Temat: Białaczka

Białaczka

Wkłucie dożylne
Wkłucie dożylne / Źródło: Fotolia / kdshutterman
Białaczka to rak krwi spowodowany wzrostem liczby białych krwinek w organizmie. Wypierają one czerwone krwinki i płytki krwi, których organizm potrzebuje, aby być zdrowym. Dodatkowe białe krwinki nie działają tak, jak powinny.

Każdego dnia szpik kostny wytwarza miliardy nowych krwinek, a większość z nich to krwinki czerwone. Kiedy masz białaczkę, twoje ciało wytwarza więcej białych krwinek niż potrzebuje. Dodatkowo nie spełniają ona swoich funkcji odpornościowych. Mogą nie zwalczać infekcji tak, jak robią to normalne białe krwinki. A ponieważ jest ich tak wiele, zaczynają wpływać na pracę narządów. Z biegiem czasu organizm może nie mieć wystarczającej liczby czerwonych krwinek do dostarczania tlenu, płytek krwi do krzepnięcia krwi oraz zdrowych białych krwinek do zwalczania infekcji.

Czynniki ryzyka białaczki

Przyczyny białaczki nie są znane. Zidentyfikowano jednak kilka czynników, które mogą zwiększać ryzyko. Czynniki ryzyka białaczki to:

 • rodzinna historia białaczki
 • palenie, które zwiększa ryzyko rozwoju ostrej białaczki szpikowej (AML)
 • zaburzenia genetyczne, takie jak zespół Downa
 • zaburzenia krwi, takie jak zespół mielodysplastyczny, który jest czasami nazywany „przedbiałaczką”
 • wcześniejsze leczenie raka za pomocą chemioterapii lub radioterapii
 • narażenie na wysokie poziomy promieniowania
 • narażenie na chemikalia, takie jak benzen

Rodzaje białaczki

Początek białaczki może być ostry (nagły początek) lub przewlekły (powolny początek). W ostrej białaczce komórki rakowe szybko się namnażają. W przewlekłej białaczce choroba postępuje powoli, a wczesne objawy mogą być bardzo łagodne. Białaczka jest również klasyfikowana według typu komórki. Białaczka obejmująca komórki szpikowe nazywana jest białaczką szpikową.

Istnieją cztery główne typy białaczli:

Ostra białaczka szpikowa (AML)

Ostra białaczka szpikowa (AML) może wystąpić u dzieci i dorosłych. Zgodnie z programem Surveillance, Epidemiology, and End Results Program National Cancer Institute (NCI) rocznie w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się około 21 000 nowych przypadków AML. Jest to najczęstsza postać białaczki. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla AML wynosi 26,9 procent.

Ostra białaczka limfocytowa (ALL)

Ostra białaczka limfocytowa (ALL) występuje głównie u dzieci. Może rozprzestrzenić się na węzły chłonne i ośrodkowy układ nerwowy. W NCI szacunków około 6000 nowych przypadków wszystkich zdiagnozowano rocznie. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla ALL wynosi 68,2 procent.

Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) dotyka głównie dorosłych. Według NCI co roku diagnozuje się około 9 000 nowych przypadków CML. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla CML wynosi 66,9 procent.

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) najprawdopodobniej dotyka osoby w wieku powyżej 55 lat. Bardzo rzadko występuje u dzieci. Według NCI co roku rozpoznaje się około 20 000 nowych przypadków CLL. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla CLL wynosi 83,2 procent. Białaczka włochatokomórkowa jest bardzo rzadkim podtypem CLL. Jego nazwa pochodzi od pojawienia się pod mikroskopem nowotworowych limfocytów.

Objawy białaczki

Różne rodzaje białaczki mogą powodować różne problemy. Objawy mogą obejmować:

 • Słabość lub zmęczenie
 • Siniaki, krwawienie
 • Gorączkę i dreszcze
 • Infekcje, które są ciężkie lub nawracają
 • Ból kości lub stawów
 • Bóle głowy
 • Wymioty
 • Drgawki
 • Utratę masy ciała
 • Nocne poty
 • Duszność
 • Opuchnięte węzły chłonne lub narządy

Leczenie białaczki

Białaczka jest zwykle leczona przez hematologa-onkologa. To lekarz specjalizujący się w chorobach krwi i nowotworach. Leczenie zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania raka. Niektóre formy białaczki postępują powoli i nie wymagają natychmiastowego leczenia. Zwykle leczenie białaczki obejmuje jeden lub więcej z poniższych sposobów:

 • Chemioterapia. Wykorzystuje się w niej leki do zabijania komórek białaczkowych. W zależności od rodzaju białaczki można przyjmować jeden lek lub kombinację różnych leków.
 • Radioterapia. Wykorzystuje się w niej promieniowanie wysokoenergetyczne do uszkodzenia komórek białaczkowych i zahamowania ich wzrostu. Promieniowanie można zastosować na określonym obszarze lub na całym ciele.
 • Przeszczep komórek macierzystych. Chory szpik kostny zastępowany jest zdrowym szpikiem kostnym własnym (tzw. przeszczep autologiczny) lub od dawcy (tzw. przeszczep allologiczny). Ta procedura jest również nazywana przeszczepem szpiku kostnego.
 • Terapia biologiczna lub immunologiczna. Wykorzystuje terapie, które pomagają układowi odpornościowemu rozpoznawać i atakować komórki rakowe. Podaje się również leki, które wykorzystują słabości komórek rakowych.

Powiązane teksty