Rak płuc to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów. Objawy, przyczyny i rokowanie

Rak płuc to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów. Objawy, przyczyny i rokowanie

Dodano: 
Płuca
PłucaŹródło:Fotolia / seksan94
Rak płuc to jeden z bardziej podstępnych i trudnych w leczeniu nowotworów. Rozwija się przez długi czas bezobjawowo, dlatego chorzy często zgłaszają się do lekarza, gdy choroba jest w bardzo zaawansowanym stadium. Podstawowym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi raka płuc, jest palenie papierosów, także bierne oraz narażanie się na działanie innych substancji toksycznych. Dowiedz się więcej na temat przyczyn raka płuc oraz objawów, które mogą wskazywać na tę chorobę.

Zachorowalność i umieralność na nowotwór płuc w Polsce są bardzo wysokie. Jeszcze kilka lat temu nowotwór ten w większości dotyczył mężczyzn, jednak obecnie zauważalny jest systematyczny wzrost odsetka chorych kobiet. Rak płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów onkologicznych w naszym kraju oraz na świecie. Atakuje niepostrzeżenie i w szybkim czasie doprowadza do przerzutów, co dodatkowo pogarsza rokowania pacjentów.

Rak płuc w Polsce. Statystyki

Polska wypada najgorzej na tle państw UE, jeżeli chodzi o statystyki związane z zachorowalnością i umieralnością na raka płuc. Brak jest właściwej profilaktyki, koordynacji diagnostyczno-konsultacyjnej, jak również nowoczesnych terapii, które stosowane są od wielu lat w innych krajach. To, oprócz świadomego działania palaczy, którzy stanowią ponad 90% diagnozowanych pacjentów, ma wpływ na tak tragiczne statystyki.

Rocznie w Polsce z powodu raka płuc umiera około 24 tysiące pacjentów – ta liczba przeraża i nic nie wskazuje na to, że może się zmniejszyć. Sytuacji nie poprawia wzrost cen papierosów, bo palacze coraz częściej decydują się na zakup gotowych wyrobów tytoniowych oraz tytoniu na czarnym rynku. To kolejne zagrożenie, bo produkowane w nielegalnych fabrykach papierosy i tytoń, nie podlegają żadnej kontroli, a przez brak m.in. przestrzegania zasad higieny, mogą zawierać substancje mutagenne, które nie są obecne w dostępnych na rynku papierosach.

Przykładem mogą być pestycydy i inne chemikalia oraz zarodniki pleśni i grzybów. Na statystyki dotyczące raka płuc wpływa także zanieczyszczenie powietrza, które jest doskonale widoczne pod postacią smogu. Wdychając smog, każdy z nas „wypala” dziennie około paczki papierosów, zwiększając ryzyko rozwoju raka płuc.

Rak płuc – przyczyny

Najczęstszą przyczyną raka płuc, jest nałogowe palenie papierosów. Wiemy, że palenie szkodzi, jednak nałóg okazuje się silniejszy od naszego rozsądku. Odkładające się w płucach i krążące po naszym organizmie związki o silnie mutagennym działaniu, uszkadzają komórki, prowadząc do rozwoju zmian o podłożu nowotworowym. Palenie wpływa na cały organizm, sprzyjając rozwojowi innych chorób. U palaczy bardzo często diagnozowany jest także rak trzustki. Do innych przyczyn rozwoju raka płuc, zaliczamy:

 • pracę w warunkach silnego zapylenia,
 • wdychanie oparów chemikaliów,
 • kontakt z azbestem i innymi toksycznymi substancjami,
 • bierne palenie,
 • zanieczyszczenie powietrza.

Nowotwór płuc u osób, które nie są palaczami to zwykle skutek przerzutów komórek nowotworowych. Bardzo często rak płuc jest skutkiem przerzutów z piersi, skóry i nerek. Bardzo rzadko guzy w płucach rozwijają się u osób, które nie palą tytoniu i nie narażają się na inne czynniki zwiększające ryzyko rozwoju nowotworu płuca.

Rodzaje raka płuc

Najczęściej guzy w płucach są pochodzenia niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego. Zmiany niedrobnokomórkowe np. rak płaskonabłonkowy, stanowią około 80% wszystkich diagnozowanych przypadków.

Rak płuc – objawy

W początkowym stadium rak płuc nie powoduje objawów, które mogłyby nas skłonić do wizyty u lekarza oraz wykonania badań. Co więcej, palacze, obawiając się wykrycia nieprawidłowości, rezygnują z profilaktyki oraz bagatelizują objawy kolejnych stadiów nowotworu, trafiając do lekarza, gdy jest już za późno na efektywne leczenie. Do dość charakterystycznych objawów raka płuc, zaliczamy m.in.:

 • suchy kaszel,
 • duszności,
 • stan podgorączkowy lub gorączkę,
 • nawracające infekcje o podłożu grzybiczym,
 • zmniejszenie wydolności organizmu,
 • odkrztuszanie wydzieliny z krwią,
 • ból w klatce piersiowej i ból pleców,
 • osłabienie,
 • nawracające zapalenie płuc,
 • przewlekłą chrypkę,
 • świsty podczas oddychania,
 • nocne poty.

W początkowych stadiach raka płuc obserwowane są stopniowe zmniejszanie się zdolności wysiłkowych, występowanie napadowego kaszlu podczas wysiłku, osłabienie związane z niedotlenieniem. Objawem, który może świadczyć o rozwoju raka płuc, jest także utrata masy ciała.

Prof. Adam Maciejczyk dla „Wprost”: Rak płuca to nie wyrok

Monika Witkowska „Wprost”: Jakie są rokowania dla chorych z rakiem płuca w Polsce? Czy odbiegają od standardów europejskich?

Prof. Adam Maciejczyk: Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu raka w całej Europie. W UE w 2019 r. zmarło z powodu tej choroby około 235 000 osób. Przeżycia 5-letnie pacjentów w Polsce nie różnią się znacząco od wyników europejskich – w zależności od płci wynoszą 14-19 proc. Należy jednak podkreślić, że porównanie wyników leczenia nowotworów w różnych krajach, bez uwzględnienia stopnia zaawansowania choroby, powinno być bardzo ostrożnie interpretowane.

Dodatkowo należy zauważyć, że dostępne dane o czasie przeżycia chorych z rakiem płuca obejmują okres przed wprowadzeniem finansowania nowych terapii w leczeniu raka płuca w Polsce; musimy jeszcze poczekać na racjonalną ocenę efektu tych działań.

Od czego zależy powodzenie w leczeniu raka płuca?

Leczenie raka płuca to wielodyscyplinarny, złożony proces, którego powodzenie zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest oczywiście stopień zaawansowania choroby. Pacjent w I stopniu zaawansowania ma bardzo dużą szansę (ok. 90 proc.) na trwałe wyleczenie. W Polsce mamy dostęp do nowoczesnej torakochirurgii (chirurgii klatki piersiowej– red.) oraz do radioterapii stereotaktycznej (metoda leczenia nowotworów za pomocą napromieniowania – red.), która jest alternatywą dla leczenia chirurgicznego w sytuacji, gdy pacjent nie kwalifikuje się do operacji.

Źródło: Zdrowie WPROST.pl