Sprawdź, czy jesteś empatyczny

Test składa się z 20 różnych twierdzeń. Zastanów się, w jakim stopniu charakteryzują one Twoją osobę. Jeśli dane zdanie odnosi się do Ciebie w mniejszym lub większym stopniu, wybierz odpowiedź „zgadzam się”. Jeżeli uważasz natomiast, że zaprezentowana sentencja zupełnie do Ciebie nie pasuje, zaznacz odpowiedź „nie zgadzam się”. Pamiętaj, że test nie ma charakteru diagnostycznego. Nie ma w nim dobrych ani złych odpowiedzi. Odpowiadaj zgodnie z tym, co czujesz. Miłej zabawy.

 Jesteś osobą empatyczną. Bez trudu rozpoznajesz emocje ludzi wokół siebie. Rozumiesz je. Jesteś sobie w stanie wyobrazić, co czuje osoba w danej sytuacji. Możesz spojrzeć na świat z punktu widzenia drugiego człowieka. Nie masz problemu, by porozumieć się z innymi. Łatwo przystosowujesz się do nowych, nieznanych sytuacji. Z drugiej strony trudno Ci funkcjonować w życiu codziennym. „Zarażanie się” emocjami innych ludzi sprawia, że nie możesz zbyt szybko przejść nad cudzymi problemami do porządku dziennego i zbyt dużo bierzesz sobie na głowę. 

Jesteś raczej egocentrykiem. Skupiasz się przede wszystkim na sobie i oceniasz rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń. Nie zwracasz zbytniej uwagi na innych ludzi. Lubisz być w centrum zainteresowania,  Nie przejmujesz się problemami innych, dzięki temu trudniej cię rozproszyć. W rezultacie możesz łatwiej i szybciej osiągać zamierzone cele. Z drugiej strony napotykasz na problemy w komunikacji i relacjach z otoczeniem. 

1 / 20 Szybko udzielają mi się emocje innych ludzi

zgadzam się
nie zgadzam się

2 / 20 Lubię pomagać innym, często nawet kosztem własnych interesów.

zgadzam się
nie zgadzam się

3 / 20 Moi przyjaciele i znajomi wiedzą, że w trudnych chwilach zawsze mogą na mnie liczyć.

zgadzam się
nie zgadzam się

4 / 20 Wolę słuchać niż mówić.

zgadzam się
nie zgadzam się

5 / 20 Potrafię cieszyć się szczęściem innych ludzi. Nigdy nikomu niczego nie zazdrościłem/zazdrościłam.

zgadzam się
nie zgadzam się

6 / 20 W każdej sytuacji szukam kompromisu.

zgadzam się
nie zgadzam się

7 / 20 Czytam w innych ludziach jak w otwartej księdze.

zgadzam się
nie zgadzam się

8 / 20 Często płaczę na filmach i nie wstydzę się tego.

zgadzam się
nie zgadzam się

9 / 20 W pracy i najbliższym środowisku uchodzę za doskonałego mediatora i negocjatora.

zgadzam się
nie zgadzam się

10 / 20 Żadne ludzkie zachowanie nie jest w stanie mnie zaskoczyć.

zgadzam się
nie zgadzam się

11 / 20 Wrażliwość uważam za swoją największą zaletę.

zgadzam się
nie zgadzam się

12 / 20 Znajomi i przyjaciele często przychodzą do mnie ze swoimi problemami, licząc na radę.

zgadzam się
nie zgadzam się

13 / 20 Nigdy nie wydaje pochopnych sądów ani ocen.

zgadzam się
nie zgadzam się

14 / 20 Nie znoszę widoku krwi.

zgadzam się
nie zgadzam się

15 / 20 Kiedy oglądam jakiś film, często identyfikuję się z jego bohaterami.

zgadzam się
nie zgadzam się

16 / 20 Budzę zaufanie nawet u obcych ludzi.

zgadzam się
nie zgadzam się

17 / 20 Mam szósty zmysł. Intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła.

zgadzam się
nie zgadzam się

18 / 20 Nie potrafię wykonywać kilku czynności jednocześnie.

zgadzam się
nie zgadzam się

19 / 20 Potrzebuję dużo czasu, gdy ktoś lub coś mnie zdenerwuje.

zgadzam się
nie zgadzam się

20 / 20 Inni mówią, że przyciągam do siebie ludzi.

zgadzam się
nie zgadzam się