QUIZ: Układ oddechowy – ile o nim wiesz?

Układ oddechowy to część naszego organizmu „doceniana” zwłaszcza teraz, w dobie pandemii COVID-19. Jak dużo wiesz na jego temat?
Twój wynik:

1 / 13 Co robi kapilara?

przewodzi krew lub limfę
pobiera tlen

2 / 13 Czym jest odma opłucnowa?

stanem, w którym do jamy opłucnej dostaje się powietrze i powoduje uszkodzenia płuc
stanem, w którym płuca puchną w wyniku działalności toksyn z bakterii

3 / 13 Odma opłucnowa może pojawić się po zabiegach medycznych

prawda
fałsz

4 / 13 Częstą przyczyną zapalenia płuc są bakterie.

prawda
fałsz

5 / 13 Mięsień, który oddziela jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej to:

prostownik
mięsień zębaty
przepona

6 / 13 W czym pomaga przepona?

w prawidłowym oddychaniu podczas śpiewu
w defekacji
obie odpowiedzi są poprawne

7 / 13 Wymiana gazowa następuje w:

przeponie
pęcherzykach płucnych
tętnicy piersiowej wewnętrznej

8 / 13 Komórki w tchawicy i oskrzelach wytwarzają śluz. Dlaczego?

sygnalizują w ten sposób chorobowy stan zapalny
śluz utrzymuje wilgoć w drogach oddechowych i pomaga zatrzymać drobnoustroje

9 / 13 Ile pęcherzyków płucnych ma ludzkie ciało?

ok. 9 milionów
ok. 500 milionów
ok. 1 miliarda

10 / 13 Która z poniższych jest prawidłową drogą, którą powietrze przemieszcza się w ludzkim układzie oddechowym?

nos, płuca, gardło, tchawica
nos, gardło, tchawica, płuca
gardło, nos, tchawica, płuca

11 / 13 Która z poniższych jest odpowiedzialna za zapobieganie przedostawaniu się pokarmu do tchawicy?

nagłośnia
głośnia
krtań

12 / 13 Co robi tchawica?

zapewnia przepływ powietrza do płuc.
może służyć do wydawania dźwięków

13 / 13 Płuca człowieka dzielą się na płucotchawki.

prawda
fałsz