QUIZ: Antybiotyki – ile o nich wiesz?

W dobie pandemii coraz więcej mówi się o antybiotykach. Jednak czy faktycznie pomagają w chorobach wirusowych? Co leczą? Czy szkodzą?
Twój wynik:

1 / 13 Antybiotyki zabijają wirusy.

prawda
fałsz
Działają tylko na bakterie.

2 / 13 Antybiotyki działają na wszystkie bakterie.

prawda
fałsz
Konkretny antybiotyk może być ukierunkowany na jedną bakterię lub więcej.

3 / 13 Antybiotyki mogą wyleczyć:

grypę
pneumokokowe zapalenie płuc
COVID-19

4 / 13 Ile istnieje klas antybiotyków?

3
ponad 15
100

5 / 13 Fleming odkrył:

penicylinę
cefalosporynę
karbapenemę
Przypadkowo zanieczyścił podłoże pewnym rodzajem pleśni i zauważył, że ta pleśń hamuje namnażanie bakterii.

6 / 13 Bakterie z samej swojej natury mogą być odporne na działanie antybiotyków...

prawda
fałsz

7 / 13 ...ale mogą także tę odporność nabyć. W jaki sposób?

poprzez mutacje genetyczne
poprzez neutralizowanie ich zbyt dużą liczbą niewłaściwych środków

8 / 13 Przeciwko zakażeniom bakteryjnym można się zaszczepić.

prawda
fałsz

9 / 13 Przy ponownej infekcji można zastosować antybiotyki z poprzedniego leczenia.

prawda
fałsz
W żadnym wypadku nie wolno tego robić. Leczenie musi być każdorazowo omówione z lekarzem.

10 / 13 Część zdrowej populacji ma do czynienia z gronkowcem bez konsekwencji chorobowych.

prawda
fałsz, gronkowiec zawsze powoduje choroby
Nawet 20-30 proc. zdrowej populacji ma gronkowca na skórze. Dopiero po wprowadzeniu do organizmu staje się on szkodliwy.

11 / 13 E. coli nie jest groźna w której części organizmu?

w układzie pokarmowym
w układzie oddechowym
w układzie moczowym
W każdym innym miejscu zakażenie musi być leczone antybiotykami.

12 / 13 Co może wystąpić w wyniku wniknięcia E.coli do układu oddechowego?

przewlekłe zapalenie zatok
COVID-19
przewlekła obturacyjna choroba płuc

13 / 13 Dlaczego przy antybiotyku należy zażywać także probiotyk?

ponieważ antybiotyk może zniszczyć także te dobre bakterie
ponieważ probiotyk potęguje działanie antybiotyku
Probiotyki to tzw. leki osłonowe, które chronią naturalną florę bakteryjną przed ewentualnym zniszczeniem przez antybiotyki - wszak, jak już wiemy, mogą one być skierowane przeciwko większej liczbie szczepów, w tym niestety także tych dobrych.