Co przysługuje honorowemu dawcy krwi? Lista jest imponująca

Co przysługuje honorowemu dawcy krwi? Lista jest imponująca

Dodano: 
Krwiodawstwo
Krwiodawstwo Źródło:Shutterstock
Honorowe oddanie krwi to szlachetny gest, na który warto choć raz w życiu się zdecydować. Chociaż bezinteresowny, opatrzony jest wieloma korzyściami dla potencjalnych dawców.

Nie tylko czekolada – honorowy dawca krwi jest w Polsce obdarowywany całym pakietem korzyści, które rosną z kolejnymi oddanymi litrami tego drogocennego płynu. O tym, jak bardzo jest potrzebna jest każda dawka można dowiedzieć się na tej stronie internetowej.

Stany magazynowe wyczerpują się nieustannie – krew potrzebna jest przy operacjach, porodach, do przetaczania lub transplantacji organów – po prostu do ratowania życia. Ponieważ człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku, pomóc mogą tylko zdrowi ludzie, którzy bezinteresowanie udadzą się do najbliższego punktu krwiodawstwa.

Korzyści dla Honorowych Dawców Krwi

Już po jednym oddaniu krwi przysługuje:

 • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok).
 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, który poniesie jednostka publicznej służby krwi. Odbywwa się on na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
 • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew. To nie wszystko! Zwolnienie przysługuje też na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Dodatkowo dawcy należy się zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.
 • KrewKarta – Karta identyfikacyjna grupy krwi. Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi.
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Przy rozliczaniu deklaracji PIT można odliczyć od przychodu określoną kwotę. Wysokość ulgi oblicza się mnożąc ilość oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.
 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii krwiodawcy przysługuje 33% ulga w komunikacji krajowej.
 • Różnorodne zniżki od partnerów RCKiK w całej Polsce, które można sprawdzić na miejscu.
 • Krwiodawca może otrzymać także bezpłatne wyniki badań krwi, jeśli poinformuje o tym personel.

Korzyści dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Jeszcze więcej ulg przysługuje osobom posiadającym odznaczenie Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Uzyskuje się je po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów krwi (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymuje:

 • Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK uzyskuje się możliwość kupowania niektórych leków ze zniżkami. Sprawdź je w wyszukiwarce leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi).
 • Zniżki w komunikacji miejskiej – ich wysokość zależna jest od miasta. Sprawdź swoje miasto pod tym adresem.
 • Możliwość wizyt u specjalistów poza kolejnością w placówkach ZOZ-ów oraz z usług farmaceutycznych na podstawie ważnej legitymacji (benefit ten dotyczy także legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”).
 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.

Uwaga! Jednorazowo pobiera się maksymalnie 450 ml pełnej krwi, nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet. Przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jeśli chodzi o płytki krwi, można je oddawać co 4 tygodnie.

Czytaj też:
„Krew, która ratuje życie”. O krwiodawstwie w Polsce opowiedział dyrektor Narodowego Centrum Krwi