Rozwój dziecka obejmuje pełen zakres umiejętności, które dziecko opanowuje przez całe życie, w tym:

  • Umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów
  • Interakcja społeczna i regulacja emocjonalna
  • Rozumienie i używanie języka, czytanie i komunikowanie się
  • Zdolności fizyczne – motoryka mała (palce) i motoryka duża (całego ciała)
  • Świadomość sensoryczna, rejestracja informacji sensorycznych

Rozwój dziecka można aktywnie wspomagać poprzez ukierunkowaną interwencję terapeutyczną i odpowiednią praktykę domową, zalecaną przez terapeutów zajęciowych i logopedów. Bardzo ważne jest obserwowanie dziecka i monitorowanie jego rozwoju.

Pozwala to na identyfikację ewentualnych problemów w rozwoju dziecka, wynikających np. z genetyki, okoliczności prenatalnych, lub określonych czynników medycznych. Ich oceny powinien dokonywać określony specjalista, np. pediatra, logopeda, psycholog dziecięcy, fizjoterapeuta. Ponieważ proces rozwoju dziecka wymaga jednoczesnego rozwijania wielu umiejętności, warto konsultować się z różnymi specjalistami.