Terapia polem magnetycznym dla dzieci z problemami neurorozwojowymi – nowe możliwości w rehabilitacji

Terapia polem magnetycznym dla dzieci z problemami neurorozwojowymi – nowe możliwości w rehabilitacji

Dodano: 
Magnetostymulacja, zdjęcie ilustracujne
Magnetostymulacja, zdjęcie ilustracujne Źródło:Materiały prasowe
Na czym polega i jakie daje efekty terapia polem magnetycznym w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, tłumaczy dr Jolanta Dudek, fizjoterapeuta, wykładowca medycyny fizykalnej w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Krakowie.

Czym są zaburzenia neurorozwojowe u dzieci? Co kryje się pod tym określeniem zaburzeń dziecięcych?

To szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości i powiązanych z sobą objawów, które ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym lub dzieciństwie. Dotyczą one zarówno funkcji poznawczych, jak i motorycznych u dzieci. Przejawiają się trudnościami m.in. w sferze psychicznej, społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Wczesne wykrycie tych zaburzeń oraz odpowiednie postępowanie terapeutyczne przyczynia się do poprawy rozwoju dziecka i pomaga zniwelować deficyty.

Na czym polega rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi? Jakie metody są w niej wykorzystywane?

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz problemami znajdującymi się na pograniczu normy i patologii ma na celu pomóc zmniejszyć nieprawidłowości zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej, oczywiście na ile jest to w danym przypadku możliwe.

Viofor JPS

W procesie usprawniania wykorzystywane są również metody z zakresu medycyny fizykalnej, która obecnie rozwija się bardzo prężnie, zarówno w kontekście metod, jak i sprzętu. Przykładem jest aparat Viofor JPS. Generuje on impulsowe pole magnetyczne, ze względu na poziom indukcji porównywalne do pola ziemskiego, określane jako magnetostymulacja. Urządzenie generuje innowacyjne parametry obejmujące optymalny dobór struktury widma sygnałów terapeutycznych i indukcji magnetycznej. Zaabsorbowana w tkankach energia elektromagnetyczna poprzez skomplikowane mechanizmy wpływa na poprawę funkcjonowania komórek, usprawnienie ich metabolizmu dzięki m.in. odbudowie zasobów energetycznych w komórkach.

Proszę wyjaśnić, czym jest magnetostymulacja?

Jest to całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna metoda wsparcia rehabilitacji neurologicznej. Pozytywnie wpływa na funkcjonowanie psychofizyczne dzieci, ich samopoczucie i ogólną kondycję. W szczególności polecana jest u dzieci, u których występuje spastyczność, problemy z koncentracją oraz słaba integracja zachowań emocjonalnych.

Dzieci wymagające terapii są szczególnym przedmiotem troski rodziców i opiekunów. Ciągle trwają poszukiwania metod terapii wspomagających problemy rozwojowe. Magnetostymulacja nie jest powszechnie znana - co można osiągnąć dzięki tej metodzie?

Główne efekty terapeutyczne magnetostymulacji u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi to poprawa koncentracji i zdolności poznawczych, lepsza kontrola reakcji emocjonalnych (wyciszenie), poprawa sprawności ruchowej i zmniejszenie spastyczności.

Magnetostymulacja, zdjęcie ilustracyjne

Na czym polega terapia polem magnetycznym Viofor JPS u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi? Jakie działanie ma to pole?

Magnetostymulacja, czyli leczenie polem magnetycznym, jest jednym z zabiegów fizjoterapeutycznych, którą stosuje się we wsparciu leczenia i rehabilitacji. Unikatową i zarazem charakterystyczną cechą magnetostymulacji Viofor jest jej ogólnoustrojowy charakter, czyli przenikanie do wszystkich struktur organizmu. Główną istotą działania magnetostymulacji jest wpływ na komórki organizmu poprzez usprawnienie ich metabolizmu, czyli transportu tlenu i substancji odżywczych oraz usuwania toksyn.

Pole magnetyczne ma również zdolność bezbolesnego przenikania przez powłoki czaszki, stymulując tym samym struktury nerwowe, co jest szczególnie istotne w terapii dzieci i młodzieży z problemami neurorozwojowymi. Oczywiście przywrócenie sprawności w uszkodzonym obszarze mózgu (np. w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego) wciąż nie jest możliwe. Na szczęście jednak nasz mózg jest strukturą plastyczną. Oznacza to, że układ nerwowy ma zdolność reorganizacji połączeń i ich funkcji. Proces ten nazywany jest neuroplastycznością, a dzięki niemu zdrowa tkanka mózgu częściowo może przejąć funkcję tkanki uszkodzonej. Magnetostymulacja poprawia przewodnictwo neuronalne i wpływa na zmiany aktywności neuronów. Dzięki temu włączenie jej do standardowej rehabilitacji znacząco sprzyja polepszeniu sprawności ruchowej, zdolności poznawczych i umiejętności wysławiania się.

Częstym objawem u dzieci z takimi zaburzeniami jest spastyczność mięśni. Spastyczność - czyli?

Spastyczność określa się jako,,zaburzoną kontrolę sensomotoryczną, wynikającą z uszkodzenia górnego motoneuronu, objawiającą się okresową lub stałą niedobrowolną aktywacją mięśni”.

Jest typowym objawem u dzieci z porażeniem mózgowym, a także w chorobach rdzenia kręgowego i po urazach mózgu, kręgosłupa połączonych z uszkodzeniem rdzenia.

Spastyczność powoduje ograniczenie prawidłowej funkcji i wzrostu mięśni, co skutkuje stopniowym rozwinięciem przykurczy mięśniowo-ścięgnistych, deformacji kostnych oraz sztywności lub niestabilności stawów. Często prowadzi to do silnego bólu oraz trudności z poruszaniem się.

Czy w przypadku spastyczności magnetostymulacja również może pomóc?

Redukcja patologicznie zwiększonego napięcia mięśniowego jest ważnym elementem współczesnej rehabilitacji neurologicznej. Zmniejszenie spastyczności powinno mieć zawsze odzwierciedlenie w usprawnieniu funkcji.

Działanie antyspastyczne magnetostymulacji wpływa na zmniejszenie spastyczności, wzrost siły mięśniowej i poprawę chodu oraz funkcji ręki. Co ważne, zabiegi impulsowym polem magnetycznym są wyjątkowo korzystne w przypadku wtórnych zmian, takich jak sztywność stawów, ból oraz przykurcze w stawach. Zabiegi magnetostymulacji działają prewencyjnie na zniekształcenia kostno-stawowe wynikające ze spastyczności. Istotną kwestią jest również to, że trzeba odpowiednio wcześnie zastosować magnetostymulację w kompleksowej terapii.

A jak magnetostymulacja wpływa na stan relaksacji i koncentracji u dzieci?

Aby lepiej wyjaśnić działanie pola magnetycznego, muszę zacząć od podstawowych informacji. Sygnały przekazywane między neuronami mogą mieć różną intensywność, częstotliwość oraz mogą być przekazywane w różnych częściach mózgu. To właśnie obraz aktywności elektrycznej mózgu nazywany jest falami mózgowymi, a ich charakter uzależniony jest od wykonywanej w danej chwili czynności.

W zależności od tych czynników wyróżnia się różne długości i częstotliwości fal pola elektromagnetycznego m.in:

·fale Alfa – pojawiają się w stanie fizycznej relaksacji,

·fale Beta – odpowiedzialne są za koncentrację i skupienie uwagi,

·fale Delta – występują najczęściej w trakcie snu,

·fale Theta – charakterystyczne są dla głębokiej medytacji, występują w większej części snu.

Magnetostymulacja pomaga wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe. Badania w tym zakresie były prowadzone między innymi na grupie osób z zespołem Downa, u których po zabiegach Viofor JPS wykazano poprawę czynności bioelektrycznej mózgu, co skutkowało podwyższeniem stopnia koncentracji uwagi oraz stanu relaksacji. Nastąpiła zmiana wartości amplitud fal Alfa i Theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji. Zaobserwowano zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi poprzez zwiększenie wartości amplitud fal Beta i zmniejszenie wartości amplitud fal Theta. Korzystny wpływ pola magnetycznego na wartości rytmów fal mózgowych zmniejsza dekoncentrację, minimalizuje rozdrażnienie i poprawia zdolności pamięciowe (pojemność pamięciową). Po zabiegach dzieci są lepiej zorganizowane, bardziej chętne do współpracy oraz następuje zmniejszenie takich cech psychofizycznych jak nadpobudliwość, spowolnione reakcje oraz podwyższenie napięcia mięśniowego

Gdzie można korzystać z magnetostymulacji?

Terapie impulsowym polem magnetycznym stosuje się w rehabilitacji i leczeniu już od ponad 25 lat. Jest to metoda stale ulepszana w aspekcie metodologicznym, jak i pod względem wykorzystywanej technologii. Zabiegi są refundowane przez NFZ i wykorzystywane w klinikach, szpitalach oraz prywatnych placówkach. Dużą zaletą magnetostymulacji jest możliwość stosowania jej bezpiecznie i skutecznie w domu.

Jolanta Dudek, fizjoterapeuta

Jak wiele trzeba wykonać zabiegów, by uzyskać pozytywne efekty?

Z praktyki klinicznej wynika, że do uzyskania efektu terapeutycznego konieczne jest stosowanie zabiegów przez odpowiednio długi czas – najczęściej od 4 do 6 tygodni. W przypadku dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi konieczne jest systematyczne stosowanie.

Z doświadczenia własnego oraz opinii rodziców wynika, że magnetostymulacja wpływa również na usprawnienie umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym. Terapeuci opiekujący się dzieckiem w wieku pięciu lat po powrocie z turnusu rehabilitacyjnego, gdzie była stosowana tego typu terapia, stwierdzili wyraźny postęp w tym zakresie.

Dlatego w wielu przypadkach osobiście rekomenduję stosowanie magnetostymulacji w domu. Wykonanie zabiegu jest najbardziej komfortowe dla dziecka i rodziców. Przenośny zestaw Viofor jest odpowiednio dostosowany do wykonania zabiegu w warunkach domowych.

Czytaj też:
Medycyna fizykalna w chorobach infekcyjnych – okiem farmakologa