Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Pojawiło się rządowe rozporządzenie

Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Pojawiło się rządowe rozporządzenie

Dodano: 
Dziecko podczas nauki zdalnej, zdjęcie ilustracyjne
Dziecko podczas nauki zdalnej, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Lithiumphoto
Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, które właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do 25 kwietnia.

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje niemal całkowity lockdown. Nie działa wiele gałęzi gospodarki, m.in. gastronomia, usługi hotelarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, czy też galerie handlowe i siłownie. Wciąż jest również kontynuowana nauka zdalna – począwszy od najmłodszych dzieci (żłobki i przedszkola), a skończywszy na studentach.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 8 kwietnia, zasiłki opiekuńcze przysługujące rodzicom z tytułu nauki zdalnej ich dzieci, będą wypłacane do 25 kwietnia. Rozporządzenie wchodzi w życie 12 kwietnia 2021 roku – czytamy.

Kto ma prawo do zasiłku?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Lista przypadków, w których można się o niego starać, jest dość długa. Obowiązuje:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Zasiłek opiekuńczy – zasady

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu , jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Czytaj też:
Konferencja premiera i ministra zdrowia. Nowe obostrzenia w Polsce

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także