Szybkie odszkodowanie za błędy medyczne. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych już działa

Szybkie odszkodowanie za błędy medyczne. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych już działa

Dodano: 
Pieniądze pod lupą
Pieniądze pod lupą Źródło: Materiały prasowe
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zaczął już działać, a to oznacza, że pacjenci będą mogli dochodzić roszczeń za błędy medyczne drogą pozasądową na nowych zasadach. Można już składać wnioski.

7 sierpnia 2023 roku Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowe ustawy. Jedna z nich dotyczyła Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy pacjent będzie mógł dochodzić roszczeń za błędy medyczne na nowej, szybszej i pozasądowej ścieżce. Zmiany właśnie weszły w życie i będą dużym uproszczeniem dla osób starających się o odszkodowanie.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zaczął działać

6 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. To oznacza, że zaczął działać również Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Dzięki temu pacjent może w łatwiejszy i szybszy sposób dochodzić roszczeń za błędy medyczne. Nowy system pozwoli szybko uzyskać rekompensatę finansową osobom, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. Z kolei w przypadku śmierci pacjenta o pieniądze mogą ubiegać się jego bliscy.

Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze będą wypłacane właśnie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe zasady mają na celu przyspieszenie wypłaty odszkodowania, które jest niezbędne poszkodowanemu pacjentowi na przykład na rehabilitację. Odszkodowanie będzie można jednak otrzymać tylko w przypadku, gdy do zdarzenia doszło podczas udzielania świadczeń w szpitalu.

Jaka będzie wysokość takiego odszkodowania?

W ustawie jest określony zakres możliwej wysokości świadczenia kompensacyjnego w przypadku:

  • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;
  • śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

W przypadku śmierci pacjenta z wnioskami o przyznanie takiego odszkodowania mogą wystąpić jego dzieci, małżonek, partner (konkubent) lub rodzice.

Jak uzyskać świadczenie kompensacyjne?

Żeby uzyskać świadczenie finansowe z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych nie jest wymagane udowodnienie winy placówki medycznej. Głównym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje sytuacje, do których doszło już po wejściu w życie ustawy, ale nie tylko. O odszkodowanie będą mogli również starać się pacjenci, u których do takiego zdarzenia doszło wcześniej, jednak dowiedzieli się o nim dopiero po dacie wejścia w życie ustawy (czyli po 6 września 2023 roku). Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu. Czas ten nie może jednak przekroczyć 3 lat od daty samego zdarzenia.

Wzór wniosku o odszkodowanie można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Znajdują się tam również inne przydatne informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Czytaj też:
Obciążenia finansowe dla pacjentów, którzy nie chcą się badać? Lekarka porównuje ludzi do samochodów
Czytaj też:
Nowotwory atakują już 40-latków. Jak uniknąć raka w młodym wieku?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / gov.pl, prawo.pl