Co jest akceptowalne na pierwszej randce? Sondaż pokazał preferencje Amerykanów

Co jest akceptowalne na pierwszej randce? Sondaż pokazał preferencje Amerykanów

Dodano: 
Kobieta pijące czerwone wino
Kobieta pijące czerwone wino Źródło:Pexels / Elina Sazonova
W ostatnich latach społeczne podejście do sfery seksualnej staje się coraz bardziej liberalne. Czy niepisane zasady dotyczące braku seksu na pierwszej randce jeszcze kogoś zobowiązują? I co w ogóle jest na niej dozwolone? Zbadano to w sercu nowoczesnej cywilizacji – Ameryce Północnej.

W ogólnokrajowym badaniu przeprowadzonym przez Pew Research Center wzięło udział 4860 dorosłych Amerykanów. Uczestnicy zostali zapytani o akceptację kilku intymnych zachowań mających miejsce na pierwszej randce. Pytano o czynności takie jak przytulanie, całowanie, czy wreszcie uprawianie seksu.

Wyniki sondażu

  • Akceptację dla przytulania na pierwszej randce wyraziło większość ankietowanych. Dla 56% okazało się być zawsze akceptowalne, dla 39% czasami jest akceptowalne, dla 3% rzadko jest akceptowalne, zaś 2% nie życzyłoby sobie takiego zachowania.
  • Jeśli chodzi o całowanie, większość również wyraziła tu aprobatę. 15% ankietowanych bezwzględnie akceptuje tę czynność, 58% czasami, zaś 18% rzadko wyraża na to zgodę. Dla 9% całowanie się na pierwszej randce nie jest akceptowalne.
  • Co jeśli chodzi o seks na pierwszej randce? Większość ankietowanych stwierdziła, że nie jest do przyjęcia. Tylko 25% osób stwierdziło, że czasami jest akceptowalny. Dla 27% badanych rzadko jest akceptowalny, a dla 42% wcale. Tylko 5% badanych wyraziło pełną akceptację.

Ameryka dalej mocno liberalna

Wyniki te sugerują, że nie ma powszechnej zgody wśród Amerykanów co do tego, jakie typy zachowań są akceptowane na pierwszej randce. Jednak widać silne tendencje np. w postaci szeroko akceptowalnego przytulania i prawie nieakceptowalnych zbliżeń intymnych. Jednak ankieta nie mówi nam, w którym momencie standardowo następuje obopólna zgoda na seks.

Odpowiedzi nie są także uszeregowane względem wieku, płci czy religijności ankietowanych, co również mogłoby ujawnić ciekawe tendencje. Niezmienny jest fakt, że wzorce seksualne Amerykanów stały się bardziej liberalne. Na przykład sondaże opinii publicznej wykazały rekordowe poparcie dla seksu pozamałżeńskiego i związków osób tej samej płci.

Jesteście ciekawi, jak sytuacja wyglądałaby w Polsce?

Czytaj też:
Do szczęścia nie potrzebują seksu. Kim są osoby aseksualne?