Czy oddawanie krwi jest bezpieczne? Sprawdź, kto może być krwiodawcą

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne? Sprawdź, kto może być krwiodawcą

Dodano: 
Oddawanie krwi
Oddawanie krwi Źródło: Shutterstock / SeventyFour
Chcesz nieść pomoc, ratować zdrowie i życie ludzi? Proces oddawania krwi jest prosty – dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać krwiodawcą.

Oddawanie krwi jest proste – przypomina rządowy serwis pacjent.gov.pl. Cały proces zajmuje około godziny. Zaczyna się od rejestracji, wypełnienia formularza i wstępnego badania. Wówczas, po przejściu badań i kwalifikacji do donacji, możesz oddać krew. Zwykle zajmuje to około 10 minut. Jeśli oddajesz krew pełną, jednorazowo zostanie ci jej pobrane 450 ml.

Czy trzeba znać swoją grupę krwi?

Oddawanie krwi jest bezpieczne. Do pobierania krwi używa się wyłącznie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku. Nawet jeśli nie znasz swojej grupy krwi, możesz oddać krew. Każdorazowo w punkcie dokonującym pobrania krew dawcy jest badana i oznaczana jest jej grupa. Oddanie krwi nie spowoduje przymusu oddawania krwi w przyszłości. Organizm nie produkuje więcej krwi, niż potrzebuje. Jednorazowe oddanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję jak np. krwawienie z nosa, skaleczenie w palec czy miesiączka.

Po oddaniu krwi spędź parę chwil w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby odpocząć.

Kto może zostać krwiodawcą?

Podczas procesu kwalifikacji jako potencjalny krwiodawca wypełniasz kwestionariusz, w którym odpowiadasz na pytania dotyczące m.in. twojego stanu zdrowia. Odpowiadaj na nie ze szczególną starannością. Poinformuj osobę przeprowadzającą wywiad, jakie leki – i z jakiego powodu – aktualnie przyjmujesz. Choroba, ze względu na którą bierzesz leki, może na stałe lub czasowo dyskwalifikować cię z możliwości oddawania krwi.

Jak często można oddawać krew? W zależności od metody pobrania możesz oddać:

  • krew pełną – 4 razy w roku, jeśli jesteś kobietą, lub 6 razy w roku, jeśli jesteś mężczyzną. Musisz zachować minimum 8 tygodni odstępu pomiędzy donacjami;
  • osocze – po spełnieniu szczególnych wymagań: co tydzień, przy czym możesz oddać maksymalnie 25 litrów osocza w ciągu roku (warunkiem pobierania osocza metodą plazmaferezy w odstępach tygodniowych jest stężenie przeciwciał IgG u dawcy nie niższe niż 8 g/l. Jeśli oddajesz osocze tą metodą tak często, co najmniej raz w roku musisz mieć sprawdzone stężenie IgG);
  • płytki krwi – 12 razy w roku. Przerwy między zabiegami muszą wynosić minimum 4 tygodnie;
  • koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) – co 8 tygodni (donacje metodą erytroaferezy).

Plazmafereza i erytroafereza to rodzaje aferezy – czyli metody odseparowania określonych składników z krwi pełnej.

Krew możesz oddać w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całej Polski, oddziałach terenowych tych centrów oraz mobilnych punktach pobierania krwi, w ramach akcji wyjazdowych.

Czytaj też:
Bombay to najrzadsza grupa krwi na świecie. Na czym polega jej fenomen?

Źródło: pacjent.gov.pl