Nowa rewolucyjna metoda diagnozowania chorób nowotworowych już w Polsce
Artykuł sponsorowany

Nowa rewolucyjna metoda diagnozowania chorób nowotworowych już w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Next Generation Diagnostics
Next Generation Diagnostics 
Metoda „płynnej biopsji” opracowana przez firmę Chronix Biomedical, światowego lidera w badaniach wczesnej diagnostyki nowotworów, służy do wykrywania fragmentów DNA pochodzących z komórek rakowych. Oparta jest na sekwencjonowaniu genotypu pacjenta i wychwytywaniu nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA pochodzących z komórek nowotworowych.

W każdym momencie, w naszej krwi znajduje się  około 150 milionów fragmentów DNA pochodzących z rozpadu komórek, które podlegają wymianie w ludzkim organizmie. Innowacyjne badanie opracowane przez firmę Chronix Biomedical, wykorzystujące technologię sekwencjonowania krwi nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS), pozwala na wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”) pochodzących z rozpadających się komórek. Takie nadwyżki i ubytki fragmentów DNA są cechą charakterystyczną dla większości nowotworów – stanowią ich swoisty „odcisk palca”. Dzięki rewolucyjnemu badaniu Chronix Biomedical, możemy określić ich poziom przy pomocy jednej liczby – wskaźnika CNI (Copy Number Imbalance), określającej prawdopodobieństwo występowania raka (nowotworu złośliwego) u badanej osoby.

Testy diagnostyczne Chronix Biomedical polegają na pobraniu od pacjenta próbki krwi i zbadaniu jej pod kątem występowania nowotworu. Badanie pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu czyli wszystkich chromosomów człowieka. Dzięki temu analizowany jest cały organizm, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych.

Wskaźnik CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym określającym prawdopodobieństwo występowania raka oraz badaniem określającym czy zabieg chirurgiczny lub zastosowana terapia wyleczyła nowotwór, a także czy nastąpił jego nawrót (dla pacjentów pozostających w remisji).

Badanie firmy Chronix Biomedical pozwala na wykrycie komórek nowotworowych nawet w jego bardzo wczesnej fazie, ze skutecznością ok. 92 – 94%.

Oprócz testu CNI dostępne są także:

- Test Raka Prostaty - jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i  ubocznych skutków, które zabieg biopsji może powodować.

- Test Raka Piersi - dodatkowe badanie diagnostyczne stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Jest to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, które może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne

- Test na skuteczność leczenia onkologicznego Delta Dot - jest badaniem monitorującym przeznaczonym do bieżącej oceny wyniku leczenia, poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia. Badanie to ma pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji: czy ich pacjenci powinni być nadal tak samo leczeni, czy należy zmienić leczenie na bardziej skuteczne.

W zakresie skuteczności leczenia onkologicznego, testy firmy Chronix Biomedical wykazały blisko 90% skuteczność przewidywania efektów leczenia onkologicznego, już po zastosowaniu pierwszej dawki danej terapii. Wyniki te przedstawione zostały podczas ostatniego światowego kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology)  w czerwcu tego roku w Chicago.