Te osoby nie mogą leczyć się na NFZ. W jakich sytuacjach ustaje prawo do darmowych świadczeń?

Te osoby nie mogą leczyć się na NFZ. W jakich sytuacjach ustaje prawo do darmowych świadczeń?

Dodano: 
Kobieta rozmawia z lekarzem
Kobieta rozmawia z lekarzem Źródło:freepik/ autor: Freepik
Bezpłatne leczenie na NFZ przysługuje osobom, które opłacają składkę zdrowotną. Nie każdy ma jednak prawo do takich świadczeń opieki zdrowotnej. Koniecznie sprawdźcie, o jaką dokładnie grupę osób chodzi.

Osoby, które są ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą bezpłatnie korzystać z leczenia, między innymi z badań i porad lekarskich, ale też leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej, a także profilaktyki zdrowotnej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa. Tłumaczymy, kogo to dotyczy i co można wtedy zrobić.

Kto nie może leczyć się bezpłatnie na NFZ?

Niektóre osoby nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo to ustaje, gdy dana osoba:

  • kończy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • przebywa na bezpłatnym urlopie,
  • ma zawieszone prawo do renty socjalnej,
  • nie posiada już umowy o pracę,
  • kończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach.

Kiedy ustaje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” – osoby, które utraciły prawo do darmowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, powinny jednak mieć na uwadze, że nie dzieje się to „z dnia na dzień”. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa dopiero po pewnym czasie (nie ustaje ono natychmiast po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego). Dzieje się to po upływie 30 dni i dotyczy wtedy:

  • przypadku ustania stosunku pracy,
  • zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • osób, które pozostają na bezpłatnym urlopie zdrowotnym.

Inny okres obowiązuje jednak w przypadku osoby, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną lub została skreślona z listy uczniów. Wtedy młody człowiek zachowuje prawo do darmowych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ przez kolejnych 6 miesięcy. Z kolei osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów, z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej może korzystać jeszcze przez 4 miesiące. Osoba, która ma zawieszone prawo do renty socjalnej może z bezpłatnego leczenia korzystać przez 90 dni od ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Co zrobić, jeśli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygasło?

Jeśli jesteście w sytuacji, gdy wasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Nordowego Funduszu Zdrowia wygasło, a nadal jednak chcecie być nimi objęci – należy wtedy uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwiązaniem jest między innymi dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdźcie, czy w każdej chwili można dołączyć do ubezpieczenia NFZ. W ten sposób możecie uniknąć naprawdę ogromnych kosztów.

Osoba, której prawo do świadczeń zdrowotnych wygasło, może także zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przez członka rodziny. Jeżeli dana osoba nie zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym – będzie musiała samodzielnie ponieść koszty ewentualnego leczenia.

Czytaj też:
Składki ZUS mocno w górę. Fatalne prognozy na kolejne lata
Czytaj też:
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jakie świadczenie można dostać za wypadek przy pracy?

Opracowała:
Źródło: Zdrowie WPROST.pl / NFZ, Dziennik Gazeta Prawna