Zmiany w przepisach L4. Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach w 2023 roku

Zmiany w przepisach L4. Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach w 2023 roku

Dodano: 
Przeziębienie to częsty powód zwolnienia lekarskiego
Przeziębienie to częsty powód zwolnienia lekarskiegoŹródło:Unsplash

Zwolnienie lekarskie 2023 będzie wyglądało inaczej niż w poprzednich latach. Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w pełnym wymiarze pracy, umowę zlecenie o pełnym oskładkowaniu lub prowadzącym działalność gospodarczą, ale odprowadzającym składki zdrowotne, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Kiedy można z niego skorzystać?

Czym jest i komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby. Wypłacany jest z ubezpieczenia chorobowego pracownikom, którzy mają ubezpieczenie chorobowesą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubezpieczenie chorobowe przysługuje również członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielniom kółek rolniczych.

Zasiłek chorobowy na umowie o pracę

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Nabywa je po upłynięciu okresu wyczekiwania, który wynosi 30 dni. To oznacza, że każdy pracownik może skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni od podpisania umowy o pracę.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez pracodawcę w przypadku pierwszych 33 dni niezdolności do pracy i przez ZUS, jeśli okres niezdolności do pracy przekracza 33 dni.

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenie

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, zasiłek chorobowy przysługuje w takim samym wymiarze, jak przy umowie o pracę, jeśli pracownik ma ubezpieczenie chorobowe. W tej sytuacji podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 80 procent przeciętnego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek chorobowy na umowie o dzieło

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem społecznym, nie podlega więc też ubezpieczeniu chorobowemu. W tej sytuacji nie przysługuje jej zasiłek chorobowy.

ZUS wprowadza zmiany od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zmieniają się zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Dotychczas nieobecność w domu w czasie kontroli wiązała się z utratą zasiłku chorobowego. W tym roku już tak nie będzie i jeśli kontroler ZUS-u nie zastanie w domu pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, nie będzie to oznaczało odebrania zasiłku. Zasiłek chorobowy może zostać odebrany dopiero wtedy, gdy zostanie udowodnione, że dana osoba pobiera go niesłusznie.

Gdzie należy przebywać na zwolnieniu lekarskim 2023 r?

Aby nie utracić prawa do zasiłku chorobowego, pracownik powinien zgłosić do pracodawcy lub ZUS-u wszystkie miejsca, w których przebywa podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jeśli to uczyni, nie utraci prawa do pobierania zasiłku chorobowego. Niezgłoszenie zmiany miejsca przebywania może stanowić podstawę do odebrania świadczenia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2023 roku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest uzależniona od pensji minimalnej. W 2023 roku nie może ona być niższa niż:

 • 3011,52 zł w okresie 01.01-30.06.2023 r.
 • 3106,44 zł 01.07-31.12.2023 r.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku choroby, pobytu w szpitalu czy niezdolności do pracy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku chorobowego to średnia wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

W niektórych sytuacjach pracownikom przysługuje jednak 100 procent podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczy to:

 • kobiet w ciąży
 • osób, które uległy wypadkowi w drodze do pracy (lub z pracy)
 • osób, które stały się niezdolne do pracy na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów

Na jakiej podstawie wyliczany jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wyliczany jest nie tylko od podstawy wymiaru wynagrodzenia. Mogą zaliczać się do niego również dodatkowe świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, jeśli były odprowadzane od nich składki na ubezpieczenie chorobowe. Te świadczenia to:

 • premie
 • prowizje
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • wynagrodzenie urlopowe

Ile wynosi zasiłek chorobowy za każdy dzień w 2023 roku?

Zasiłek chorobowy w 2023 roku wynosi 1/30 średniego miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego średnią z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie to jest pomniejszone o 13,71 procent.

182 dni na L4 i nie więcej

Prawo do przebywania na L4 obowiązuje przez:

 • 182 dni w ciągu roku w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu
 • 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy.

Co z zasiłkiem chorobowym po 182 dniach?

Po upływie 182 dni prawo do zasiłku chorobowego wygasa. Jeśli dana osoba dalej jest niezdolna do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Takie świadczenie można pobierać przez 12 miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba stawić się na komisję lekarską do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik. Jeśli lekarz stwierdzi, że istnieją szanse na odbudowę zdrowia i powrót do pracy po przeprowadzeniu koniecznego leczenia lub rehabilitacji, decyduje o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Z tego względu nazywa się je świadczeniem na "dokończenie leczenia".

Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanej choroby na umowie o pracę, jeżeli pracownik jest ubezpieczony obowiązkowo i po upływie 90 dni, jeżeli ubezpieczył się dobrowolnie jako zleceniobiorca.

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy?

Wniosek o zasiłek chorobowy składa pracodawca do ZUS-u w formie elektronicznej, przesyłając odpowiednie dokumenty. Samodzielnie należy złożyć wniosek w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek muszą składać także osoby duchowne.

Źródła:

Czytaj też:
W zeszłym roku wystawiono prawie 30 mln L4. Wiemy, z jakiego powodu najczęściej
Czytaj też:
L4 na dziecko. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?