Kto może oddać krew, a kto nie?

Kto może oddać krew, a kto nie?

Mężczyzna w trakcie oddawania krwi
Mężczyzna w trakcie oddawania krwi Źródło:Fotolia / kasto
Dodano: 
W związku z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został ugodzony przez nożownika, o oddawanie krwi apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Przypominamy, że krew można oddawać na terenie całego kraju. Nie ma znaczenia, czy nasza grupa krwi jest zgodna z grupą krwi osoby potrzebującej. W przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy O RhD-. Ponadto krew różnych grup musi być magazynowana dla potrzebujących pacjentów z całego kraju.

Aby oddać krew należy:

 1. Mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
 2. Mieć ukończone 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat). Kwalifikacja dawcy w wieku ponad 65 lat jest możliwa po całorocznym uzyskaniu zgody kierownika DDiP w RCKiK
 3. Masa ciała powyżej 50 kg poza spełnieniem wagowego wymogu, nie może być również dysproporcji waga-wzrost, dlatego zostało wprowadzone ograniczenie nie tylko dolnego ale i górnego BMI 18,5 - 35 dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
 4. W przypadku osób, które nie mają nadanego numeru pesel (obcokrajowcy) – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

Zgłaszając się do punktu krwiodawstwa musimy spodziewać się wywiadu lekarskiego i badania (ciśnienie krwi), nie należy zatajać żadnych informacji na temat stanu zdrowia i przebytych chorób, wyjazdów zagranicznych, zabiegów kosmetycznych.

Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

Stała dyskwalifikacja w kwestii krwiodawstwa

Kryteria dyskwalifikujące, to:

 • aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych
 • poważna choroba przewlekła lub nawracająca układu nerwowego, przebycie poważnej choroby układu nerwowego
 • zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • nawracające omdlenia albo napady drgawkowe, poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu pokarmowego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu moczowo-płciowego i nerek
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu oddechowego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu immunologicznego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu krwi i układu krwiotwórczego
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu endokrynnego lub choroba metaboliczna
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca skóry
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układowa np. kolagenoza
 • nowotwór złośliwy; wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia,
 • rozpoznana cukrzyca
 • choroby zakaźne:

- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ B
- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ C
- wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii
- babeszjoza
- kala-azar (leiszmanioza trzewna)
- trypanosoma amerykańska (gorączka Chagasa)
- promienica
- tularemia
- HIV 1 / 2
- HLTV I/II
- gorączka Q postać przewlekła

 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szcze­gólnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
 • rozpoznana kiedykolwiek kiła
 • gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) np. Choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba:

a) - wywiad medyczny wskazujący na zagrożenie TSE
- wykonany w przeszłości przeszczepu rogówki lub opony twardej
- leczenie w przeszłości preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek
b) przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii.
c) otrzymanie przetoczenia krwi lub jej składników na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii po 1 stycznia 1980r.

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
 • każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • każdy przypadek przebycia reakcji anafilaktycznej
 • biorcy ksenoprzeszczepów

Dyskwalifikacja czasowa

Niektóre czynniki, choroby i zabiegi mogą nas tymczasowo dyskwalifikować. Ważne, by nie zatajać tych informacji przed lekarzem i sumiennie wypełnić ankietę przed ewentualnym oddaniem krwi. Będą to np. choroby zakaźne (do 2 tygodni), szczepienia (w zależności od szczepionki – od 48 godzin do nawet 3 miesięcy), niewyjaśniona gorączka, grypa, przebywanie w kraju z podwyższonym ryzykiem groźnych chorób jak malaria czy wirus Zachodniego Nilu.

=Więcej informacji i szczegółowe przeciwwskazania czasowe dotyczące krwiodawstwa znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa np. w Warszawie.

Czytaj też:
Atak na prezydenta Gdańska. Apel o oddawanie krwi

Źródło: Krwiodawstwo/Centrum Krwiodawstwa