Jak smog wpływa na mieszkańców Polski Wschodniej? To będzie pierwsze takie badanie

Jak smog wpływa na mieszkańców Polski Wschodniej? To będzie pierwsze takie badanie

Dodano: 
Podlasie. Okolice Puszczy Knyszyńskiej
Podlasie. Okolice Puszczy Knyszyńskiej Źródło:Shutterstock / Andrzej Gabinski
Takiego projektu badawczego jeszcze nie było, bo wschodnia ściana kraju to jeden z najczystszych regionów. To jednak nie oznacza, że wolny od smogu.

O rozpoczęciu projektu badawczego zaplanowanego na trzy lata informuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Naukowcy przeanalizują miliardy zmiennych, które wpływają na ryzyko blisko miliona zgonów i takiej samej liczby hospitalizacji. Będzie to pierwsze w Polsce badanie dotyczące wpływu tego typu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka o takiej skali.

Zanieczyszczenie powietrza a choroby sercowo-naczyniowe

Projekt będzie realizowany na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego. To obszary słynące z unikalnych walorów przyrodniczych i stosunkowo niskim uprzemysłowieniem.

Zdecydowana większość badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona na terenach silnie zanieczyszczonych, w których pacjenci narażeni są na skrajne stężenia zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę badań z obszarów o niskim poziomie zanieczyszczeń, zamierzamy przeanalizować związek między zanieczyszczeniem powietrza a schorzeniami sercowo-naczyniowymi w Polsce Wschodniej – mówi kierownik projektu dr Łukasza Kuźma z Uniwersytetu Medycznego w Białystoku.

Zjawisko określane jako „polski smog”

Jak zwracają uwagę naukowcy, region Polski wschodniej charakteryzuje się niskim statusem społeczno-ekonomicznym, a w zimnych porach roku nieoptymalne wybory grzewcze mieszkańców stwarzają poważne zagrożenie dla jakości powietrza. Zarówno złe wybory grzewcze, jak i specyficzne położenie geograficzne Europy wschodniej, zwłaszcza w okresach mroźnej pogody rosyjskiej, charakteryzującej się wysokim ciśnieniem, zimnym powietrzem i nasłonecznieniem, sprzyjają powstawaniu zjawiska znanego jako „polski smog”. Zanieczyszczenie powietrza związane z ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi (węgiel, drewno, a często także odpady), wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludności, w szczególności w kontekście skutków sercowo-naczyniowych. Zdaniem lekarzy wyniki szczegółowej analizy wpływu „polskiego smogu” na zdrowie, mogą mieć ogromne znaczenie w ustaleniu odpowiednich zaleceń dla zdrowia publicznego i tym samym zmniejszenia zgonów i hospitalizacji.

Projekt badawczy realizuje Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z partnerami z Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni z Liverpoolu, Moskwy, Pragi i Skopje. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Czytaj też:
Jak szkodzi smog? Choroby, które wywołuje zanieczyszczone powietrze