Tak podejmuje się decyzję o refundacji leków. „Minister zdrowia to nie kierownik skarbca”

Tak podejmuje się decyzję o refundacji leków. „Minister zdrowia to nie kierownik skarbca”

Dodano: 
Apteka
AptekaŹródło:Shutterstock / i viewfinder
Nowe terapie pojawiają się we wszystkich chorobach, firmy farmaceutyczne występują o refundację swoich leków. Na jakiej podstawie wybiera się te leki, które kupujemy ze zniżką lub bezpłatnie – mówi prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, były wiceminister zdrowia odpowiedzialny za refundację leków.

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Jak podejmuje się decyzje o tym, który lek będzie refundowany? Wielu pacjentów oczekuje na nowe leki, apelują o nie eksperci.

Prof. Marcin Czech: To jest proces bardzo złożony, wielokryterialny, w którym – zgodnie z prawem – bierze udział wiele instytucji. W ustawie refundacyjnej jest opisanych 13 kryteriów, na podstawie których taka decyzja jest podejmowana przez ministra. Wśród kryteriów znajdują się takie, dla których merytorycznym wsparciem jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W przypadku leków innowacyjnych, chronionych patentem, po raz pierwszy zgłaszanych przez firmy farmaceutyczne do refundacji, konieczny jest cały proces oceny technologii medycznej, czyli oceny klinicznej, oceny kosztowej efektywności, czyli opłacalności leczenia, oraz oceny wpływu na budżet.

Na podstawie tych kryteriów, ale też niezaspokojonych potrzeb społecznych, a także kryteriów farmakoekonomicznych, w tym progu opłacalności, podejmowana jest decyzja.