Inwestowanie w innowacje to inwestycja w dobrobyt społeczeństwa
Artykuł sponsorowany

Inwestowanie w innowacje to inwestycja w dobrobyt społeczeństwa

Dodano: 
Ioana Parsons, dyrektor generalny Ipsen Poland
Ioana Parsons, dyrektor generalny Ipsen Poland Źródło:Materiały prasowe
Ipsen koncentruje się na pacjentach, co jest wyrażone w naszej misji „przedłużać życie w dobrej jakości i poprawiać wyniki leczenia chorych” – w  naszym przypadku pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne, neurologiczne oraz rzadkie – mówi Ioana Parsons, dyrektor generalny Ipsen Poland.

Od roku zarządza pani polskim odziałem francuskiej firmy biotechnologicznej Ipsen. W przyszłym roku Ipsen Poland będzie obchodzić trzydziestolecie działalności w Polsce. Jakie są pani wrażenia po roku kierowania Ipsen Poland?

Zarządzanie lokalnym oddziałem globalnej firmy biofarmaceutycznej to ekscytująca możliwość i duża odpowiedzialność. Cieszę się, że podjęłam się tego zadania z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, Ipsen koncentruje się na pacjentach, co jest wyrażone w naszej misji „przedłużać życie w dobrej jakości i poprawiać wyniki leczenia chorych” – w naszym przypadku pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne, neurologiczne oraz rzadkie. Po drugie, Polska to bardzo ważny kraj, jeśli chodzi o możliwości poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na poważne, zagrażające życiu choroby.

Jakie pani widzi przed sobą największe wyzwania?

Bardzo doceniam zaangażowanie polskiego oddziału w realizację naszej misji. Ipsen Poland to ludzie z pasją, którzy stawiają sobie za cel zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Ściśle współpracujemy z pozostałymi spółkami z grupy poza Polską – w duchu otwartości na zmiany i umiejętności szybkiego reagowania stosownie do okoliczności. Po ponad roku wspólnej pracy mogę powiedzieć, że jesteśmy silnym interdyscyplinarnym zespołem, który ma wspólne priorytety. Na pewno nie jesteśmy perfekcyjni, ale też środowisko, w którym działamy, jest złożone. Jestem przekonana, że wykorzystując naszą unikatową i silną kulturę oraz wartości, jesteśmy na dobrej drodze. Motywuje nas chęć współpracy i doskonalenia się dla dobra pacjentów i społeczeństwa.

Ipsen ma długą tradycję, jeśli chodzi o leki innowacyjne z obszaru onkologii, neurologii oraz chorób rzadkich. Ostatnie decyzje systemowe Ministerstwa Zdrowia przyniosły polskim pacjentom wiele pozytywnych zmian – jak na przykład przyjęcie Planu dla Chorób Rzadkich rok temu, majowa lista refundacyjna z nowelizacją programu lekowego w raku nerki. Jak pani ocenia te decyzje i czego ewentualnie brakuje?

W ostatnim czasie wydarzyło się wiele dobrego, jeśli chodzi o dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych terapii. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zmianach wprowadzonych wraz z majową listą refundacyjną, ponieważ odpowiadają one na niektóre z niezaspokojonych dotychczas potrzeb polskich pacjentów cierpiących na raka nerki.

Pozostajemy zaangażowani we współpracę ze wszystkimi interesariuszami w celu – po pierwsze – kształtowania i wdrażania odpowiednich zasad zapewniających dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych metod leczenia, takich jak terapie skojarzone, a po drugie – korzystania z wartości naszych leków poprzez umożliwienie dostępu do nich polskim pacjentom dzięki aktualizacjom listy refundacyjnej.

Wyrażamy nadzieję, że propacjencki trend refundacyjny będzie się utrzymywał, a z każdym kolejnym obwieszczeniem dostęp do innowacyjnych terapii dla polskich pacjentów będzie się poszerzał.

Czy firma prowadzi inwestycje w Polsce?

Polska to niewątpliwie ważny kraj dla Ipsen, który jest postrzegany jako atrakcyjny cel inwestycyjny w branży biofarmaceutycznej. Wynika to głównie z wysoko wykwalifikowanej kadry oraz potencjału w zakresie prowadzenia działalności R&D. Jako Ipsen Poland aspirujemy do miana lokalnego Centrum Innowacji i Talentów. Zależy nam na tym, aby rozwijać naszych ludzi, jak również prowadzić pilotaże projektów i współpracować z lokalnymi partnerami w celu znalezienia odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów.

Czy oprócz poszukiwania nowych leków prowadzicie akcje edukacyjne?

Jako firma stawiamy na innowacje, jednak drugim aspektem naszego działania jest odpowiedzialność społeczna i edukacja zdrowotna. Wspieramy wiele akcji dotyczących świadomości zdrowotnej skierowanych do pacjentów i ich rodzin. To np. kampania „Życie po udarze” prowadzona we współpracy z Fundacją Chorób Mózgu lub „Szanuj zdrowie, badaj nerki”, która ma na celu m.in. zachęcenie Polaków do wykonywania regularnych badań.

A jakie znaczenie dla Ipsen Poland ma współpraca z organizacjami pacjentów?

Jest jednym z przejawów różnorodnego spojrzenia na system ochrony zdrowia. Organizacje te odgrywają niezwykle ważną rolę, oferując niezbędne informacje i wsparcie chorym oraz ich rodzinom. Na co dzień pracujemy ze stowarzyszeniami pacjentów, wsłuchując się w ich głos bardzo uważnie, po to by się dowiedzieć, co jest ważne dla pacjentów i jakie są ich potrzeby.

W czerwcu tego roku została pani powołana na członka zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Pierwszy raz w historii Ipsen Poland ma swojego przedstawiciela w zarządzie INFARMA. Co się wiąże z tą rolą dla pani?

To wielki zaszczyt dla mnie, a zarazem zobowiązanie wynikające z funkcji członka INFARMA. Cieszę się, że reprezentując Ipsen Poland w Związku, wraz z jego członkami możemy wspólnie pracować na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dorobek INFARMY to siła, na której można budować; moją aspiracją jest dalsze wzmacnianie naszego wpływu jako prawdziwego partnera w rozwijaniu polskiego systemu opieki zdrowotnej, tak aby był zdolny do realizacji celu i na przyszłość.

Ponadto INFARMA dba o wizerunek przemysłu farmaceutycznego jako branży dbającej o rozwój i innowację, a nie tylko produkcję. INFARMA wierzy, że inwestycja w innowacje to inwestycja w dobrobyt społeczeństwa. Ta wizja jest zbieżna z moim rozumieniem branży, jak również spójna ze strategią Ipsen „Skoncentrowani. Razem. Dla pacjentów i społeczeństwa”.

Materiał zrealizowany we współpracy z firmą Ipsen Poland sp. z o.o.

Ioana Parsons
– dyrektor generalny Ipsen Poland od czerwca 2021 roku. Pracuje w branży farmaceutycznej od ponad 15 lat. Jako były konsultant w McKinsey w Londynie kierowała projektami strategii handlowej i transformacji na dużą skalę dla wielu globalnych klientów farmaceutycznych. Przed Ipsen pracowała w firmie Amgen, gdzie spędziła pięć lat na stanowiskach lokalnych, regionalnych i globalnych - ostatnio jako dyrektor Oncology Business we Włoszech, jednocześnie pełniąc funkcję Global Commercial Capabilities Director. Ukończyła Akademię Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie, uzyskując dyplom z ekonomii i biznesu międzynarodowego oraz MBA w London Business School

IPSEN
– to międzynarodowa firma biofarmaceutyczna działająca w obszarach onkologii, neurologii oraz chorób rzadkich,
a także w sektorze consumer healthcare. Ioana Parsons jest dyrektorem generalnym Ipsen Poland od czerwca 2021 roku, a od czerwca 2022 roku członkiem zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Pierwszy raz w historii Ipsen Poland ma swojego przedstawiciela w Zarządzie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
Źródło: Wprost o Zdrowiu