Minister Leszczyna: Jako pacjentka znam bolączki systemu ochrony zdrowia. Jednym z priorytetów zdrowie kobiet

Minister Leszczyna: Jako pacjentka znam bolączki systemu ochrony zdrowia. Jednym z priorytetów zdrowie kobiet

Dodano: 
Minister Izabela Leszczyna podczas konferencji Priorytety w ochronie zdrowia 2024
Minister Izabela Leszczyna podczas konferencji Priorytety w ochronie zdrowia 2024 
Największym problem dla pacjentów jest dostępność do lekarzy, zwłaszcza do lekarzy specjalistów. Chcemy realizować nasze zobowiązania wyborcze zawarte w „100 Konkretach” i umowie koalicyjnej – mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna na sesji inaugurującej konferencję Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024. Przedstawiła priorytety Ministerstwa Zdrowia: jest wśród nich profilaktyka i zdrowie kobiet.

– Zauważyłam reklamę: „kompleksowa diagnoza zdrowia w 1 dzień”. Oczywiście, dotyczyło to medycyny prywatnej, chciałabym jednak, żeby to samo udało się zrobić w publicznym systemie ochrony zdrowia, żeby pacjent był tak samo dobrze zaopiekowany i był traktowany jak partner – mówiła Izabela Leszczyna.

Podkreślała, że do tego konieczne jest jednak zmotywowanie podmiotów leczniczych (odpowiednimi wycenami świadczeń), żeby opłaciło im się w taki sposób zaopiekować pacjentem. Zaznaczyła, że zamierza realizować postulaty zawarte w 100 Konkretach, z jakimi Koalicja Obywatelska szła do wyborów. – To są nasze zobowiązania, nie zamierzamy się z nich wycofywać.

Cyfryzacja, e-rejestracja, bezpieczeństwo pacjenta

Minister zdrowia podkreśliła, że jako pacjentka doskonale zna od środka problemy ochrony zdrowia, doskonale znają je też Polacy. – Największym problem jest dostępność do lekarzy, zwłaszcza do lekarzy specjalistów. Z prezesem NFZ Filipem Nowakiem będziemy chcieli odwrócić „piramidę” świadczeń. Tak, by najwięcej pacjentów leczyło się w POZ, w ramach opieki koordynowanej. Dopiero gdyby tam pacjent nie uzyskał pomocy, byłby kierowany do specjalisty w AOS (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), a na samym końcu do szpitala – mówiła.

Priorytetem minister zdrowia będzie też dalsza cyfryzacja medycyny, a także stworzenie centralnej rejestracji, która ułatwi pacjentom zapisywanie się na wizyty. Zaznaczyła również, że konieczne są takie zmiany, by lekarz podczas wizyty nie poświęcał większości czasu na wprowadzanie danych do systemu informatycznego, tylko zajmował się pacjentem. – System informatyczny powinien być przyjazny dla lekarza, by chciał z niego korzystać – zaznaczyła minister Leszczyna.

Pakiet dla zdrowia kobiet

– Kobiety będą w centrum mojego zainteresowania. Pakiet bezpieczeństwo zdrowia kobiet, który przedstawię jeszcze dziś, będzie dotyczył zarówno małych dziewczynek, jak młodych kobiet w okresie prokreacji oraz kobiet w wieku dojrzałym – zaznaczała minister Leszczyna.

Priorytetem będzie też dbanie o kobiety w ciąży.

– Chcemy, by w Polsce rodziło się więcej dzieci, dlatego musimy zadbać o to, żeby kobieta w ciąży czuła się zaopiekowana, tymczasem standard opieki okołoporodoowej nie jest dziś respektowany. Kobieta musi wiedzieć, że jak będzie w ciąży, to cały świat nią się zainteresuje, a na pewno lekarz, pielęgniarka. Musi mieć też prawo do znieczulenia okołoporodowego, jeśli będzie go chciała – zaznaczała minister zdrowia.

Ważnym priorytetem jest też psychiatria dziecięca, choroby rzadkie i onkologia. – Jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to już powołałam zespół, na czele którego stoi pani konsultant psychiatrii dziecięcej. To lekarze, a nie urzędnicy zdecydują, jak dobrze zainwestować w zdrowie dzieci dodatkowe 3 mld zł, które dzięki decyzji premiera mamy dodatkowo na zdrowie dzieci, poza środkami z NFZ i zapisanymi w ustawie – mówiła minister Leszczyna.

Finansowanie ochrony zdrowia i cel – poprawa zdrowia Polaków

Na niedostateczne finansowanie ochrony zdrowia zwracał uwagę podczas dyskusji Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Podkreślał, że lekarze są zadowoleni z dialogu z Ministerstwem Zdrowia, ale oczekują konkretów: m.in. odkłamania narracji dotyczącej wysokości nakładów na zdrowie, postawienia na jakość w kształceniu lekarzy, zniesienie kar za nienależną refundację.

– Nie możemy stracić z oczu najważniejszego celu, jakim jest poprawa zdrowia Polaków. Jak do tej pory, mimo zwiększenia finansowania, nie osiągamy celu, jakim jest poprawa zdrowia Polaków. Świadczeniodawcy powinni być zorientowani na profilaktykę oraz na to, by czas rekcji na problem zdrowotny był jak najszybszy – zaznaczyła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Ważnym priorytetem na 2024 rok jest też profilaktyka.

- Chcemy coraz większe środki przeznaczać na profilaktykę, rozszerzać wskazania do badań profilaktycznych, dodawać kolejne badania. Jednak społeczeństwo musi być zainteresowane korzystaniem ze świadczeń. Konieczna jest promocja zdrowia. Będziemy też rozwijać opiekę koordynowaną – mówił prezes NFZ Filip Nowak.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjentów, zaznaczył, że konieczne jest wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach, podczas którego dzieci i młodzież będą dowiadywać się o tym, jak prowadzić zdrowy styl życia, jak ważna jest profilaktyka, m.in., szczepienia, zdrowy styl odżywiania, ale także edukacja seksualna i tolerancja.

- Pacjent musi być zaopiekowany w systemie ochrony zdrowia. Trzeba go traktować jak partnera. Ważne jest jednak także zrozumienie przez pacjentów, że profilaktyka to nie jest tylko dodanie kolejnego badania profilaktycznego, które można wykonać. Profilaktyka to sprawa nas wszystkich. Każdy z nas musi zrozumieć, że spożywanie słodkich bułek na śniadanie nie jest zdrowie, musimy pić wodę, a nie napoje gazowane, dbać o zdrowie i pamiętać o badaniach profilaktycznych – mówiła minister Izabela Leszczyna.