Polskie innowacje w medycynie szansą na dłuższe życie.
Czy wiesz o nich wszystko?
Rozwiąż QUIZ!

Przełomowe badania w kardiologii, onkologii, badania nad wirusem SARS-CoV-2: polscy naukowcy coraz bardziej liczą się na świecie. Wielu z nich łączy naukę z medycyną, przyczyniając się już dziś do poprawy rokowania pacjentów. Sprawdź swoją wiedzę, zajrzyj do cyklu Wprost: Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków.
Twój wynik:

1 / 12 Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski jest członkiem:

Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2 / 12 W zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego znalazły się wnioski z badań prof. Piotra Ponikowskiego dotyczące suplementacji żelaza u chorych z:

niewydolnością serca
miażdżycą
chorobą osierdzia

3 / 12 Program kompleksowego nadzoru oraz specjalistycznej opieki w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego to:

KOS-serce
KOS-zawał
KOS-kardio

4 / 12 Klub 30 jest organizacją zrzeszającą:

młodych polskich kardiologów
pacjentów po zawale serca
studentów medycyny

5 / 12 Dzięki badaniom prof. Marcina Drąga wynaleziono lek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który zapobiega replikacji jego replikacji w komórce w przypadku, gdy mamy do czynienia z mutacją:

delta
omikron
niezależnie od mutacji

6 / 12 Dr Michał Kucewicz z Politechniki Gdańskiej opracował system do stymulacji mózgu, który może być wykorzystany w procesie leczenia pacjentów:

z padaczką
z depresją
po przebytym porażeniu mózgowym

7 / 12 Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Polskiej Akademii Nauk przygotowała cząsteczkę, która powstrzymuje rozwój glejaka złośliwego dzięki:

hamowaniu komunikacji komórek glejaka z układem odpornościowym
zniszczeniu komórek glejaka poprzez zmianę jego struktury–
zniszczeniu komórek glejaka poprzez modyfikację limfocytów T

8 / 12 Tomograf optyczny do badania dna oka opracowany przez prof. Macieja Wojtkowskiego z IChF PAN umożliwia nieinwazyjną obserwację:

zaćmy
jaskry
nowotworu oka

9 / 12 Tomograf optyczny do badania dna oka opracowany przez prof. Macieja Wojtkowskiego z IChF PAN umożliwia:

pięciokrotne przyspieszenie procesu uzyskiwania obrazu
pięćdziesięciokrotne przyspieszenie procesu uzyskiwania obrazu
stukrotne przyspieszenie procesu uzyskiwania obrazu

10 / 12 Prof. Maciej Żylicz jest współodkrywcą białek szoku termicznego, co przełożyło się na osiągniecia związane z:

walką z otyłością
walką z nowotworami
walką z chorobami kardiologicznymi

11 / 12 Prof. Piotr Rutkowski prowadzi badania dotyczące:

czerniaków
mięsaków
obie odpowiedzi są poprawne

12 / 12 Zespół prof. Piotra Rutkowskiego od kilku lat jest liderem w rozwijaniu hipofrakcjonowanej radioterapii u chorych na:

mięsaki
czerniaki
nowotwory kości