Refundacja okularów 2023 – kiedy można skorzystać z dofinansowania do okularów?

Refundacja okularów 2023 – kiedy można skorzystać z dofinansowania do okularów?

Dodano: 
Okulary
Okulary Źródło: Shutterstock
Dofinansowanie do okularów korekcyjnych na NFZ to pomoc dla osób z wadami wzroku. Kto może skorzystać z refundacji okularów w 2023 roku?

Dofinansowanie zakupu okularów dotyczy osób, u których zachodzi konieczność stosowania okularów korekcyjnych w celu skorygowania wady wzroku. Rozporządzenie ministra pracy zakłada refundację okularów dla osób, które przynajmniej połowę czasu pracy spędzają przed monitorem ekranowym, czyli minimum 4 godziny dziennie.

Podstawy prawne dofinansowania okularów przez pracodawców

Prawo do dofinansowania do okularów korekcyjnych regulowane jest przez rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a także przez Kodeks Pracy:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku informuje: „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”.

Art. 237(6) Kodeksu pracy natomiast mówi, że: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”

Dofinansowanie do okularów – kiedy można z niego skorzystać?

Z refundacji na okulary korekcyjne mogą skorzystać osoby, które cierpią na wszystkie rodzaje wad wzroku:

  • cierpią na astygmatyzm
  • cierpią na krótkowzroczność
  • cierpią na nadwzroczność

Warunki dofinansowania do okularów korekcyjnych

Z refundacji okularów mogą skorzystać osoby, które:

  • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • przynajmniej połowę dnia pracy (minimum 4 godziny dziennie) spędzają przed monitorem komputerów stacjonarnych lub przenośnych

Co obejmuje refundacja okularów?

Ważne! Dofinansowanie do okularów obejmuje soczewki okularowe, a nie oprawki. Jeśli chcemy kupić szkła okularowe, które zawierają filtr antyrefleksyjny lub różne powłoki ochronne, refundacja ich nie obejmie.

Kto może się starać o dofinansowanie okularów przez pracodawcę?

Z dofinansowania do okularów może skorzystać każdy pracownik, który potrzebuje okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych komputerów przenośnych oraz stacjonarnych. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi możliwości refundacji części kosztów poniesionych na zakup okularów.

Jak otrzymać od pracodawcy zwrot za okulary korekcyjne?

Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu okularów, konieczne jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia od lekarza medycyny pracy potwierdzającego konieczność stosowania okularów korygujących. Lekarz przeprowadzania badanie wzroku, a następnie wprowadza dane pacjenta do systemu, dzięki czemu uzyskuje on receptę na zakup okularów.

Przy zakupie szkieł okularowych pracownik powinien poprosić o wystawienie faktury, na której znajdą się jego dane osobowe. Faktura potwierdzająca zakup okularów korekcyjnych powinna następnie trafić do pracodawcy, dzięki czemu pracownik powinien uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów za zakup okularów.

Dofinansowanie do okularów w pracy – na jaki zwrot możesz liczyć w 2023?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja okularów wynosi:

  • 35 złotych (17,50 zł za jedno szkło okularowe) dla osób z wadą +/- 6,0 dioptrii lub astygmatyzmem do 2 dioptrii
  • 70 złotych (35 zł za jedno szkło okularowe) dla osób z astygmatyzmem powyżej 2 dioptrii

Kiedy pracodawca wypłaca zwrot za zakup okularów korekcyjnych?

Rozporządzenia ministra nie określają, kiedy dokładnie należy się zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów korekcyjnych. Pracodawca powinien określić to w wewnątrzzakładowych regulaminach

Dofinansowanie do okularów dla dzieci 2023

Refundacja okularów dotyczy również dzieci. Mają one prawo do zmiany szkieł tak często, jak jest to konieczne, ale nie częściej niż co pół roku. U dzieci do 18. roku życia i z wadą wzroku wynoszącą +/- 6 dioptrii dofinansowanie do okularów wynosi maksymalnie 50 złotych (25 zł na jedno szkło okularowe).

Refundacja z NFZ do zakupu szkieł tylko z receptą od okulisty

Po zakupie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych możemy uzyskać częściowy zwrot kosztów od Narodowego Funduszu Zdrowia. Refundacja przeznaczona jest jednak tylko dla osób, które mają wystawioną receptę od lekarza okulisty, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Recepta, którą uzyskujemy w czasie prywatnej wizyty lekarskiej, nie stanowi wskazania do zakupu okularów korekcyjnych z dofinansowaniem.

Aby otrzymać częściowy zwrot kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, powinniśmy udać się do najbliższego oddziału NFZ, do działu Przedmiotów Ortopedycznych Funduszu i tam przedstawić receptę na zakup okularów. Gdy dokument zostanie potwierdzony w NFZ, należy znaleźć salon, w którym możemy zrealizować receptę i kupić okulary.

Ile jest ważna recepta na okulary na NFZ?

Recepta na okulary jest ważna przez 12 miesięcy.

Czytaj też:
Zmiany w przepisach L4. Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach w 2023 roku
Czytaj też:
L4 na dziecko. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?