Wszyscy gramy do jednej bramki. O sytuacji polskiej onkologii rozmawiano w Sejmie

Wszyscy gramy do jednej bramki. O sytuacji polskiej onkologii rozmawiano w Sejmie

Dodano: 
Barbara Dziuk
Barbara Dziuk Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Jeśli chodzi o farmakoterapię raka piersi, jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale wiele kwestii wymaga poprawy. Co należy zmienić? Jak wygląda finansowanie programów lekowych chorób nowotworowych. Te kwestie były przedmiotem debaty podkomisji ds. onkologii.

W czwartek odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji stałej do spraw onkologii, której przewodniczy posłanka Barbara Dziuk. Tematem spotkania była sytuacja pacjentów ze zdiagnozowanymi nowotworami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na raka piersi. Analizowano wyzwania, przed którymi stoi onkologia w naszym kraju.

Jak podkreśliła przewodnicząca podkomisji ds. onkologii. Barbara Dziuk, walka z chorobą nowotworową wymaga zaangażowania wszystkich sił, ponad podziałami. To mecz o zdrowie i o życie, w którym wszyscy powinni grać do jednej bramki. Posłanka wspomniała również o akcji profilaktycznej organizowanej w Sejmie, podczas której każda pracownica może wykonać bezpłatne badania USG piersi.

Rak piersi jest objęty największym i najbogatszym programem lekowym

W ostatnich latach zaobserwowano znaczący postęp w dostępie do nowoczesnych generacji leków i nowych technologii leczenia nowotworów kobiecych, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi. Lista refundowanych środków farmaceutycznych i terapii stale się poszerza. Ich wartość przekroczyła już 700 milionów złotych.

Ministerstwo Zdrowia dąży do tego, by objąć innowacyjnym leczeniem wszystkich potrzebujących pacjentów. Spora część wniosków o zatwierdzenie medykamentów znajduje się na etapie procedowania. Co ważne, nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie programów lekowych systematycznie się zwiększają. W 2022 roku wydano na ten cel ponad 7 miliardów złotych, z czego 4 miliardy przeznaczono na onkologię.

Profilaktyka chorób nowotworowych w Polsce

Głównym problemem polskiej profilaktyki onkologicznej jest koncentracja na modelu gabinetów prywatnych i niewystarczająca realizacja programów w zakresie przeciwdziałania chorobom nowotworowym. Brakuje koncepcji organizacyjnej w wyżej wymienionym zakresie i systemu ewaluacyjno-kontrolnego, który pozwoliłby na nadzorowanie wykonywania badań profilaktycznych. Wielu pacjentów z mniejszych miejscowości nie ma dostępu do specjalistycznych usług diagnostycznych. Poza tym czas między wykryciem niepokojących zmian a rozpoczęciem leczenia jest zbyt długi. Konieczna jest ciągła edukacja zdrowotna i promocja aktywnego screeningu.

Czytaj też:
Czy Polskę stać na bezpłatne leki „18 minus” i „65 plus”? „Jeśli lista będzie dobrze zrobiona, może to być opłacalne”
Czytaj też:
Pacjentom onkologicznym będą pomagać koordynatorzy. Ich rolą ma być „prowadzenie za rękę”

Czytaj także