania UV i Światła Niebieskiego w Erze Współczesnej Technologii". Dr hab. Marek Żak omówi wyzwania związane ze starzeniem się populacji i sprawnością funkcjonalną seniorów w kontekście życia codziennego. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska poruszy temat roli środowiska w zdrowiu i pokaże, jak można chronić nasze zdrowie w zanieczyszczonym środowisku.

Historia Kongresów

Historia kongresów „Zdrowie Polaków” jest pełna inspirujących momentów. Wszystko rozpoczęło się w 2019 roku; głównym tematem kongresu było pokazanie osiągnięć polskiej nauki i medycyny oraz dysproporcji w postrzeganiu krajowej ochrony zdrowia. Następnie, w 2020 roku, po pierwszych doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19, skoncentrowaliśmy się na walce z wirusem SARS-CoV-2 i znaczeniu zaangażowania pracowników medycznych na rzecz zdrowia Polaków. W 2021 roku podkreślaliśmy, że zdrowie każdego z nas stanowi kapitał i inwestycję na przyszłość, zadając ważne pytania o współdziałanie, solidarność i odpowiedzialność za własne zdrowie. W 2022 roku skupiliśmy się na innowacjach w medycynie, profilaktyce zdrowotnej, roli samorządów lokalnych oraz promowaniu zdrowego stylu życia w mediach.

One Health – Jedno Zdrowie

Rok 2023 przynosi nowe wyzwania; tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest hasło: „One Health – Jedno Zdrowie”. Celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie szerokiego spojrzenia na zdrowie człowieka oraz zrozumienie skomplikowanych zależności między ludzkim zdrowiem a jakością otaczającego nas środowiska. – Chcielibyśmy również podzielić się z Państwem inspirującym wydarzeniem, które miało miejsce zaledwie trzy tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu. Redaktorzy ponad 200 cenionych czasopism medycznych na całym świecie wystosowali wspólny apel, w którym wzywają do uznania kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności za globalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wśród tych szanowanych czasopism znajdują się takie tytuły jak The BMJ, The Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine, Brain, Nutrition Reviews czy European Heart Journal. Wspomniani redaktorzy Materiały prasowe stanowczo podkreślają, że światowi przywódcy powinni traktować zmiany klimatyczne i utratę różnorodności biologicznej jako integralne elementy wspólnego kryzysu, który wymaga pilnego rozwiązania w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zapobieżenia katastrofie. Skala tych wyzwań jest już na tyle poważna, że stanowi globalne zagrożenie dla całej ludzkości. Ten apel doskonale wpisuje się w temat przewodni tegorocznego Kongresu „Zdrowie Polaków”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w dyskusji i wymianie doświadczeń. Razem możemy wpłynąć na kształtowanie przyszłości zdrowia Polaków – zapewniają organizatorzy Kongresu.

Więcej na stronie: kongres-zdrowiepolakow.pl

„Wprost” jest patronem medialnym Kongresu „Zdrowie Polaków”.