QUIZ Czy (i w czym) roboty zastąpią lekarzy?

Robotyka medyczna to dynamicznie rozwijający się dział nauki. Jak wpłynie to na życie lekarzy i pacjentów, czy wszechstronne, niezawodne, precyzyjne roboty zastąpią lekarzy? W jaki sposób współczesna medycyna wykorzystuje osiągnięcia w dziedzinie robotyki? Na te (i inne) pytania odpowiedzieliśmy w majowym cyklu „Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków”. Sprawdź, co o tym wiesz!
Twój wynik:

1 / 11 Robot, który powstał w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, będący w pełni funkcjonalnym narzędziem do małoinwazyjnych operacji na sercu to:

Heart Robot
Robin Heart
Heart Manipulator

2 / 11 Przy jakich zabiegach roboty są najczęściej wykorzystywane?

Prostatektomii
Operacji serca
Operacji przepukliny

3 / 11 Rosa, Mako, Cori, OMNIBotics to nazwy:

Systemów robotycznych stosowanych w neurochirurgii
Systemów robotycznych stosowanych w ortopedii
Robotów wspomagających przeprowadzanie przeszczepienie serca

4 / 11 Ilu lekarzy w Polsce wykonuje zabiegi w asyście robotów?

Około 20
Około 200
Około 2000

5 / 11 Da Vinci to najbardziej znany na świecie robot medyczny, który:

ułatwia lekarzowi dostęp do miejsc, które w tradycyjnej chirurgii są mało dostępne
umożliwia przeprowadzenie operacji bez udziału lekarza
wymaga udziału lekarza tylko w newralgicznych momentach operacji

6 / 11 Luna-EMG to robot będący innowacyjnym rozwiązaniem gliwickiej firmy EGZOTech, który wykorzystuje sygnały elektryczne pochodzące z mięśni pacjenta dzięki czemu:

wspomaga rehabilitację pacjenta
asystuje lekarzowi podczas operacji
jest wykorzystywany w terapii polisensorycznej

7 / 11 Roboty medyczne mogą być również wykorzystywane:

W terapii dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, autyzmem
W czasie epidemii w szpitalu zakaźnym
Odpowiedzi a) i b) są poprawne

8 / 11 Roboty Pepper, Sanbot, Nao w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu mają za zadanie:

Być opiekunem dzieci w placówce
Wspierać personel m.in. w zakresie obsługi pacjentów w rejestracji, przy pomiarze temperatury ciała
Odprowadzać dzieci na badania i zabiegi

9 / 11 Robot da Vinci to:

robot
teleoperator
manipulator

10 / 11 Roboty humanoidalne pojawiły się po raz pierwszy:

w drugiej dekadzie XXI wieku
na początku XX wieku
w latach 80. XX wieku

11 / 11 Czy według prof. Mariusza Olszewskiego roboty całkowicie zastąpią lekarzy?

Tak i stanie się to w przeciągu najbliższych 20 lat
Tak, ale jest to bardzo odległa przyszłość
Nie, ale już teraz bardzo efektywnie wspomagają pracę chirurgów