Spa klasy europejskiej

Spa klasy europejskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
EuropeSpa jest międzynarodowym znakiem jakości wydawanym ośrodkom wellness i spa - mówi Wojciech Henrykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA.

Co to jest EuropeSpa?

EuropeSpa to inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Wellness & Spa (ESPA), która powołała międzynarodową grupę ekspertów w celu opracowania jednolitych wymagań branżowych. ESPA jest jedyną centralną organizacją uznaną przez instytucje Unii Europejskiej, która od 1995 r. reprezentuje interesy krajowych stowarzyszeń ośrodków kuracyjnych, spa i wellness na scenie europejskiej. ESPA, dążąc do zachowania określonego poziomu usług, opracowało wymagania i stworzyło system oceny ośrodków spa i hoteli pod kątem ich spełnienia. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA ma wyłączność na prowadzenie ocen w tym zakresie i wydawanie certyfikatów w Polsce. EuropeSpa jest międzynarodowym znakiem jakości i bezpieczeństwa przeznaczonym dla wszystkich ośrodków oferujących usługi medyczne, w tym profilaktyczno-rehabilitacyjne. Kryteria EuropeSpa opracowano na podstawie międzynarodowych uregulowań i dyrektywy na szczeblu UE oraz krajowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, higieny i infrastruktury terapeutycznej w ramach konsultacji z międzynarodowym komitetem ekspertów ESPA. EuropeSpa podzielono na dwie kategorie. EuropeSpa med obejmuje uzdrowiska, sanatoria, kliniki oraz medical spa, natomiast EuropeSpa wellness – hotele wellness, hotele ze strefą spa, spa termalne, spa dzienne. Zróżnicowanie znaków związane jest ze specyfiką działalności, dlatego wymagania dotyczące poszczególnych znaków, które ośrodek musi spełniać, aby otrzymać certyfikat, są różne.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać certyfikat EuropeSpa?

Przede wszystkim należy się zapoznać z wymogami i je przeanalizować. Następnie przeprowadzić ocenę wewnętrzną organizacji samodzielnie lub z pomocą konsultanta. Wprowadzić niezbędne zapisy i działania zgodnie z wymaganiami. Po tych działaniach przygotowany ośrodek może wystąpić o przeprowadzenie oceny i certyfikacji. W tym celu należy pobrać ze strony www.pcbc.gov.pl wniosek, na podstawie którego – po wypełnieniu i odesłaniu – zostanie przygotowana oferta cenowa. Proces oceny według kryteriów EuropeSpa jest właściwie bardzo zbliżony do procesu kategoryzacji obiektów hotelarskich, z tą różnicą, że ocena ekspertów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA będzie rozszerzona o specyfikę działalności danego obiektu.

Czym certyfikat EuropeSpa różni się od innych wyróżnień w branży?

Idea certyfikacji według wymagań EuropeSpa ma na celu nie tylko wyróżnienie najlepszych ośrodków, ale też utrzymanie i doskonalenie tradycji europejskiej kultury uzdrowiskowej i jej odpowiednie do obecnych czasów usytuowanie w krajowych systemach zdrowotnych. Certyfikat potwierdza stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań, sprawdzonych metod, kosmetyków, a także to, że usługi są wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną kadrę. Działania muszą się opierać na najlepszych rozwiązaniach na poziomie europejskim.

Jakie są korzyści z jego uzyskania?

Korzyści są wielorakie. Przede wszystkim jasne przesłanie do klientów, że ośrodek działa, stosując się do europejskich standardów, i znajduje się w elitarnym klubie europejskich ośrodków z certyfikatem. Informacje o uzyskanym certyfikacie znajdą się na stronie internetowej EuropeSpa, w katalogach ośrodków turystycznych, znak będzie zamieszczany na materiałach reklamowych. Ponadto ośrodki zainteresowane ubezpieczeniem swojej działalności mogą otrzymać do 15 proc. zniżki ze względu na posiadanie certyfikatu EuropeSpa.

Jakie są koszty uzyskania certyfikatu EuropeSpa?

Koszty nie są wysokie, zważywszy na korzyści. Ośrodek ponosi koszty certyfikacji wynikające z cennika PCBC SA uzależnione od rodzaju certyfikatu i wielkości organizacji. Koszt trzyletniego prawa do używania znaku wraz z oceną może wynosić od sześciu do kilkunastu tysięcy złotych. Ośrodek musi wnieść także roczną opłatę do EuropeSpa. Do 2015 r. mamy ceny preferencyjne. Czekamy i zapraszamy. Dużo informacji znajduje się na stronie internetowej PCBC SA. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, chętnie spotkamy się też z zainteresowanymi ośrodkami. Pierwszy certyfikat wydano w listopadzie 2012 r. Obecnie trwa kilka ocen. ■