Mentalizacja w Praktyce: Podsumowanie konferencji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Ostrożnie dziecko"

Mentalizacja w Praktyce: Podsumowanie konferencji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Ostrożnie dziecko"

Dodano: 
Rodzina na spacerze
Rodzina na spacerze Źródło: Shutterstock / Liderina
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w dniach 10-11 czerwca 2024 roku zorganizowała 16. edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie skierowane było do profesjonalistów z całej Polski, pracujących z rodzicami dzieci do 6. roku życia. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była mentalizacja jako narzędzie do ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Organizator spotkania, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wierzy, że dzięki tego rodzaju wydarzeniom termin "mentalizacja" przestanie być zagadnieniem niezrozumiałym, a specjaliści pracujący z rodzicami zaczną częściej korzystać z tego narzędzia.

Konferencja FDDS „Ostrożnie – dziecko!” poświęcona była złożonym wyzwaniom, przed którymi stoją pracownicy systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej pracujący z rodzinami z małymi dziećmi. W ramach dwudniowego wydarzenia odbyła się seria poprowadzonych przez wybitnych ekspertów prelekcji i warsztatów, które prezentowały mentalizację jako narzędzie umożliwiające rozumienie dziecka, co przyczynia się do zapobiegania przemocy.

- Unikalną cechą mentalizacji rodzicielskiej jest wpływ, jaki dziecko wywiera na rodzica, a rodzic na dziecko. Emocjonalne i mentalne wyzwania dziecka wpływają na rodzica i odwrotnie – zdenerwowanie, stres, zniecierpliwienie ojca lub matki znajdują odzwierciedlenie w zachowaniu dziecka. Zrozumienie, że między dzieckiem a rodzicem istnieje relacja i że obie te osoby wzajemnie na siebie oddziałują, ma dla mentalizowania rodzicielskiego kluczowe znaczenie. Warto zauważyć, że ta wzajemna relacja między opiekunem a umysłem dziecka jest widoczna nie tylko w słowach, lecz także w zachowaniach niewerbalnych, na co zwraca uwagę Parental Embodied Mentalizing -powiedziała dr Dana Shai z School of Behavioral Sciences, The Academic College of Tel Aviv Yaffo

Mentalizacja – jak podkreślają specjaliści biegli w jej praktykowaniu – to nic innego jak podejmowanie prób poznania prawdziwego człowieka, jego potrzeb, uczuć, emocji, a nie potwierdzenia naszego wyobrażenia o nim. W codziennej pracy specjaliści Poradni dla Rodziców Latarnia Morska bazują na mentalizacji jako narzędziu budującym relację między pacjentem a terapeutą, a potem między rodzicem i dzieckiem. To działające narzędzie, które buduje uważność w relacji – powiedziała Joanna Kulpińska, koordynatorka Poradni dla Rodziców Latarnia Morska.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się wykładem gościa specjalnego dr. Rory'ego Boltona z SOLAS Oxford Community Interest Company. Podczas wykładu zatytułowanego “W jaki sposób mentalizacja może pomóc profesjonalistom pracującym z rodzinami z małymi dziećmi?” dr Bolton, psychoterapeuta psychoanalityczny i specjalista w zakresie MBT z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami ze złożoną traumą rozwojową,szczegółowo przedstawił, jak mentalizacja wspiera pracę z rodzinami, pozwalając lepiej zrozumieć potrzeby i emocje zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Drugim gościem specjalnym była dr Dana Shai z School of Behavioral Sciences, The Academic College of Tel Aviv Yaffo. W swojej prezentacji opowiedziała o mentalizowaniu niewerbalnych relacji rodzic-dziecko jako narzędziu w przeciwdziałaniu przemocy wobec małych dzieci.

Podsumowanie konferencji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Ostrożnie dziecko

Drugiego dnia konferencji, co stanowiło nowość w konwencji tego wydarzenia, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących pracy z rodziną przy wykorzystaniu narzędzi opartych na mentalizacji. Warsztaty były praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów, co pozwoliło uczestnikom na głębsze zrozumienie i zastosowanie technik mentalizacyjnych w swojej codziennej pracy.

Podczas konferencji omawiane były najważniejsze wyzwania stojące przed specjalistami. Należą do nich:

– budowanie zaufania u rodziców, aby być dla nich źródłem wsparcia i opieki,

– praca z rodzicami, których zdolność dostrzegania i rozumienia potrzeb własnych dzieci oraz otwartość na uczenie się nowych sposobów postrzegania swojej roli rodzicielskiej są zróżnicowane,

– radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami związanymi z krzywdzeniem i traumą, co niesie emocjonalne koszty również dla profesjonalistów zajmujących się rodzinami.

W ramach konferencji organizatorzy przedstawili mentalizację jako narzędzie pozywające sprostać powyższym wyzwaniom. Ponadto pokazali, że mentalizacja pozwala na zrozumienie rozwoju dziecka, sprzyja nawiązaniu współpracy, nawet w przypadku braku zaufania. Jak pokazali prelegenci podczas konferencji, zdolność do mentalizowania pozwala nam rozumieć, że zachowania nasze i innych mają swoje źródła w uczuciach, potrzebach, myślach i przekonaniach, które mają swój początek w historii naszego życia. Powody zachowania są zazwyczaj niewidoczne na pierwszy rzut oka, dlatego tak ważna jest umiejętność dopytania, sprawdzenia, niezakładania, że się wie.

Poradnia dla Rodziców Latarnia Morska FDDS od lat popularyzuje termin mentalizacji. Ponadto, wspiera rodziców w drodze do budowania głębszych i piękniejszych relacji z dzieckiem, opartych na szacunku i wzajemnym zaufaniu.Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po więcej informacji o mentalizacji i Poradni dla Rodziców Latarnia Morska zapraszamy na stronę https://rodzice.fdds.pl/.

O Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Od 1991 roku chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Źródło: Wprost / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę