Prof. Adam Maciejczyk dla „Wprost”: Rak płuca to nie wyrok

Prof. Adam Maciejczyk dla „Wprost”: Rak płuca to nie wyrok

Dodano: 
Nowe metody leczenia raka płuca – rosną szanse medycyny w walce z tym nowotworem
Nowe metody leczenia raka płuca – rosną szanse medycyny w walce z tym nowotworem Źródło:Adobe Stock
W przypadku podejrzenia raka płuca pacjent powinien jak najszybciej trafić do ośrodka doświadczonego w zakresie szybkiej oraz dobrej jakościowo diagnostyki i leczenia raka płuca. O tym, czy standardy leczenia w Polsce odbiegają od europejskich i jakie są najskuteczniejsze metody leczenia tego nowotworu, mówi wybitny specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, prof. Adam Maciejczyk.
Prof. Adam Maciejczyk jest dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2018-2022 i współtwórcą Krajowej Sieci Onkologicznej.

Monika Witkowska „Wprost”: Jakie są rokowania dla chorych z rakiem płuca w Polsce? Czy odbiegają od standardów europejskich?

Prof. Adam Maciejczyk: Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu raka w całej Europie. W UE w 2019 r. zmarło z powodu tej choroby około 235 000 osób. Przeżycia 5-letnie pacjentów w Polsce nie różnią się znacząco od wyników europejskich – w zależności od płci wynoszą 14-19 proc. Należy jednak podkreślić, że porównanie wyników leczenia nowotworów w różnych krajach, bez uwzględnienia stopnia zaawansowania choroby, powinno być bardzo ostrożnie interpretowane.

Dodatkowo należy zauważyć, że dostępne dane o czasie przeżycia chorych z rakiem płuca obejmują okres przed wprowadzeniem finansowania nowych terapii w leczeniu raka płuca w Polsce; musimy jeszcze poczekać na racjonalną ocenę efektu tych działań.

Od czego zależy powodzenie w leczeniu raka płuca?

Leczenie raka płuca to wielodyscyplinarny, złożony proces, którego powodzenie zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest oczywiście stopień zaawansowania choroby. Pacjent w I stopniu zaawansowania ma bardzo dużą szansę (ok. 90 proc.) na trwałe wyleczenie. W Polsce mamy dostęp do nowoczesnej torakochirurgii (chirurgii klatki piersiowej– red.) oraz do radioterapii stereotaktycznej (metoda leczenia nowotworów za pomocą napromieniowania – red.), która jest alternatywą dla leczenia chirurgicznego w sytuacji, gdy pacjent nie kwalifikuje się do operacji.

Niestety obecnie w Polsce ponad 50 proc. chorych to pacjenci w IV stopniu zaawansowania. Zbyt późno trafiają do onkologów. Dlatego też, o czym wielokrotnie przypominamy, najważniejszym działaniem dającym szansę na poprawę populacyjnych wyników leczenia raka płuca jest szeroko zakrojone działanie w zakresie profilaktyki pierwotnej (przede wszystkim wyeliminowanie narażenia na szkodliwe składniki dymu tytoniowego) i wtórnej (badanie przesiewowe w grupach ryzyka).

Istotne są również działania na rzecz usprawnienia realizacji diagnostyki i poprawienie dostępu do kompleksowej terapii onkologicznej.