Czy jesteś inteligentny emocjonalnie?

Test składa się z 25 różnych twierdzeń. Zastanów się, w jakim stopniu charakteryzują one Twoją osobę. Jeśli dane zdanie odnosi się do Ciebie w mniejszym lub większym stopniu, wybierz odpowiedź „zgadzam się”. Jeżeli uważasz natomiast, że zaprezentowana sentencja zupełnie do Ciebie nie pasuje, zaznacz odpowiedź „nie zgadzam się”. Pamiętaj, że test nie ma charakteru diagnostycznego. Nie ma w nim dobrych ani złych rozwiązań. Odpowiadaj zgodnie z tym, co czujesz. Miłej zabawy.

Masz wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną.  Dobrze rozpoznajesz i kontrolujesz swoje emocje.  Potrafisz też wczuć się w sytuację innych ludzi oraz zrozumieć ich potrzeby i adekwatnie na nie zareagować. Nie potrzebujesz zewnętrznych bodźców, by zmotywować się do działania.  Szybko nawiązujesz relacje z innymi ludźmi. Szybko przystosowujesz się do nieznanego środowiska czy nowych sytuacji. 

 Twoja inteligencja emocjonalna nie jest jeszcze dobrze rozwinięta. Skupiasz się na sobie, ale nie rozumiesz zbyt dobrze swoich uczuć. Potrzebujesz systemu nagród i kar, by zmotywować się do działania. Trudno Ci przystosowywać się do nagłych zmian w najbliższym otoczeniu. Wolisz trzymać się sztywno utarto przyjętych reguł. To daje ci poczucie bezpieczeństwa ii stabilizacji, 

1 / 25 Umiem przekonać innych do swoich racji.

zgadzam się
nie zgadzam się

2 / 25 Stres działa na mnie motywująco.

zgadzam się
nie zgadzam się

3 / 25 Potrafię załagodzić każdy konflikt. Jestem świetnym mediatorem.

zgadzam się
nie zgadzam się

4 / 25 Umiem działać pod presją czasu.

zgadzam się
nie zgadzam się

5 / 25 Nie rezygnuję ze swoich celów, nawet jeśli nie widzę efektów podejmowanych przeze mnie działań.

zgadzam się
nie zgadzam się

6 / 25 Nie mam problemu z mówieniem o swoich uczuciach.

zgadzam się
nie zgadzam się

7 / 25 Nie potrzebuję dużej ilości czasu, by zaadaptować się do nowych sytuacji.

zgadzam się
nie zgadzam się

8 / 25 Szybko znajduję sobie znajomych w nowym środowisku.

zgadzam się
nie zgadzam się

9 / 25 Dobrze znam siebie. Umiem nazywać i rozpoznawać swoje emocje.

zgadzam się
nie zgadzam się

10 / 25 Uważam, że „szklanka jest do połowy pełna”.

zgadzam się
nie zgadzam się

11 / 25 Jestem otwarty/otwarta na nowe doświadczenia.

zgadzam się
nie zgadzam się

12 / 25 Wyznaję zasadę, że „kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”.

zgadzam się
nie zgadzam się

13 / 25 Umiem postawić się w sytuacji innych ludzi.

zgadzam się
nie zgadzam się

14 / 25 Umiem odmawiać, gdy ktoś poprosi mnie o pomoc.

zgadzam się
nie zgadzam się

15 / 25 Potrafię rozpoznawać emocje innych ludzi. Wiem, że ktoś jest smutny, nawet gdy się uśmiecha.

zgadzam się
nie zgadzam się

16 / 25 Potrafię kontrolować swoje emocje.

zgadzam się
nie zgadzam się

17 / 25 Umiem motywować innych do działania.

zgadzam się
nie zgadzam się

18 / 25 Jestem zadowolony/zadowolona ze swojego życia. Mam wszystko, czego potrzeba mi do szczęścia.

zgadzam się
nie zgadzam się

19 / 25 Nie jestem osobą, która łatwo się obraża. Mam do siebie dystans i umiem przyjąć konstruktywną krytykę.

zgadzam się
nie zgadzam się

20 / 25 Dobrze czuję się w zespole. Umiem współpracować z innymi.

zgadzam się
nie zgadzam się

21 / 25 Wzbudzam zaufanie u innych ludzi. Często zwierzają mi się nawet obce osoby.

zgadzam się
nie zgadzam się

22 / 25 Chętnie podejmuję nowe wyznania.

zgadzam się
nie zgadzam się

23 / 25 Moje poglądy są niepopularne.

zgadzam się
nie zgadzam się

24 / 25 Nie mam problemu z podejmowaniem decyzji, nawet w trudnych okolicznościach.

zgadzam się
nie zgadzam się

25 / 25 W rozmowie z ludźmi zwracam uwagę nie tylko na to, co słyszę, ale również na to, co widzę (na przykład mimikę twarzy, gesty etc.).

zgadzam się
nie zgadzam się