Edukacja kluczem do sukcesu terapeutycznego – innowacyjne Centrum Edukacyjne dla personelu medycznego i pacjentów otwarte w Warszawie

Edukacja kluczem do sukcesu terapeutycznego – innowacyjne Centrum Edukacyjne dla personelu medycznego i pacjentów otwarte w Warszawie

Dodano: 
Centrum Edukacyjne Baxter oficjalnie otwarte
Centrum Edukacyjne Baxter oficjalnie otwarte Źródło: Materiały prasowe
Najwybitniejsi specjaliści nauk medycznych w Polsce oraz przedstawiciele Ministerstw uświetnili uroczystość otwarcia Centrum Edukacyjnego Baxter. W zorganizowanej z tej okazji debacie wzięli udział specjaliści i autorytety medycyny oraz przedstawiciele instytucji ochrony zdrowia w Polsce.

Na skrzyżowaniu technologii i wiedzy

Centrum Edukacyjne Baxter powstało z myślą o lekarzach, pielęgniarkach oraz pacjentach i ich rodzinach.

Unikalne w skali całej Europy miejsce, gdzie na 600 m2 odbywać się będą szkolenia z anestezjologii i intensywnej terapii, terapii nerkozastępczych, chirurgii, onkologii oraz żywienia pozajelitowego. Wyjątkowość tego miejsca polega na zastosowaniu zaawansowanych technologii szkoleniowych,
co daje możliwość przetestowania sprzętu w warunkach zbliżonych do naturalnych, odbycia warsztatów praktycznych, a także śledzenia wideotransmisji bezpośrednio z sali operacyjnej.

Krzysztof Popławski, Dyrektor Generalny Baxter Polska: „Jesteśmy dumni z otwarcia prawdopodobnie jednego z najbardziej innowacyjnych Centrów Edukacyjnych w całej Europie, które pozwala na szkolenie jednocześnie 120 osób z wykorzystaniem nowoczesnych metod przesyłania dźwięku i obrazu oraz interaktywnych perspektyw 3D w sali operacyjnej. Technologie te dadzą możliwość szkolenia specjalistów w zupełnie inny sposób”.

Obok szkolenia praktycznych umiejętności, firma oferuje także panele szkoleniowe dla lekarzy
i pielęgniarek, takie jak Akademia Dializy Otrzewnowej czy kursy wiedzy teoretycznej z zakresu anestezjologii, żywienia pozajelitowego i innych. Pacjenci, poza możliwością edukacji teoretycznej i praktycznej dotyczącej samodzielnego korzystania ze sprzętu (np. cyklera do domowej dializy otrzewnowej), będą mogli skorzystać z porad ekspertów, w tym dietetyka czy psychologa. Wykładowcami i szkoleniowcami będą wykwalifikowani eksperci z Polski i z zagranicy – lekarze i pielęgniarki oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Centrum Edukacyjne Baxter oficjalnie otwarte

Edukacja kluczem sukcesu terapeutycznego

Otwarciu Centrum Edukacyjnego Baxter towarzyszyła debata poświęcona roli edukacji środowisk medycznych i jej ścisłego związku z sukcesem terapeutycznym.

W debacie udział wzięli najwybitniejsi specjaliści świata polskiej medycyny: Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król, prof. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii; Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), prof. Radosław Owczuk – Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii i prof. Grzegorz Wallner – Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Środowisko pielęgniarek reprezentowała Aneta Trzcińska z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, a pacjentów - Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Podczas debaty dyskutowano na temat znaczenia ciągłej edukacji i poszerzania wiedzy kadry medycznej oraz znaczącej roli innowacyjnych placówek edukacyjnych. Omówiono wyzwania systemowe w obszarze edukacji środowisk medycznych w dobie rozwijających się innowacji
w medycynie oraz potrzeb lekarzy i pacjentów.

Nieustanne pogłębianie wiedzy o bieżących osiągnięciach nowoczesnej medycyny oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami są nieodzowną częścią pracy personelu medycznego.

„Ciągłe szkolenia są specjalistom niezbędne do tego by na bieżąco uaktualniać wiedzę o postępach medycyny tak, by leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Postęp nowoczesnej medycyny w dobie rozwijającej się w postępie geometrycznym digitalizacji i idącemu z nią równolegle rozwojowi technologicznemu jest niezwykle szybki i przynosi nieustannie nowe odkrycia z zakresu diagnostyki i terapii”– twierdzi prof. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii; Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – „Ważne jest, aby kadra medyczna w Polsce miała jak najszerszy dostęp do takich ośrodków, w których będzie mogła opanowywać korzystanie z nowoczesnych technologii i wymieniać doświadczenia oraz uaktualniać i pogłębiać przedstawione profesjonalnie najnowsze osiągnięcia nauk medycznych”.– mówił podczas debaty.

Centrum Edukacyjne Baxter oficjalnie otwarte

__________________________________________________________________________________

Centrum Edukacyjne Baxter

Od ponad 25 lat firma Baxter angażuje się w działania wspierające pracę pracowników ochrony zdrowia w Polsce prowadząc liczne szkolenia oraz warsztaty praktyczne. Każdego dnia zespół Baxter Polska pracuje nad dostarczaniem rozwiązań ratujących i podtrzymujących ludzkie życie jednocześnie kładąc szczególny nacisk na edukację i zajęcia praktyczne.

W ramach kontynuacji tej misji stworzony został Baxter Education Center (BEC), które zapewnia dostęp do najnowocześniejszych sprzętów i najbardziej aktualnej wiedzy Dzięki temu firma ułatwi pracę personelu medycznego oraz wprowadzi rozwiązania, dzięki którym możliwa będzie również oszczędność czasu przy łatwości zastosowania nowoczesnych form leczenia.

Nadrzędnym celem firmy Baxter jest bezpieczeństwo i skuteczność terapii, dlatego też oferta szkoleniowa w BEC skierowana jest kompleksowo do pracowników ochrony zdrowia, pacjentów
i ich rodzin.

__________________________________________________________________________________

Baxter Polska

Baxter to międzynarodowa firma medyczna, która powstała w latach trzydziestych ubiegłego wieku w amerykańskim Deerfield (Chicago).

Od ponad 85 lat dostarcza rozwiązania, które mają wpływ na życie milionów pacjentów na całym świecie. Produkty i terapie Baxter można znaleźć w szpitalach i klinikach, ale także bezpośrednio
w domach pacjentów. Baxter jest światowym liderem we wprowadzaniu technologii medycznych
w obszarach takich, jak leczenie nerkozastępcze, anestezjologia, żywienie pozajelitowe, onkologia czy biochirurgia.

Wprowadzając nowoczesne technologie i rozwiązania Baxter nieustannie dąży do poprawy efektów terapeutycznych. Jednocześnie pomaga swoim partnerom w sprostaniu zmieniającym się wyzwaniom i potrzebom w leczeniu, poprzez rozwijanie zaawansowanych programów szkoleniowych dla kadry medycznej.

W Polsce, od początku swojego istnienia, Baxter specjalizuje się w szkoleniu kadry medycznej, czego wyrazem jest utworzenie w 2018 roku najwyższej klasy Centrum Edukacyjnego pełniącego funkcję ośrodka szkoleniowego dla regionu Europy Środkowej i Centralnej.

Czytaj też:
Były minister zdrowia przeszedł udar. Teraz apeluje do Polaków

Źródło: Informacje prasowe