Aparat słuchowy na NFZ: jak uzyskać dofinansowanie? Poznaj też inne możliwości refundacji

Aparat słuchowy na NFZ: jak uzyskać dofinansowanie? Poznaj też inne możliwości refundacji

Dodano: 
Badanie słuchu
Badanie słuchuŹródło:Pixabay / williamsje1
Refundacja aparatu słuchowego z Narodowego Funduszu Zdrowia to jeden ze sposobów na zmniejszenie kosztów zakupu wyrobów medycznych. Dofinansowanie do aparatów słuchowych oferuje nie tylko NFZ. Możliwe jest także uzyskanie środków z PFRON i dofinansowania z programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ile wynosi dofinansowanie do aparatów słuchowych? Kto może skorzystać z refundacji NFZ na zakup aparatu słuchowego? Sprawdź.

Zakup aparatu słuchowego bez refundacji wiąże się ze sporymi wydatkami, które stanowią duże obciążenie m.in. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a także seniorów. Od wielu lat kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu aparatów słuchowych utrzymywała się na stałym poziomie. Dopiero niedawno, z początkiem 2023 roku, wprowadzono zmiany w tym zakresie, podnoszące wartość refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne i systemy FM wspomagające słyszenie, stosowane m.in. w obustronnym niedosłuchu. Warto dowiedzieć się, kto może skorzystać z dofinansowania NFZ na zakup aparatu słuchowego, w jaki sposób uzyskać refundację NFZ oraz jakie dodatkowe programy pozwalają zmniejszyć koszty związane z zakupem aparatu słuchowego.

Od czego zależy dofinansowanie do aparatów słuchowych?

Kryteria kwalifikujące do skorzystania z dofinansowania do aparatów słuchowych na NFZ zależy od wieku osoby ubezpieczonej oraz stopnia ubytku słuchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z dofinansowania mogą skorzystać:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, jeżeli ubytek słuchu przekracza 30 dB HL,
 • osoby, które ukończyły 26. rok życia, jeżeli ubytek słuchu przekracza 40 dB HL.

Z refundacji mogą skorzystać osoby zgłoszone do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Refundacja z NFZ dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, przysługuje raz na 3 lata i obejmuje:

 • wewnątrzuszny i zewnątrzuszny aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – kwota dofinansowania to 3000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30 dB HL;
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota dofinansowania to 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30 dB HL;
 • indywidualną wkładkę douszną – kwota dofinansowania to 60 zł w przypadku konieczności jej użytkowania, kwota przysługuje każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • korzystanie z systemów FM wspomagających słyszenie – kwota dofinansowania to 3850 zł przysługuje osobom, którym wady słuchu utrudniają zrozumienie mowy.

Refundacja z NFZ dla osób, które ukończyły 26. rok życia, przysługuje raz na 5 lat i obejmuje:

 • wewnątrzuszny i zewnątrzuszny aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – kwota dofinansowania to 1050 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40 dB HL;
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota dofinansowania to 2100 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40 dB HL;
 • indywidualną wkładkę douszną – kwota dofinansowania to 50 zł;
 • systemy wspomagające słyszenie nie podlegają refundacji w przypadku osób, które ukończyły 26. rok życia.

Zmiany dotyczące refundacji aparatów słuchowych na NFZ nie obejmują jedynie kwot dofinansowania. Warto wiedzieć, że w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zniesiony został limit dotyczący okresu użytkowania wyrobu medycznego. Obecnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, można wykorzystać dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego bez ograniczeń czasowych.

Refundacja NFZ kierowana jest również do inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych i osób represjonowanych, którym przysługuje raz na 5 lat i obejmuje:

 • wewnątrzuszny i zewnątrzuszny aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – kwota dofinansowania to 1500 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40 dB HL;
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota dofinansowania to 3000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40 dB HL;
 • korzystanie z indywidualnej wkładki dousznej – kwota dofinansowania to 50 zł;
 • refundacja nie obejmuje systemu wspomagającego słyszenie.

Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego – dodatkowe możliwości

Spełniając aktualnie obowiązujące kryteria, można dodatkowo skorzystać z refundacji ze środków PFRON oraz refundacji z Programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kto może uzyskać środki z PFRON na zakup aparatu słuchowego?

Refundację ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), na zakup aparatu słuchowego mogą uzyskać:

 • osoby posiadające grupę inwalidzką,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Obowiązuje w tym przypadku kryterium dochodowe – dofinansowanie z PFRON mogą uzyskać osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. stawki przeciętnego wynagrodzenia lub 65 proc. stawki przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe. Istotne w tym przypadku jest to, że o dofinansowanie ze środków PFRON mogą starać się osoby, które uzyskały wcześniej refundację NFZ. Wysokość dofinansowania zakupu aparatu słuchowego z PFRON nie jest stała – dofinansowanie do aparatu słuchowego z PFRON zależy od powiatu oraz okresu, w którym osoba z niedosłuchem stara się o dofinansowanie.

W zależności od miejsca zamieszkania osoba potrzebująca wspomagania słuchu może starać się o środki z PFRON, które wydawane są przez:

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS),
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS),
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR),
 • Gminne Centra Pomocy Rodzinie (GCPR).

Refundacja uzależniona jest od ustalonych limitów dla danego województwa. Połączenie dofinansowania z NFZ i dofinansowania z PFRON to jeden ze sposobów na znaczne ograniczenie kasztu zakupu wyrobów medycznych.

Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zakłada dofinansowanie w wysokości do 100 proc. różnicy pomiędzy ceną całkowitą jednego aparatu słuchowego lub aparatów słuchowych oraz wkładki usznej bądź wkładek usznych a dofinansowaniem z innych źródeł, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości nie więcej niż 5000 zł brutto na jeden aparat słuchowy i jedną wkładkę uszną.

Z dofinansowania z Programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mogą skorzystać:

 • kombatanci,
 • sybiracy,
 • osoby represjonowane przez system komunistyczny,
 • weterani wojenni,
 • cywilne ofiary działań wojennych.

Warunkiem uzyskania refundacji na zakup aparatu słuchowego lub wkładki usznej z Programu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest spełnienie kryteriów dochodowych.
Ważne! Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych trwa do 31.12.2023 r.

Refundacja aparatu słuchowego na NFZ krok po kroku

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup aparatu słuchowego? Na początek trzeba wykryć niedosłuch, który jest podstawą do starania się o dofinansowanie. W wielu miejscach można wykonać bezpłatne badanie słuchu.

Jeżeli badanie potwierdzi niedosłuch, to trzeba zarejestrować się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do lekarza ze specjalizacją uprawniającą do wystawienia wniosku na aparat słuchowy, wkładkę uszną lub system FM wspomagający słyszenie. Wniosek na wyroby medyczne może wystawić np. lekarz laryngolog, specjalista audiologii i foniatrii oraz lekarz otolaryngolog. Zlecenie zostanie potwierdzone za pomocą systemu informatycznego NFZ. Potwierdzeniem prawa do refundacji NFZ jest informacja zwrotna z numerem zlecenia nadanym przez system informatyczny, która umożliwia jego realizację u protetyka słuchu.

Otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne pozwala udać się do punktu protetyki słuchu i rozpocząć proces jego realizacji, który uwzględnia dopasowanie spełniających indywidualne potrzeby aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemów FM wspomagających słyszenie.

Czytaj też:
Rehabilitacja i fizjoterapia na NFZ – skierowania, warunki i rodzaje świadczeń
Czytaj też:
Badania profilaktyczne – co to jest, jakie badania i kiedy wykonać?

Źródła:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 • „Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w 2023 roku”, kombatanci.gov.pl
 • diabetyk.org.pl